donderdag 4 mei 2017

BEN JIJ EEN STERRENZAAD “WEGWIJZER”? / * LM-3-2017 – 1 Maart, 2017 / Geplaatst 4 mei 2017

BEN JIJ EEN STERRENZAAD “WEGWIJZER”?
* LM-3-2017 – 1 Maart, 2017 / Geplaatst 4 mei 2017


BERICHTEN VAN AARTSENGEL MICHAEL * LM-3-2017
RONNA / Heilige Schrijfster** www.StarQuestMastery.com

          Geliefde Meesters, het is van vitaal belang voor jullie om te begrijpen  dat dit ongekende tijden zijn waarbij vele middelen van kracht zijn. Het is een grote kans voor jullie, de zoekers van het Licht, om jullie Goddelijke erfgoed aan te spreken en jullie speciale geschenken en talenten. Met zeldzame tussenpozen, en gedurende de overgangsperiode van het ene grote Tijdperk naar een ander, staan Kosmische Wetten de Wezens van het engelenrijk toe  en de spirituele hiërarchie te passeren door de sluier en om contact te maken met uitgekozen, ontwaakte leden van het menselijke ras.  Jullie moeten bereidwilligheid uitdrukken en een verlangen om met deze wonderbaarlijke, geavanceerde wezens op elkaar in te werken,  want zij zullen geen inbreuk doen op jullie vrije wil. Wanneer jullie de aandacht richten op een  speciale meester, engel of Wezen van Licht, zijn zij onmiddellijk jullie gewaar en zullen antwoorden. Des te meer intens, oprecht en  constant jullie verlangen, des te meer zal van hun uitstraling aan jullie worden verleend.


          Jullie beschermengelen, spirituele gidsen en uiteindelijke jullie HEILIGE TRIADE zullen inspanning verrichten om te assisteren om jullie de hogere frequenties van wijsheid  welke kritiek zijn voor deze chaotische periodes van transformatie, te laten ontvangen. Deze welwillende Wezens streven ernaar jullie aandacht te behalen door het Licht te intensiveren binnen jullie Heilige Hart. Jullie hebben voor eeuwen gewacht op een invitatie om bewust te communiceren met de geascendeerde meesters en de engelenrijken en zij hebben ook geduldig gewacht op deze tijd. Het communiceren met de Wezens van Licht is voor jullie, als mens Wezens, een grote evolutionaire stap, want het vergemakkelijkt snel een nieuw gewaarworden van bewustzijn en een krachtige transformatie binnenin jullie.  Meest waarschijnlijk, zullen jullie eerst leren te verbinden en in wisselwerking te staan met jullie persoonlijke gidsen of, soms, zal jullie meester leraar snel een relatie met jullie opbouwen, vooral als jullie een overeenkomst hebben afgesloten om met dit bijzondere Wezen samen te werken, vooraf aan het incarneren naar dit mensenleven.

          Velen van jullie zijn goed op weg om jullie zesde zintuig te ontwikkelen – de intuïtieve geest, waarbij jullie een rechtstreekse verbinding hebben met jullie Algeest Zelf en bepaalde facetten van jullie veelvoudige Hogere Zelven. Het is de beginnende fase van het creëren van een directe verbinding met de thuis basis, jullie HEILIGE TRIADE en uiteindelijk met jullie  prachtige God-Zelf. Zoek God niet in de hemelen of ergens ver weg, op een onbereikbare plaats, want de Essentie van de Schepper, een Vonk van Goddelijkheid, verblijft in jullie Heilige Hart.

           Velen van jullie worden zich gewaar van jullie Goddelijke oorsprong; echter, jullie hebben slechts een  gering flauw vermoeden van jullie enorme potentieel als een drager van Kosmisch Licht. Het is van vitaal belang dat jullie worden afgestemd op de steeds toenemende frequenties van het Licht van de Schepper, want het zal het ascentieproces versnellen en jullie helpen met het bereiken van de status van een Zelf-Meester zodat jullie jullie belofte kunnen vervullen om een Licht te zijn op het Pad en een Wegwijzer.

          Niet vergeten, jullie kunnen alleen toegang hebben tot trillingsniveaus met welke jullie en jullie Energetische Handtekening verenigbaar zijn. Dat is waarom het zo belangrijk is om door een ophelderings/reinigingsproces te gaan om een meer evenwichtige en harmonieuze Staat van Zijn binnenin jullie mentale en emotionele lichamen te bereiken.

          Lang, lang geleden, jullie, die later voor de dag zouden komen als de Sterrenzaad Wegwijzers voor de Ascentie van de mensheid en de Aarde, hebben ingestemd om een speciale rol aan te nemen op de planeet Aarde ergens in een verre toekomst. Deze groep van dappere zielen zou incarneren in ieder ras, kleur, cultuur en geloof en zij zouden worden verspreid ver en wijd op de planeet ter voorbereiding voor een voorbestemd kosmisch stuk : de massa ascentie van de mensheid en de Aarde, samen met alle materiële manifestaties binnenin dit Subuniversum.

          Degenen van jullie die naar voren kwamen werd een speciale dispensatie gegeven waarbij veel van jullie kleine onevenwichtigheden zouden worden gereinigd zodat jullie aardse last niet to overweldigend zou zijn.  Al dat overbleef zouden de belangrijkste lessen zijn die jullie nodig zouden hebben om op te lossen zodat jullie konden terugkeren naar een evenwichtig en harmonieus niveau van trillingfrequenties, daarbij jullie Energetische Handtekening/ Ziellied  zich verheffend naar de Midden-Vierde Dimensie en hoger.

          Een enorm groot aantal van jullie, de Sterrenzaden, zijn goed op weg naar Zelf-Meesterschap, te veel van deze Wegwijzer groep  is nog steeds in sluimertoestand of ontkenning. Ieder van jullie heeft een grote rol om te vervullen in het versnelde evolutionaire proces dat nu aan de gang is. De genetische coderingen van deze groep dragen de beste kwaliteiten van al de  voormalige wortelrassen, tezamen met speciale geheugencellen voor het Nieuwe Gouden Wortelras van de toekomst.  Het is waar dat in verloop van de tijd er grote onevenwichtigheden zijn geweest onder deze groep van Zielen en velen hebben niet geluisterd naar de duwtjes van hun Spirituele Zelf en hebben hun aardse missie vergeten. Maar, diep van binnenin de kern van jullie Heilige Hart, zijn ieder van jullie gecodeerd met een Zaadatoom van Lichtbewustzijn dat wanneer dit wordt geactiveerd, jullie zal helpen om jullie de belofte te laten herinneren om onze vroegste vertegenwoordigers te zijn --- en dat jullie missie er zou zijn om met heel jullie Wezen te streven om bekwame medescheppers te worden van schoonheid, vrede, harmonie en overvloed op het Aardse vlak.

          Wij wensen jullie wat basisinformatie te geven zodat jullie in staat zullen zijn  om dat wat wij delen in een juist perspectief te plaatsen. Het is belangrijk dat jullie jezelf niet zien als mensen van één komaf, want allen van jullie hebben mensenlevens ervaren in alle van de grootste wortelrassen. Het is belangrijk dat jullie jezelf niet boven degenen plaatsen die op het pad achter jullie zijn, want jullie zijn ook niet-zoekers en volgers geweest in vele mensenlevens. Jullie hebben een zwarte huid gehad, evenals een bruine, witte, rode en gele van de andere wortelrassen en jullie hebben ook in jullie DNA al de onderscheidende attributen,  deugden en kwaliteiten van ieder van deze rassen. In dit mensenleven, hebben jullie gekozen om geboren te worden in een  bijzondere familie of om te leven in een speciaal land voor een hele nauwkeurig bepaalde reden.

          Op  een universeel niveau, nadat  jullie naar buiten hadden gebracht jullie geïndividualiseerde Godbewustzijn en eonen van tijd hebben besteed aan vreugdevolle medecreatie, werden jullie en een harmonieuze groep van Zielen, welke wij zullen noemen “groepen van Zielfamilie” tezamen geroepen  in een grote piramide van Licht in de hogere rijken. Deze Piramiden van Licht zouden later worden genoemd WERELD DIENENDE PIRAMIDEN en zij zijn  verspreid door de vele subniveaus van de Vijfde en Zesde dimensies. Jullie werd verteld dat er een tijd zou komen in de verre toekomst  waarop een grootse fase van het Goddelijke Plan tot een hoogtepunt zou komen. Vele gespecialiseerde groepen zouden worden samengebracht die tezamen belangrijke rollen te vervullen hebben in het “proces van hereniging”. DEZE TIJD IS NU!

          Degenen van jullie die wij liefhebbend “Oude Zielen” noemen zijn verspreid over  de hele wereld. Waarachtig, er zijn grotere aantallen van deze oude Zielen op sommige locaties en culturen;  maar, deze voorhoede groep is verspreid over de Aarde van de meest primitieve landelijke gebieden tot de meest kosmopolitische  steden van hogere cultuur. Deze dappere zielen zijn niet de mensen die de regeringen regelen of de kopstukken bepalen. Zij leven op boerderijen, want zij houden van de natuur en de dieren waar ze om geven. Ze hebben mondaine banen in ieder veld van streven en gaan rustig door met het vervullen van hun plichten. Zij hebben posities van verantwoordelijkheid en zij dienen hun land en de medemensen met grote verscheidenheid. Zij leven in herenhuizen en in krotten en in ieder sociaal niveau van het laagste tot het hoogste. Zij zijn leden van georganiseerde religieuze groepen en zij betonen eerbied op hun eigen unieke manier. Velen zijn afgestemd op de fluisteringen van hun Hogere Zelven  en zijn meesters van het Zelf geworden. Vele anderen zijn goed op hun spirituele pad, maar  jammer genoeg is er een groot aantal van deze Sterrenzaad Wegwijzers die nog steeds onbewust zijn van hun Goddelijke natuur en de belofte die zij lang geleden hebben gedaan.

          Degenen van jullie die in deze groep zijn, hebben binnen hun DNA de belangrijkste deugden, vaardigheden en begaafdheden van het Atlantische ras, die van leiders /pioniers / strijders gecodeerd . Er is een diepzittend verlangen om jullie mentale mogelijkheden te gebruiken samen met de Goddelijke Wil en Kracht van onze Vader God om de voornaamste medescheppers te zijn op het fysieke vlak van de werkelijkheid. Daarnaast zijn jullie ingegeven de hoogste deugden, kwaliteiten en begaafdheden van onze Moeder God, welke werden bijgebracht in die Zielen die naar de Aarde kwamen tijdens het Gouden Tijdperk van Lemurië – de zachtaardige, koesterende, intuïtieve, naar binnen gerichte kwaliteiten en daarnaast grote artistieke kwaliteiten en een verlangen voor vrede, kalmte en beschouwing.

          Jullie hebben een rijk en wonderbaarlijk spiritueel erfgoed ervaren en in het verleden, zijn jullie gezegend met het hebben van zoveel prachtige Wezens van Licht in jullie midden  -- meesters welke leringen jullie wonderbaarlijke richtlijnen hebben nagelaten om een deugdzaam leven te leiden. Maar, het is tijd om het verleden met de toekomst te vermengen en de mensheid ervaart een diepzittende behoefte aan begeleiding, inspiratie en ondersteuning van elkaar.

          Wij gaan een nieuwe weg voorstellen en het is onze hele grote hoop dat sommige van jullie  het vaandel willen opnemen en de toekomstige spirituele voorvechters willen zijn voor het opkomen voor nieuwe spiritualiteit onder de zelfbewuste mensheid.  Wij vragen jullie te beginnen om samen te komen om met elkaar te studeren, elkaar te ondersteunen en te inspireren. Wij vragen jullie met elkaar jullie kennis te delen, jullie wijsheid, jullie visies en jullie ervaringen. Wij zijn gewaar van een groot gevoel van eenzaamheid onder de mensen van de wereld – een gevoel van isolatie. Het is niet genoeg om de leringen te lezen die wij jullie geven of die van de meesters of een mooie kathedraal of tempel te bezoeken en eerbetoon te geven aan God. Het is een tijd voor hereniging. Jullie moeten beginnen samen te komen om jullie liefde, jullie wijsheid en inspiratie  te delen. Het is een tijd om samen te studeren en elkaar te ondersteunen. Wij vragen jullie niet om meer grotere tempels te bouwen, want dat is niet waar de goden van de toekomst zullen  resideren. Jullie zijn de medescheppers van de toekomst – Goddelijke Vonken van de Schepper – die zijn gevraagd een rechtmatige plaats in te nemen in de grote mars naar en in de toekomst.

          Geliefden, het is tijd om al de schuld, schaamte en gevoel van onwaardigheid te laten gaan, die zovelen van jullie hebben meegedragen als kernproblemen van een hele lange tijd geleden. Jullie moeten de pijn van het verleden helen zodat jullie jullie gepaste rol kunnen aannemen in het wonderbaarlijke plan voor de toekomst dat zich nu snel aan het ontvouwen is op planeet Aarde.

