Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 mei 2017

Boodschap van de Eerste Schepper / 25 mei 2017 / Alexandra Meadors

Boodschap van de Eerste Schepper
25 mei 2017 / Alexandra Meadors

Alexandra,

Hier is enige informatie voor een deel van de laatste fase van ascentie die we nu beleven. De tijd is gekomen voor degenen van jullie die nu ascenderen met de stoffelijke schil om bewust een nieuwe keuze te maken.

Deze keuze is niet voor iedereen, noch deden allen deze keuze. Iedereen moet begrijpen dat iedereen zal gaan opstijgen en heengaan waar ze verondersteld worden te zijn.

Deze boodschap is specifiek gepresenteerd aan hen die opstijgen met een stoffelijke schil. Ik stel voor dat je dit hardop zegt. Denk eraan dat je bewust het volgende moet kiezen.

  • IK BEN accepteert alle planetaire werk dat namens mij is gedaan, voor al mijn aspecten voor mijn hele geslacht, en al mijn scheppingen voor de hoeveelheid verwikkeling(verwarring). 
  • IK BEN geef mij over aan dit proces. Ik ben klaar om dit te verwerpen. Ik ben klaar om dit te saboteren. Ik ben klaar om anderen toe te staan of me te stoppen voor dit proces waar ik ook besta.
  • IK BEN kiest mijn hoogste werkelijkheid met deze ervaring, met het hoogste resultaat voor mij en al mijn aspecten, mijn hele geslacht, en al mijn scheppingen voor de hoeveelheid verwikkeling, waar ik ook besta.
  • IK BEN aan het ontwaken en activeer al mijn sterren poort stelsels voor me, alle aspecten van mijn wezen, mijn hele geslacht, en mijn hele schepping voor de hoeveelheid verwikkeling waar we ook bestaan 
  • IK BEN klaar met al mijn verhalen en valse Identiteiten van wie ik denk dat ik ben/was, wie al mijn aspecten zijn/waren, mijn hele geslacht is/was, en al mijn scheppingen zijn/waren voor de hoeveelheid verwikkeling waar we ook bestaan.
  • IK BEN sta alle oude paden toe en tijdslijnen om nu ineen te storten voor me, al mijn aspecten, mijn hele geslacht, en al mijn scheppingen voor de hoeveelheid verwikkeling, waar we ook bestaan.
Door deze verklaringen te zeggen, sta je jezelf toe om in eenheid te komen met alle delen van jezelf. Je staat jezelf toe te worden geheeld, op gang gebracht en de loslating van alle lagere dimensionele mensen, plaatsen en dingen waar je bent/was vastgezet te katalyseren.

Dit laat niet alleen jou en je aspecten verenigd zijn, maar brengt jullie allen tot eenheid met de nieuwe stoffelijke kristallijnen structuur waar je in overgaat.

Jullie zullen delen van jezelf zien die zich in je vouwen, veelvoudige gezichten en lichamen zien van jezelf die langs flitsen. Dat kan lijken op een rolodex, of je kunt delen van jezelf zien die staan en een ander deel dat plat wordt, opgeheven wordt en terug in het lichaam komt, of het kan zichzelf op vele wijzen laten zien.

Je kunt duizeligheid ervaren tijdens dit proces dus drink veel water en neem extra rust als je dit nodig hebt. Het kan je enige dagen kosten om dit te verwerken.

Als dit vrijlaten compleet is zeg dan het volgende:

  • IK BEN kiest en accepteert mijn nieuwe pad, en mijn nieuwe ervaringen.
  • IK BEN nu klaar om alle dingen te ontvangen die ik gekozen heb te leren en te ervaren op dit nieuwe pad voor me en mijn nieuwe ervaringen, alle aspecten van mijn wezen, mijn hele geslacht en al mijn scheppingen voor de hoeveelheid verwikkeling waar we ook bestaan.
IK BEN begrijpt dat dit een overbruggingsproces is om me door deze ervaring te laten gaan van waar ik nu woon tot een volgende overgang.

Dit is een tijd van grote blijdschap en opluchting! Wees open om alles te ontvangen dat voor je is gedaan.

Liefde # 5

De Eerste Schepper

Van de Sector van Schepping.