Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 4 april 2017

Snel Bulletin van de Arcturianen: Bericht aan degenen die Ascenderen/ Via Suzanne Lie / 29 maart 2017


Snel Bulletin van de Arcturianen
Bericht aan degenen die Ascenderen

Via Suzanne Lie – datum 29 maart 2017

Lieve Arcturianen

Ik heb gisteravond gebruikt voor het verzamelen  van informatie over jullie op het Internet. Van sommige heb ik nooit gehoord en andere informatie gaf mij een grote bevestiging dat ik werkelijk met jullie aan het communiceren ben.  Ik heb nooit geweten dat Edgar Cayce met jullie heeft gechanneld. Erg interessant.

Ik zal zijn berichten moeten vinden van jullie om mijn begrip te verbeteren over de beste manier om mijn 3D zelf toe te staan zich terug te trekken en om mijn 5D zelf jullie berichten te laten ontvangen en vertalen, op een manier dat mijzelf, zowel als anderen, het beste kunnen begrijpen en gebruik maken van jullie mooie conversaties.

Is er iets dat jullie vandaag met mij willen delen?

Wij de Arcturianen zijn altijd hier binnen jullie NU want wij resoneren verder dan dat wat jullie “tijd” noemen. Wij zijn altijd vol vreugde om informatie met jullie te delen. Wij realiseren ons dat jullie “geest” zich afvraagt, “hoe voelt een Arcturiaan emoties zoals vreugdevol?”.

Als eerste voegen wij toe, dat wij de uitdrukking van “een Arcturiaan” niet gebruiken, aangezien wij onszelf waarnemen als een grotere gemeenschap. Het is via deze gemeenschappelijke waarneming van onze zelven, anderen en alle versies van werkelijkheid, dat jullie, de leden van de mensheid, zich vermengen in het NU van de 5D.

Dit “vermengen in/naar het 5D NU,” zal plaatsvinden voor degenen die op de rand zijn van het transmuteren in/naar hun 5D Lichtlichamen. Jullie, de leden van onze geliefde familie, zijn net als onze “Arcturiaanse kinderen die aan Aards lichaam dragen.”

JULLIE zijn ook leden van onze uitgebreide Galactische Familie van de Pleiadianen, Sirianen en Antarianen (o.a.) maar zij zijn jullie dichtstbijzijnde familie, zowel in nabijheid als wel als in dienstverlening aan Gaia. Wij de Arcturianen, evenals jullie uitgebreide Galactische familie, dienen samen met onze dappere familieleden die een 3D lichaam hebben aangenomen op het ascenderende lichaam van Gaia.

Ieder van ons Galactischen hebben begeleid, geassisteerd en beschermd onze geliefde vriendin Gaia, de planeet Aarde. Het is om deze reden dat velen van onze Galactische familie vrijwillig een aarde voertuig hebben aangenomen om zo goed mogelijk Gaia te assisteren.

Gedurende het dragen van een aarde voertuig, kunnen onze vrijwilligers op de Aarde rechtstreeks worden betrokken met het immense opruimwerk dat moet worden voltooid voordat Gaia vrij kan zijn  om de  belemmeringen los te laten van de 3D, tijd en ruimte en begint terug te keren naar Haar ware multidimensionale planetaire zelf.

Wij zeggen dank aan al de mensen die zich hun ware multidimensionale zelf hebben herinnerd en die vrijwilligers zijn om beperkt te blijven aan een 3D vorm totdat Gaia gereinigd is van al de 3D schades en beperkingen, die in de eerste plaats zijn achtergelaten door de mensen.
Wij zullen eerst spreken over de 3D schade van Gaia.

Zoals jullie goed op de hoogte zijn, jullie, de leden van de mensheid zijn jullie bewustzijn genoeg aan het uitbreiden, dat jullie aan het begin zijn van de processen van het gaan in/naar iedere 3D incarnatie die jullie ooit gehad hebben op de Aarde om al de uitwasemingen die jullie ooit hebben achtergelaten op Gaia en gedurende een van Haar incarnaties.

Alstublieft merk op dat wij zeiden ‘Haar’, bedoelend de incarnaties van Gaia, liever dan de incarnaties van de mensheid. Suzille was ook verrast  door de vergissing die zij maakte bij het her (over)schrijven van ons bericht . Echter, zoals het vaak waar is, een vergissing is een 3D uitdrukking en niet mogelijk in de 4D, 5D en verdere of hogere dimensies.