           Door onze berichten geven wij jullie de middelen, wijsheid en inzicht om alle dingen in jullie leven vrij te laten die jullie niet dienen voor jullie  beste belangen en het grootste goed. Wij  vragen jullie eerlijk en ook smekend om dit ter harte te nemen wat wij jullie hebben verteld, steeds en steeds weer, “Jullie zijn al de liefde, schoonheid, vreugde, vrede en overvloed waardig van dit universum, want het is jullie GODDELLIJKE GEBOORTERECHT.”  Jullie moeten leren om van jullie zelf te houden en te respecteren en jullie moeten een diep gevoel van Eigenwaarde hebben voordat jullie werkelijk van anderen kunnen houden en respecteren en voordat anderen deze liefde en respect zullen laten doen terugkomen die jullie zo rijkelijk verdienen.

          Wij vragen jullie de kwaliteiten, deugden en eigenschap van jullie Goddelijke Erfgoed te overzien die jullie nu vertonen. Zijn jullie teveel van de mannelijke Atlantische energie aan het beschermen en teveel aan het richten op  verwerven en creëren ? Onthoud, dat wij jullie verteld hebben om uit te zien naar een “Staat van Zijn” of een “kwaliteit van leven.” Jullie kunnen grote weelde verwerven en vele wonderbaarlijke dingen  materieel manifesteren, maar wanneer het centrum van jullie hart is gesloten of jullie hebben het ontkend en niet ontwikkeld jullie Lemurische /  Goddelijke deugden en vaardigheden, zullen jullie je incompleet voelen en zullen jullie een groot gevoel van ontevredenheid ervaren.   

          Kom samen in groepen van twee, drie, tien, honderd of duizend, dat maakt niet uit; hoe dan ook, wanneer jullie je aaneensluiten voor het voordeel van iedereen, beloven wij jullie, wij zullen er zijn op volle kracht, om jullie in staat te stellen, te assisteren en de liefde naar jullie uit te stralen van onze Vader/Moeder God in de hoogste mate die jullie kunnen bevatten.

          Jullie belangrijkste doel op dit moment is om terug te keren naar het originele ontworpen spectrum van Licht en spiegelbeelden (afschaduwingen), de vibratie patronen die jullie persoonlijke werelden vormen in de Derde/Vierde dimensionale werkelijkheid. Daarbij zal jullie slinger van bewustzijn niet zo radicaal schommelen van positieve naar negatieve frequenties en jullie mentale en emotionele naturen zullen worden gestabiliseerd en nog eens worden gecentreerd. Dit is een belangrijke stap in het leren van hoe in het middelpunt  te leven  binnen jullie Heilige Hart en jullie Heilige Geest. Als jullie de vibratie patronen verheffen, zullen de hogere frequenties van Licht de vele membranen van Licht geleidelijk oplossen die jullie hogere bewustzijn begrenzen. Wanneer dit eenmaal gebeurd, zijn jullie goed op weg om een bewust, door de Ziel geïnspireerd leven van een Zelfmeester te leven.

          Het lijkt misschien niet zo; maar, wij verzekeren jullie dat jullie leven in een wonderbaarlijke tijd, geliefden. Wij zijn met jullie geweest vanaf het moment dat jullie voor het eerst belichaamden in jullie individuele bewustzijn binnen dit Universum. Wij zullen met jullie zijn zoals wij voorwaarts gaan naar de heldere nieuwe toekomst, zoals wij krachten verenigen met de machtige Elohim, die de grote Bouwers zijn van de Vorm, in voorbereiding voor de vervulling van de glorierijke tijd die onderweg is.  Ik stuur voorwaarts de uitstraling van onze Vader/Moeder God zoals wij jullie hullen in een aura van Goddelijke Liefde/Licht.
Binnen jullie, zijn wij erg blij.

IK BEN Aartsengel Michael.

Doorgegeven via Ronna Vezane * www.StarQuestMastery.com  *

Vertaald voor : Wakkeremensen

 Dearest friends, our new website: www.StarQuestMastery.com is finally up and running. It is still a “work in progress”; however, our PayPal Shopping Cart is now functional.  Our old site: www.RonnaStar.com is now nonfunctional; however, that address will direct you to the new site. 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

Ronna Herman is international bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.
De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei  spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald.