Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 14 mei 2017

Ashtar On The Road: Boeddha: Ik zie jullie als Verlichte Personen!!! / 9 mei 2017 / Susan Leland


Boeddha:
Ik zie jullie als Verlichte Personen!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
9 mei 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door HenkIk ben Boeddha, de naam waaronder ik bekend ben. Ik sta ook bekend als “de Verlichte” en terwijl ik deze titel vier, zie ik jullie – allemaal prachtige zielen – als verlichte personen! En ik ben hier om met jullie mee te doen, om mij bij jullie te scharen en het beeld te delen dat ik van jullie heb – zo dierbaar, zo kostbaar. En ik spreek de Gouden Waarheid tegen jullie want jullie zijn allemaal Verlichten, wezens van het Licht en van Liefde en Vrede. Het is alleen zo dat jullie niet in verbinding staan met dit deel van jullie of, zoals Sananda, mijn Geliefde Broeder, zegt: “er niet mee communiceren!”

Ik moedig jullie aan om dit deel van jezelf binnen te gaan – jullie kunnen dit je Goddelijk Licht noemen, jullie Hoger Zelf, of misschien hebben jullie er een andere naam voor. Maar als jullie dit doen zie dit dan niet als iets dat buiten jezelf is, want dit is niet zo. Nee, mijn geliefde zusters en broeders, het zit in jullie! EN OMDAT HET WAAR IS DAT JULLIE MULTIDIMENSIONALE WEZENS ZIJN, IS HET DAAROM DAT ER EEN DEEL VAN JULLIE ZICH ALTIJD IN DE VERLICHTE GEBIEDEN BEVINDT EN JULLIE DAAR DESONDANKS STEEDS MEE VERBONDEN ZIJN…. JULLIE ZIJN JE HIERVAN ALLEEN NIET VOLLEDIG BEWUST!!!


Ik ben hier dus om jullie aan te moedigen om deze verbinding nog meer te versterken. Ik ben hier om jullie voor te stellen dat als jullie een gedachte hebben die minder dan liefhebbend is, of minder vredevol is, jezelf eraan te herinneren Wie Jullie Zijn! Herinner jezelf dat jullie hier zijn om dit Licht te Zijn, deze Liefde – en houd dit beeld dan vast…. altijd… altijd in jullie Harten en in je geest van de delen van jezelf die nog steeds rondwandelen in de lagere dimensies van 3D!

Dit is jullie tijd – dit zijn jullie tijdlijnen, als je wilt – om omhoog te gaan…. uit de derde dimensie. En uiteindelijk zullen jullie je volledige ascensie hebben naar de Hogere Dimensionaliteit! Maar intussen, voordat jullie je volledige ascensie hebben, is het aan jullie om jezelf op te tillen, zodat jullie in staat zijn om te glimlachen over de hele wereld en alles wat daarop is – ieder mens, elk schepsel, elk lid van de Koninkrijken van Moeder Gaia. Als jullie dit doen, verlichten jullie jezelf nog meer, bekrachtigen jullie jezelf nog meer! Het is aan jullie om de Hemel op Aarde te kennen voordat jullie terugkeren naar het Licht.

Aldus zijn er dingen die jullie voor elkaar dienen te krijgen, maar ik let op jullie, mijn geliefden, en ik zie het Licht zo helder schijnen in jullie – in jullie Harten, in jullie Geest en in jullie wijsheid en in Waarheid bij jullie allen in jezelf, in elk deel van jullie!

IK KAN JULLIE VERZEKEREN DAT JULLIE NIET ALLEEN GROTE VOORUITGANG HEBBEN GEBOEKT EN DAT JULLIE NIET ZO VER MEER HEBBEN TE GAAN ALS JULLIE DE WAARHEID VAN JULLIE EIGEN GODDELIJKHEID WILLEN AANVAARDEN WAARBIJ DE BRANDSTOF HET LICHT VAN LIEFDE IS!!!

Ik nodig jullie allen uit om mee te doen met degenen die komen om de terugkeer van het Licht te vieren, mijn verjaardag, ja, het is een gelegenheid voor ons allen om bijeen te komen in de Wesak Vallei. Kom hier naartoe en doe met ons mee. Vier, dans, zing, en bovenal: heb lief! Omhels de Liefde. Omhels de Liefde hiervan en omhels jezelf!

JULLIE ZIJN Wezens van Licht, net als iedereen hier als jullie komen om mee te doen in de Eenheid van onze Viering!!! Jullie zijn welkom en jullie worden geëerd op een manier die alle voorstelling te boven gaat voor jullie bereidheid om mee te doen.

Ik heb dus woorden van dank voor jullie terwijl ik hier sta in dit Gezelschap van Licht van degenen van ons die in hun Lichtlichamen komen en zelfs nog meer energieën van Liefde brengen naar degenen die hier aanwezig zijn – wier Harten stralen, die zelfs nu omhoog gaan naar de Hoogste Niveaus die hun menselijkheid kan toestaan - hun menselijke vormen die zij hebben.

Laten wij dus samen dansen; laten wij samen zingen, laten wij samen de heilige muziek zingen en laten wij allemaal burgers van de Wesak Vallei zijn! Neem dit op in jullie Harten en herinner je dit moment, deze Bijeenkomst.

Wij zijn hier allen om te vieren en ik zeg jullie dit, zeer geliefde en geëerde leden van deze Bijeenkomst, dat wij KOMEN OM JULLIE TE VIEREN EN OOK DE LICHTEN DIE JULLIE MEEBRENGEN EN OOK JULLIE KOMST NAAR WESAK OM MIJN KOMST TE VIEREN, SAMEN MET AL DEGENEN DIE IN lIEFDESlICHT KOMEN!!!

Laat de hemel dus vol zijn van de helderheid van onze Wezens en laat de Wereld alle Liefde ontvangen, al het Licht en alle Grootse Vrede die wij uitstralen. Dit is de reden van onze komst en wij danken jullie liefhebbend en diepgaand omdat jullie hier bij deze gelegenheid waren.

Voel de Liefde en laat die in allen rondstromen, door allen die hier aanwezig zijn of dit lezen – en stuur dit dan uit naar de Wereld. 

Ik dank jullie oneindig en wens jullie zegeningen,

Namaste!  


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, May 9, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.