Daarom herinner alstublieft dat veel 3D vergissingen eigenlijk een misvatting of verwarring zijn van een bericht uit het hogere dimensionale. Alstublieft zie in, 3D en 4D mensen maken vergissingen.

Echter een 5D wezen en verder is zich bewust dat een vergissing in de 3D vaak een kans is om de componenten in te zien en begrijpen van jullie 3D leven die er zijn voor jullie transmutatie.

Wat wij bedoelen met “er zijn voor jullie transmutatie” is dat jullie, de leden van de mensheid op onze geliefde Gaia, gereed zijn om de snelheid van de frequenties uit te breiden van ieder component van jullie huidige 3D en 4D werkelijkheid. Het probleem is dat mensen de neiging hebben hun vergissingen te negeren. Als zij aandacht besteden aan hun vergissingen, zijn zij bezorgd dat zij zichzelf beoordelen of nog erger en het slachtoffer worden van iemand anders die het hun deed doen.

Als een van jullie die ascenderen iemand anders de schuld geven voor enige externe gebeurtenis of situatie welke eigenlijk hun eigen vergissing is, zal hun bewustzijn kelderen naar lagere octaven van hun 3D en 4D zelven.

Wanneer jullie, dappere vrijwilligers kozen om het aarde voertuig aan te nemen, en om macht ‘over te zetten naar’ een zogezegd externe persoon, plaats of ding zullen jullie een enorme kloof hebben gecreëerd tussen jullie 3D, 4D aarde voertuig en jullie 5D en verder Multidimensionale ZELF.

Wij begrijpen dat wat wij zojuist hebben gedeeld onmogelijk kan lijken
voor veel mensen, echter wij herinneren jullie eraan dat wij enkel communiceren met de versies, frequenties, van jullie die ontwaakt zijn en daar zijn om Gaia te dienen. Zou een college naar zijn brugklassers kijken als een mogelijke student voor een ‘Master’ programma?

Wij richten dit bericht aan degenen van jullie die voor jullie zelf hebben besloten het pad te nemen om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie naar 5D en verder. Wij de Arcturianen hebben andere berichten die zich richten naar ‘nieuw’ ontwaakten.

Alstublieft denk niet dat er een beoordeling is over degenen die nog niet gereed zijn voor deze informatie. Het doel van dit bericht is om degenen die ascenderen te assisteren om anderen te helpen als een proces van hun persoonlijke ascentie. Geliefden, het is het NU waarin het kosmische bouwen en groeien is naar/in hogere en hogere frequenties.

Zie of begrijp, om een bericht van een hogere dimensionale familie te ontvangen zullen jullie moeten ‘bij elkaar passen’ met de frequentie van jullie bewustzijn met de frequentie van het bericht.

Gewoon zoals het is, als jullie niet kunnen “zien” dat wat resoneert met een frequentie van licht verder dan de mogelijkheid van jullie ogen om waar te nemen, kunnen jullie niet ontvangen en begrijpen een hoger dimensionaal bericht dat resoneert verder dan de frequentie van jullie Hogere Hart en de mogelijkheid van het Derde Oog om waar te nemen en vertalen.

Voor het uitbreiden van de frequentie van jullie waarnemingen is veel als het vormen van een sterker aarde voertuig. Wanneer jullie een sterker lichaam willen vormen, bijvoorbeeld door gewichtheffen of  door gewichtsvermindering. Dan uiteindelijk zullen jullie in staat zijn om “andere” gewichten op te heffen, “zwaarder”.

Op dezelfde manier, kunnen jullie beginnen, jullie inter-dimensionale communicaties met berichten over jullie vorige levens uit te breiden.

En dan, wanneer jullie het bewustzijn uitbreiden kunnen jullie in staat zijn om de evolutie van incarnaties te volgen in/naar situaties van vorige levens.

Na verloop van tijd en met oefening, zullen jullie in staat zijn om de evolutie te volgen van die incarnatie naar/in de 5D of terug naar 3D, om een ander 3D mensenleven te ervaren.

Wanneer jullie het denken uitbreiden om het concept van reïncarnatie te omvatten, kunnen jullie ten slotte jullie bewustzijn uitbreiden om de vraag te bevatten waar jullie waren “tussen in” jullie verschillende incarnaties op Gaia. Het is op dat punt dat onze ‘geaarden’ het concept beginnen te bevatten dat zij niet “gewoon mens’ zijn.

Voor degenen die ontwaakt zijn op deze manier gedurende vele van jullie incarnaties, is het bekend dat jullie een Multidimensionaal wezen zijn.

