Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 11 mei 2017

Dagtekst van Donderdag 11 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 11 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Kinderen - hun incarnatie in een gezin is nooit een gevolg van het toeval

"Om de ongehoorzaamheid en grofheid van kinderen en adolescenten te rechtvaardigen, beweren sommige psychologen dat het normaal is dat jongeren tegen hun ouders opstaan, aangezien ze veel verstandiger en begaafder zijn dan hen. Het gebeurt inderdaad wel eens dat je uitzonderlijke kinderen tegenkomt, maar die gevallen zijn uiterst zeldzaam. En het is niet waar dat de meeste kinderen genieën zijn, die terecht in opstand komen tegen hun ouders, die toch zo middelmatig zijn. Neen.

Je dient eerst en vooral te weten dat er een reden bestaat waarom een kind in een bepaald gezin geboren wordt. Want niets gebeurt toevallig, de Heren van het Lot handelen met wijsheid en rechtvaardigheid. En zodra het kind er is, is het te laat om die situatie ter discussie te stellen. Als het kind in dat bepaalde gezin geboren wordt, is het ofwel omdat hij dat verdiend heeft, ofwel om een speciale leerschool te volgen en die leerschool bestaat er in de eerste plaats in om zijn ouders te aanvaarden. Daarna kan men nog zien … Vanaf het moment dat het kind bij dat gezin hoort, moet het alles doen om ermee in goede verstandhouding te leven. Wanneer het zijn echte superioriteit zal hebben bewezen, kan het doen wat het wil, maar niet eerder."