Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 2 mei 2017

Dagtekst van Dinsdag 2 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 2 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Smaken moeten gecontroleerd en gestuurd worden -

"Vraag de mensen naar hun voorliefdes en je zult een buitengewone verscheidenheid te horen krijgen. Iedereen heeft dingen die hem aantrekken of afstoten, afhankelijk van zijn temperament… Of het nu komt van het hoofd, het hart, de maag of het geslacht, er is bij iedereen altijd wel iets dat hem wil meeslepen in een bepaalde richting. Maar dit is geen reden om deze drang blindelings te volgen. Vraag jezelf daarom af, vóór je aan een impuls toegeeft, waartoe deze zal leiden.

Degene wiens bewustzijn niet ontwaakt is, kan plezier scheppen in bezigheden die nutteloos en zelfs schadelijk zijn voor zijn evolutie. Het stemt overeen met zijn voorkeuren en hij probeert deze te bevredigen. Maar hij hoeft niet verbaasd te zijn als die voldoening snel in leed, bitterheid en spijt omslaat. Alleen de genoegens van een wijs en verlicht persoon blijven zuiver goud. Je hoeft je niet elk plezier te ontzeggen, je hoeft het niet te stellen zonder vreugde, maar je dient wel hun aard te onderkennen en er altijd naar te streven ze te vervangen door genoegens en vreugden die zuiverder, edeler en heilzamer zijn voor jezelf en de anderen."