De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zondag 7 mei 2017

Ashtar On The Road: Merlijn: Ascensie is een Alchemistisch Proces! / 25 april 2017 /Susan Leland / geplaatst 8 mei 2017Merlijn:
 Ascensie is een Alchemistisch Proces!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
25 april 2017 /Susan Leland / geplaatst 7 mei 2017

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Merlijn en terwijl het waarheid is dat ik een aspect ben van Saint Germain, ben ik desondanks zelf een identiteit in mijn eigen recht. Jullie weten misschien dat Merlijn de titel Chef-Druïde heeft gekregen. Dit is uit Oude Tijden – of, jullie zouden het als Oud kunnen zien. Het is echt gewoon maar een moment in de tijd zoals die hier wordt gemeten omdat deze planeet zeer oud is. Maar ik Ben DE Merlijn – de Merlijn van Camelot, de Merlijn van die heldere plek in de her/geschiedenis van de planeet Aarde. Camelot was echt en dit geldt ook voor Arthur en de ridders en de ladies van dat moment – dit korte, stralende moment!

Waarom het straalde? Het was omdat er een Code was – de Code van de Ronde Tafel. Die is ridderlijk genoemd, maar het was een code van het Hart. HET WAS EEN CODE DIE VAN UNIVERSELE LIEFDE KWAM, VAN HET WIT/GOUDEN LIEFDESLICHT DAT DE OORSPRONG VAN ONS ALLEN IS – EN VAN DE BRON WAARUIT WIJ ALLEMAAL ZIJN GESCHAPEN!!!

Dit straalde zo helder in deze korte momenten van Camelot dat het ook vandaag nog in de harten van iedereen leeft, of zij zich dit nu bewust zijn of niet.

Er zijn momenten zoals dit in de her/geschiedenis van de planeet Aarde en zij dienen gevierd te worden – niet zozeer door de daden van de betrokken personen maar gewoon omdat zij heldere plaatsen van LiefdesLicht waren!


De jaren die Jeshua in een menselijk lichaam op de planeet doorbracht – tenminste de jaren die algemeen bekend zijn  - waren kort. En toch was dit een tijd waarin het stralende LiefdesLicht nog verder werd verankerd op de planeet Aarde!

Zo kwam het dat, hoewel alle gebeurtenissen anders waren en de betrokken mensen andere dingen deden, er heldere, stralende momenten waren – sommige die bekend zijn op de hele wereld, sommige die in jullie levens gebeuren – maar die allemaal een bijdrage leverden aan wat er NU gebeurt en waarvoor ik hier nu aanwezig ben, samen met het hele Gezelschap van LiefdesLicht, om jullie te helpen dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk heb ik het nu over jullie terugkeer naar het Licht!

Maar het gaat erom transformationeel en transmutationeel stappen te doen of, je zou kunnen zeggen, geleidelijk aan. Het maakt niet uit hoe snel elk individu zijn of haar eigen ascensie bereikt want er is een gemeenschap van de planeet Aarde. Het is aan jullie om hier lang genoeg te zijn om die plaats met je wezen te bereiken waar jullie je volledig bewust zijn van Wie Jullie Werkelijk Zijn – jullie Goddelijke Zelven – en waar jullie zelf tot een perfecte Liefde komen.

En als ik zeg: “Perfect” bedoel ik gewoon: zonder oordeel, schuld geven, schuldgevoel en alles dat uit angst voortkomt. Wij weten dat dit niet makkelijk is!

Het was voor mij niet makkelijk om een menselijk lichaam aan te nemen, hoewel ik in het bezit bleef van mijn begaafdheden – mijn, wat sommigen tovenarij kunnen noemen, ik noem het  alchemisme – om een gestalte aan te nemen enzovoorts. Hoe dan ook ben ook ik mij zeer bewust van de manier waarop het voelt om in de beperkingen van een menselijk lichaam te zijn! Maar dit is waar de mensheid voor koos om te ervaren wat onze Geliefde Schepper niet kon ervaren.

Onze Schepper kon alleen Liefde scheppen! Maar als mensen, of vermomd als mensen, waren wij in staat om het tegenovergestelde van Liefde te doen, en dit is alles dat ik hierover zal zeggen.

Nu dient dit hersteld te worden. HET IS AAN IEDER VAN JULLIE OM DE ALCHIMIST TE ZIJN EN TE REINIGEN WAT ER IN JULLIE VELDEN IS WAT NIET VAN LIEFDE IS!!!

Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie daarvoor verschillende gereedschappen in je hebben – een mantra, een bepaald stukje muziek, een beeld, een plaatje – wat dan ook, zodat jullie ogenblikkelijk omhoog kunnen gaan. Met andere woorden, waarbij jullie iets eenvoudigs kunnen oproepen, iets dat snel gaat, zo snel als een golf met jullie magische toverstokjes! Ik deel die van mij met jullie, als jullie dit willen, zodat jullie welke op angst gebaseerde gedachten of visies dan ook in een oogwenk transformationeel kunnen transmuteren naar liefhebbende mensen met een Hoge Vibratie!

Het goede nieuws is dat jullie allemaal in staat zijn om het verschil te herkennen! Dit is groots!
Hoeveel van jullie  - steek je handen op – hoeveel van jullie kunnen dit verschil herkennen, met laten wij zeggen vijf jaar in jullie tijd geleden? Nu hebben jullie onmiddellijke herkenning en ik feliciteer jullie voor het doorlopend belopen van jullie Paden en omdat jullie jezelf omhoog brengen naar waar jullie je er bewust van zijn of het kunnen zien!

Voorzie jezelf dus van gereedschappen en wees erop voorbereid om nog meer te transmuteren, wat er op welk moment dan ook moge komen, naar Liefde van Hoge Frequentie.

HOE MEER JULLIE DIT DOEN HOE MINDER VAAK DEZE MOMENTEN ZICH ZULLEN VOORDOEN!!! Ja, jullie kunnen jezelf in een bol, een wolk, een mist van Hoog Dimensionaal wit/gouden liefdeslicht brengen. Jullie zullen merken dat jullie steeds minder momenten zullen doorbrengen met op angst gebaseerde gevoelens!

Jullie zullen merken dat, zoals Ashtar al vertelde*, jullie alleen vanuit jullie Hoger Perspectief kunnen observeren wat er om jullie heen aan de hand is en waarbij jullie kunnen helpen in plaats van dingen toe te voegen aan de lagere vibraties. Jullie kunnen helpen om hen omhoog te brengen – om op alchemistische wijze deze vibraties omhoog te brengen zodat degenen die hen ervaren het verschil kunnen voelen en willen doen wat jullie doen!

DIT IS DE MANIER WAAROP DE GEMEENSCHAP GETRANSFORMEERD KAN WORDEN EN – ZEKER – OOK DE GEHELE GEMEENSCHAP VAN DE PLANEET AARDE EN OM DE MEEST PRACHTIGE HULP TE BIEDEN AAN ALLEN DIE EEN MENSELIJK LICHAAM BEZITTEN EN DAARMEE OOK AAN ALLEN EN ALLES DAT AANWEZIG IS IN DE KONINKRIJKEN VAN MOEDER GAIA, ALS TOEVOEGING AAN DE MENSHEID!!!

Ik nodig jullie dus uit, ieder van jullie, om allereerst alchimisten voor jezelf te zijn en om daarna te gaan helpen! Samen zijn wij medescheppers van de Magie. Wij zijn de ware Lichtwerkers die steeds meer LiefdesLicht binnenbrengen om iedereen op de planeet Aarde te helpen – op, in en boven de Aarde – omhoog te gaan!!!

Jullie vragen je af waar Avalon is? Avalon wacht op jullie. Jullie vragen je af waar Camelot is? Camelot is er, met de eenhoorns, de draakjes, het feeënvolk en alle andere wonderbaarlijke wezens die zich bevinden in de hogere niveaus van dimensionaliteit. Laat ze binnen. MAAK DIT JULLIE REALITEIT!!!

Breng jezelf omhoog. Het staat op jullie te wachten. Het verwelkomt jullie Thuis, en natuurlijk, al het LiefdesLicht. Jullie zijn het zelf, het deel van jullie dat altijd is geweest en altijd zal zijn, het LiefdesLicht zelf!!!

JULLIE ZIJN VAN HET LIEFDESLICHT; JULLIE ZIJN HET LIEFDESLICHT. Het is alleen zaak om het deel van jullie dat van de derde dimensie is omhoog te brengen naar jullie promotie, jullie Thuiskomst, jullie terugkeer naar de Liefde en het Licht dat jullie zijn!!!

Zie dit visioen dus voor je en bewaar dit in jullie harten. Roep mij aan, of Saint Germain, of welk ander Lichtwezen dan ook. Jullie kunnen ons individueel oproepen, maar weet dat wij in het Licht van Liefde allemaal EEN zijn en dat wij EEN zijn met jullie, zeer geliefde Familie!

En zo is het.

Namaste! 

* de boodschap van Ashtar van 25 april 2017:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, April 25, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted