Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 23 mei 2017

Dagtekst van Dinsdag 23 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 23 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Neem de goedheid als basis van je leven .."- Formule van Meester Peter Deunov -


"Meester Peter Deunov gaf de volgende richtlijn: "Neem de goedheid als basis van je leven, de rechtvaardigheid als maatstaf, de wijsheid als begrenzing, de liefde als verrukking en de waarheid als licht. "Als we deze richtlijn gaan verdiepen, zullen we haar uitermate leerzaam vinden.

De goedheid is de enige solide basis waarop een gebouw kan rusten. Ook al is het gebouw mooi, intelligent, het zal instorten als de goedheid, de welwillendheid die we aan alle wezens moeten kunnen tonen, het niet ondersteunt.

De rechtvaardigheid houdt verband met maat houden. Rechtvaardig zijn, zoals het symbool van de weegschaal aanduidt, bestaat erin altijd het evenwicht te kunnen bewaren: niet aan één kant doorwegen, maar erover waken dat er een beetje wordt toegevoegd aan de ene kant, of aan de andere iets weggenomen...

De wijsheid is een begrenzing, dat wil zeggen, een grens dankzij dewelke we onszelf kunnen beschermen tegen externe en interne vijanden die ons bedreigen.
De liefde geeft smaak aan de dingen. Zelfs al bezitten we rijkdom, kennis en roem, hoe smakeloos zou het leven ons lijken zonder de liefde!

De waarheid is het licht dat ons pad beschijnt: dankzij haar gaan we vooruit zonder het risico te verdwalen of te vallen."

Omraam Mikhael Aivanhov

http://www.prosveta.com/