Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 12 mei 2017

Angst is een nietige en onechte ruimte waaraan ............ / 6 mei 2017 door John Smallman


Angst is een nietige en onechte ruimte waaraan jullie binnenin jezelf geen aandacht schenken.
6 mei 2017 door John Smallman

Hier is slechts de Ene. Alles wat er is wordt meest liefdevol omhelsd binnen de Ene, eeuwigdurend en zonder iedere vorm van pauze of onderbreking. Er bestaat geen buiten, zowel binnen als buiten zijn slechts denkbeeldige concepten die behulpzaam waren binnen de illusie toen jullie die opgebouwd hebben en de grenzen uitgezet hebben waarbinnen jullie kozen je spelletjes te spelen. Omdat het voor jullie zo echt heeft geleken, is het is een zeer effectieve plaats geweest om jullie spelletjes te spelen.

Maar die werkelijkheidszin is samengegaan met een hoge prijs van pijn en lijden die eonen lang heeft geduurd en zich aan zichzelf vraatzuchtig heeft gevoed. Nu is het de tijd om jullie van de nachtmerrie van chaos, verwarring en conflict, dat dit geworden is, te bevrijden. Aan alle spelletjes moet een einde komen, anders zouden het geen spelletjes zijn. En wanneer ze dat moment bereiken ontwaken jullie door je van hen af te keren en je aandacht te richten op Liefde die het Huis is waarin jullie je eeuwigdurende bestaan hebben in constante vreugde.


Terwijl jullie nog slapen en dromen, zoals jullie dat op dit moment doen, blijft de illusie heel echt en zeer bedreigend lijken, omdat allerlei soorten rampen zich aaneenschakelen om jullie persoonlijke ruimte binnen te dringen, de ruimte waaraan jullie zo veel tijd en energie besteden om tegen zulke angst aanjagende vooruitzichten te verdedigen. Om te ontwaken dienen jullie die verdedigingen te laten varen, omdat die heel effectief alles waar jullie bang voor zijn binnenin je ruimte vasthouden in plaats van ze buiten te houden. Zij kunnen ze niet buiten houden omdat er geen buiten is. Angst is een nietige en onechte ruimte waaraan jullie binnenin jezelf geen aandacht schenken, waar jullie gekozen hebben om afgescheiden te blijven van Liefde, van God, jullie eeuwige Thuis. Maar het is volkomen onecht en lijkt alleen maar echt zolang als jullie er voor kiezen te geloven dat het bestaat.

Jullie zijn allemaal opgeroepen om van de spelletjes, die jullie zo geestdriftig gespeeld hebben, te ontwaken. Om je welbewust gewaar te worden dat ze onecht zijn en om naar Huis te komen naar de onbegrensde Liefde die jullie geduldig verwacht omdat die weet dat jullie komen. Die is altijd bij jullie omdat Het jullie is en jullie zijn Het. Een met de Bron, Moeder/Vader/God. Wanneer jullie ontwaken, zal jullie vreugde in ieder moment grenzeloos zijn, precies zoals jullie hemelse Vader dit bedoelt.

Velen van jullie gaan in deze tijd door enorme emotionele beroeringen en opschudding, terwijl de onderwerpen die eonen lang begraven zijn gebleven voor erkenning en bevrijding naar de oppervlakte komen. Er is schuld, angst, woede en haat in vele vormen die zich vastgeklampt hebben aan ofwel schaamte of aan de hoop op schadeloosstelling. Maar in waarheid is dit allemaal absoluut onecht. Jullie ontwierpen de spelletjes en jullie ontwierpen de regels en de spelletjes en de spelregels zijn onvermijdelijk veroordelend, vaak ook hardvochtig. Nu is het de tijd om ze voor eens en voor altijd te beëindigen.

De eerste stap is vergeven. Totdat je vergeeft, jezelf en anderen, kunnen jullie niet verder want een weigering om te vergeven – zelfs wanneer het in de vorm is van het niet bewust zijn van de noodzaak om te vergeven – is een weigering om lief te hebben en omdat er alleen maar Liefde is, is er nergens een plek voor je om naar toe te gaan. Wanneer je blijft vasthouden aan de illusie dat het echt is en dat je hier toeverlaat kunt vinden, voel je jezelf verloren, onwaardig, onacceptabel en niet waard om bemind te worden. Maar deze gevoelens zijn aspecten van de spelletjes en zijn op zichzelf onecht.

God schiep jullie in perfectie en dus blijven jullie tot in de eeuwigheid perfect. Echter, wanneer jullie om je heen kijken en je inlaten met andere spelers van die spelletjes, alle mensen zijn spelspelers, komen jullie op ieder front oordeel tegen – oordeel van en door vrienden, familie, collega’s, politieke activisten, religieuze evangeliepredikers, degenen van andere etnische groeperingen of nationaliteiten – de lijst is eindeloos. En oordeel leidt altijd tot verwijt en dan naar conflict. Zo lang als jullie de noodzaak kiezen om te oordelen, zolang zullen jullie jezelf afsluiten van Liefde.

Liefde is altijd bij jullie, jullie worden altijd vastgehouden in haar goddelijke omarming, maar net als radeloze kinderen die zich vrijvechten uit een liefdevolle greep van de moeder, weigeren jullie absoluut haar toegang. Jullie verkiezen om je te wentelen en te wenen in gekwetste woede wanneer degenen die jullie verwachten voor je te zorgen, je te eren, je te beminnen en te respecteren, op jullie wachten om de eerste stap te zetten. En zelfs wanneer jullie er voor kiezen om de eerste stap te zetten, wordt deze voorzichtig en aarzelend gezet uit angst dat jullie openingen worden afgewezen. Wanneer dat jullie houding is, heeft dat een heel sterk effect op jullie energievelden die dan de boodschap uitsturen: “Blijf uit de buurt!” En toch, onder al die woede wil iedereen van jullie bemind worden. Het is uiterst verwarrend voor jullie.

Wanneer jullie allereerst binnengaan in je persoonlijke heilige altaar waar Liefde altijd gevestigd is en wacht op jouw acceptatie en terwijl jullie de intentie plaatsen om jezelf te vergeven voor al je vergissingen en fouten, zelfs wanneer jullie die zien als onredelijke beledigingen of aanvallen op anderen, zullen jullie volledig worden gesteund door degenen in de spirituele rijken, die ieder moment liefdevol over jullie waken. Jullie zullen het in je harten ontdekken om jezelf te vergeven omdat jullie diep in jezelf weten dat jullie in waarheid niets verkeerds hebben gedaan. Hoe zouden jullie ooit iets verkeerds kunnen doen wanneer jullie eeuwigdurend worden vastgehouden in Gods goddelijke omarming? Wat jullie aanvoelen en ervaren als zonde en verzuim zijn alleen maar aspecten van onechte spelletjes die jullie gespeeld hebben, spelletjes die jullie nu kiezen om definitief en blijvend te beëindigen.

Vaak is het gemakkelijker om eerst anderen te vergeven, want in overgave en bescheidenheid zien jullie hen zoals ze werkelijk zijn: gekwetste en angstige kinderen, wanhopig op zoek naar Liefde. Jullie herkennen je dan in hen en zijn dan in staat om vergeving uit te breiden naar jezelf. Later, wanneer jullie spirituele bewustzijn zich uitdiept en verstevigt, komen jullie er toe te begrijpen dat er werkelijk niets te vergeven is omdat er niets gebeurd is.

Dan zullen jullie erkennen dat, jawel, er slechts Liefde is, dat, jawel, jullie Liefde zijn en ieder ander evenzo. Het kan gewoon niet anders omdat alles wat bestaat binnen Vader/Moeder/God bestaat, de goddelijke Bron van Alles dat Is. En dat zijn jullie!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra