De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 5 april 2017

Storm over de wereld / Nieuwsbrief maart 2017 / Marcel Messing

Storm over de wereld
Nieuwsbrief maart 2017 / Marcel Messing

 

Oude Egyptische goden vertoornd?
Het stormt over heel de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Na de aanslag in Parijs door een Egyptenaar op vrijdag 3 februari jl. in de ondergrondse ruimte van de beroemde glazen piramide die toegang geeft tot het museum van het Louvre, barstten er de dag daarna in Frankrijk drie zware stormen los met windsnelheden van 120-160 km per uur, een paar dagen later gevolgd door een aantal minder zware stormen. Begin maart raasde ‘Zeus’ rond in het departement Bretagne met een windsnelheid van bijna 200 km per uur. De schade van al deze stormen was zeer groot, net als op veel andere plaatsen in de wereld waar stormen en zondvloedachtige regen de aarde teisterden. We zijn kennelijk beland in het tijdperk van de ‘superstormen’, reeds voorspeld door de profeet, musicus en componist Jacob Lorber (1800-1864). Hij zei dat alle calamiteiten, orkanen en allesverwoestende overstromingen het gevolg zijn van de onheilzame handelwijze van de mens.

 

Waren de oude goden van Egypte vertoornd op Frankrijk omdat het, net als het Vaticaan, eeuwen geleden Egyptische kunstschatten had gestolen, waaronder een aantal obelisken? Als energierijke occulte naalden wijzen ze in Parijs en Rome naar de sterrenhemel, van waaruit de oude goden eens op aarde afdaalden en er onder meer een aantal piramides bouwden als herinnering aan hun sfinxachtige aanwezigheid.

Had het ‘oog van Horus’, het ‘alziend oog’ in de piramide van Gizeh, even een boze blik geworpen richting glazen piramide, mede ontworpen op initiatief van oud-president François Mitterand, specialist in de Egyptische mysteriën? Mitterand, meester-vrijmetselaar van het Grand-Orient in Parijs, was ook goed thuis in de esoterie, de geheimen van Rennes-le-Château en de priorij van Sion. Al onder keizer en vrijmetselaar Napoleon Bonaparte werd geprobeerd de geheimen van de hiërogliefen der oude Egyptische ‘goden’ te ontraadselen, waarin vrijmetselaar Jean François Champollion slaagde. Champollion werd in 1826 conservator van het Louvre, dat, mede dankzij Napoleon, een indrukwekkende Egyptische collectie ‘verwierf’. De Egyptische goden leerden de mensheid veel, behalve het meest essentiële: liefde, verdraagzaamheid, samenwerking, mededogen en waarheid.