Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 25 mei 2017

Dagtekst van Donderdag 25 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 25 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De gevoeligheid: in staat zijn om zich open te stellen voor de rijkdommen van de goddelijke wereld -

"Hoe gevoeliger een wezen wordt, hoe meer hij riskeert te lijden door al wat hij om zich heen ziet en hoort. Maar moet je ongevoelig worden om geen pijn te lijden? Neen. Met een dergelijke redenering, zou je snel zo hard als een steen worden. Je hoeft niet bang te zijn van het lijden. En de gevoeligheid is trouwens een gebied waar het lijden niet zozeer in aanmerking moet worden genomen. Zelfs als je moet lijden, is het beter om je gevoeligheid te verhogen, want het is de graad van gevoeligheid die de grootheid, de verhevenheid van een mens bepaalt. Men moet alleen vermijden om gevoeligheid te verwarren met sentimentaliteit.

Voor de spirituele wetenschap is gevoelig zijn, in staat zijn om zich meer en meer open te stellen voor de pracht en de rijkdommen van de Hemel, om de wonderen van de goddelijke wereld op te vangen, en wel in die mate dat de dwaasheid, de vulgariteit en de slechtheid van de mensen niet meer zodanig gevoeld wordt. De grote meesters en boven hen de Engelen en de Aartsengelen, hebben geen last van de lelijkheid: zij zien die niet meer. Zij zien alleen de schoonheid en leven zonder ophouden in vreugde."