Maar er zijn nog miljoenen van onze vertegenwoordigers op Gaia die enkel of alleen bewust zijn van hun huidige incarnatie.

Geliefde ontwaakte leiders, sommige mensen zouden bang kunnen worden van de landingen en zouden kunnen denken aan andere dingen dan vriendelijkheid. Echter, integendeel, zullen wij landen om hen te helpen “om de verantwoordelijkheid over te nemen van de evolutie van hun eigen planeet.”

Steeds meer van jullie herinneren zich dat “JULLIE ONS zijn”.
Wanneer de mensheid zich herinnert dat ‘mensheid’ multidimensionaal is, zullen zij zich ook herinneren, zullen zij zich ook herinneren of wat wij zouden noemen “Ons”. Wat wij “Ons” noemen is, “Wij zijn allen van de 5D en verder wezens die onszelf hebben toegewijd aan het helpen van Gaia met Haar Ascentie naar de 5D.”

Degenen van jullie die zich hebben herinnerd dat jullie en wij ÉÉN zijn, herinneren ook dat ze ervoor gekozen hebben om een aarde voertuig aan te nemen Gaia  op zijn allerbest te helpen met Haar Planetaire Ascentie.

Het zijn degenen van jullie die zich hun ware zelf herinneren die de grootste hulp zullen zijn  gedurende de periode van onze landingen.

Wij zullen helpen om voor te bereiden, onderrichten en assisteren die zich nog niet hun Multidimensionale ZELF hebben herinnerd.

Het zal voor ons ook nodig zijn om onze volledig ontwaakten vrijwilligers te helpen om de  “onontwaakte’  angst van de mensheid te kalmeren met onvoorwaardelijke liefdevolle verwachtingen en vriendelijke ondersteuning.

Voor jullie, degenen tot wie wij spreken, onze landingen zullen een prachtige en langverwachte gebeurtenis zijn. Aan de andere kant, zullen er velen anderen zijn die nog angst hebben (een vorm van) voor de mogelijkheid van een hogere vorm van leven die hun dagelijkse werkelijkheid van leven binnenkomt.

Voor degenen die een liefdevolle en gulle familie en mentoren hebben gehad zal het gevoel van een liefdevol familie lid meer acceptabel zijn.

Echter degenen, die te maken hebben (gehad) met krachtige, beledigende, gewelddadige familieleden, zullen naar alle wezens kijken als  lijken te zijn of willen te zijn, beter dan hun. Deze kunnen anders  onze landingen waarnemen.

Daarvoor, om deze reden, hebben wij Suzille aangestuurd om haar “Pleiadiaanse Perspectief van Werkelijkheid” boeken te schrijven, evenals het journaal welke het proces volgt van een proces van een “normale familie” die ontwaakt in een inter-dimensionale werkelijkheid.

Recent hebben wij onze noteerder/schrijver aangestuurd om haar laatste nieuwe boek te schrijven, over het voorbereiden van het eerste contact, om de mensheid te helpen om onze aankomende bezoeken aan de Aarde van Gaia te laten begrijpen. Er zijn ook “foto(afbeeldingen)” boeken gemaakt. Er wordt spoedig één daarvan gepubliceerd.

Deze “boeken met afbeeldingen” werden gechanneld via haar door ons als middel om de mensheid voor te bereiden en ook voor de communicatie met de Lichttaal. In onze volgende communicaties met onze Ontwaakten zullen wij veel  te vertellen hebben over Lichttaal en Lichtlichamen.

Wij geloven dat wij jullie voor dit NU genoeg informatie hebben gegeven.
Echter, weet dat en herinner dat waar wij over hebben gesproken over in deze transmissie is “als een druppel in het water van de  Atlantische oceaan”  vergeleken met al de wonderbaarlijke dingen die wij met jullie zullen delen.

Gauw, zullen jullie minder nodig hebben om te leren, in plaats daarvan, al wat jullie nodig zullen hebben is om te herinneren. Wij jullie Galactische Familie zijn heel erg blij met de zovele bijdragen van jullie voor de vervolgende evolutie van Gaia en ook het ontwaken van al Haar bewoners.

Wij zijn jullie familie als Arcturianen. Onder dankzegging en Zegeningen voor jullie, voor jullie allemaal.

Jullie hebben meer bijgedragen aan de Planetaire Ascentie dan jullie ooit zullen geloven.

Wij komen terug, feitelijk zullen wij jullie nooit verlaten.

DE ARCTURIANEN en jullie GALACTISCHE FAMILIE
Vertaald door Anja voor Wakkere Mensen en Gaia