Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 2 april 2017

SAUL: Hoe krachtiger je de intentie maakt om liefdevol te zijn in ieder moment ................. /1 april 2017 /door John Smallman


SAUL:
Hoe krachtiger je de intentie maakt om liefdevol te zijn in ieder moment hoe intenser je de liefde zult voelen die jou omhult.
1 april2017 / door John Smallman

Een zijn is ontwaakt zijn. Als je je niet bewust bent van het Een zijn  slaap je  en droom je nog, en de overgrote meerderheid van de mensheid is in slaap en droomt. In jullie menselijke staat lijkt de “grote droom” van het gewone leven op Aarde heel echt, in tegenstelling tot de dromen die jullie individueel ervaren in bed 's nachts, en van waaruit jullie ontwaken in de ochtend. Het enige verschil tussen hen is dat jullie wakker worden van het slapen gaan, maar niet van het dagelijks leven  omdat jullie echt geloven dat het laatste absoluut reëel is, en dus weigeren er uit te ontwaken.

Wanneer jullie aandacht besteden aan de pijn, het lijden, en de conflicten die endemisch zijn op aarde, en die al eeuwen en eeuwen doorgaan, kunnen jullie je niet onbewust van zijn dat het essentieel is dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden in de manier waarop mensen reageren en interageren met elkaar wereldwijd. Die veranderingen kunnen alleen individueel optreden, omdat elk van jullie zelf alleen jezelf kunnen veranderen. Want doorheen heel jullie geregistreerde geschiedenis hebben mensen geprobeerd om hun standpunten, meningen en overtuigingen anderen met geweld op te leggen, en het heeft nooit gewerkt. Die benadering van het oplossen van conflicten is krankzinnig! Het feit dat het allemaal onwerkelijk is doet niets af aan de intensiteit van de pijn en het lijden dat mensen voelen. Binnen de illusie voelt het absoluut en onmiskenbaar echt, en dat is de reden waarom het nodig is om jullie kernproblemen los te laten en jullie zelf toestaan te ontwaken.


Jullie hemelse Vader wil alleen dat jullie leven in eeuwige vreugde - en in waarheid doen jullie dat, jullie hebben alleen de Werkelijkheid van dat voor jullie zelf verborgen - en in die hemelse staat is er geen oordeel, schuld, bitterheid, haat of gerechtigheid.

Vanwege jullie keuze om jullie zelf te zien als afgescheiden individuen - afgescheiden van elkaar en van God - houden jullie je bezig met anderen en op angstige wijze met God, en bouwen dan verdedigingen om jullie zelf te beschermen door het gebruik van het oordeel en schuld, en alles waar dat toe leidt. Echter, het oordeel is niet meer dan een projectie van jullie eigen diepgewortelde angst voor wat jullie waarnemen en ervaren als jullie eigen zondige onwaardigheid.

Echter, zijnde als een perfecte goddelijke schepping, zoals ieder van jullie zeker is, is er geen manier dat jullie zondig of onwaardig zijn of zouden kunnen zijn! Ja, je kunt  een spel spelen en doen alsof je dat bent, en hoewel het ertoe kan leiden dat je als gevolg daarvan intense pijn hebt op dat moment, blijft het onwerkelijk, en gewoon een spel. Een spel waarmee jullie ervoor kiezen om eraan deel te nemen op elk moment dat je het ervaart. Dus kies er niet voor om het te spelen!

Jullie maken die keuze wanneer jullie ervoor kiezen om liefdevol te zijn in ieder moment, en wanneer jullie de intentie hebben om alle anderen liefdevol te behandelen, zonder enige uitzondering, en ongeacht de situaties die daaruit kunnen voortvloeien. Dat betekent om oordeel los te laten - ja, natuurlijk oordelende gedachten zullen ontstaan, maar jullie hebben  altijd de keuze om je al dan niet in te laten met hen.

Wanneer jullie eraan gewend raken om je niet met hen in te laten, en in plaats daarvan hen in staat stellen vrijelijk te laten passeren, zullen jullie zeker beginnen te merken dat jullie je veel meer in vrede voelen dan ooit tevoren in jullie leven. Liefde is de grote genezer, en het zal de diepe wonden genezen die misbruik (fysiek of psychisch), bitterheid, haat, jaloezie en wrok hebben gebrand in jullie gevoel van wie jullie zijn. En de meeste van jullie identificeren jezelf persoonlijk met die negatieve gevoelens en emoties! Vergeet niet, jullie zijn niet je gevoelens of emoties, jullie zijn goddelijke wezens van onmetelijke liefde, uitgestrekt buiten je vermogen te bevatten, zoals jullie hemelse Vader, Die jullie gecreëerd heeft als Zichzelf.

Als jullie dagelijks naar binnen gaan naar die plaats van eeuwige innerlijke rust, waar de vlam van Gods Liefde altijd aanwezig is, met de intentie en het besluit om die vrede en Liefde te voelen van waaruit het stroomt in elk moment. Als jullie dat doen zullen jullie beginnen in te zien dat er geen afscheiding van de Eenheid is en dat daarom iedereen onvermijdelijk interageert met iedereen, voortdurend. Dus hoe krachtiger jullie de intentie maken om liefdevol te zijn in ieder moment hoe meer jullie je bewust worden hiervan en hoe meer intens jullie de liefde voelen die jullie omhult.

Als jullie vasthouden aan elke beslissing of wrok en andere soortgelijke gevoelens en meningen - en vooral als jullie je inlaten met hen door het idee dat jezelf goed en anderen verkeerd zijn - intensiveren jullie de sluier die jullie ware aard verbergt van jullie. Dat vasthouden is een keuze om liefde te verwerpen ten gunste van gerechtigheid, en het doet jullie alleen pijn, terwijl dat jullie alleen door het loslaten van gerechtigheid, in vrede kunnen komen, ongeacht wat er om je heen gebeurt.

Zoals jullie constant is verteld: Kan alleen jij jezelf veranderen. En de enige verandering die je kunt maken is om de Liefde die jou volledig en onvoorwaardelijk wordt aangeboden in ieder moment te aanvaarden, precies zoals Het je wordt aangeboden. Het is altijd bij jullie, altijd alleen het wachten op jullie om alle liefdeloze overtuigingen, meningen en houdingen te verwijderen die het vergrendelen. Jullie zijn Liefde, en toch weigeren jullie om liefde te zijn, wat jullie ware en eeuwige aard is. Deze weigering is een keuze die jullie, een ieder van jullie voortdurend moet maken om Liefde buitengesloten te houden.

Verander jullie houding, jullie overtuigingen, en jullie gedrag, die allemaal deel uitmaken van het spel van afscheiding dat jullie zoveel pijn en lijden heeft bezorgt, en wees jezelf, wees Liefde. Wees niet bang liefdevol te zijn, het is jullie ware aard, en als jullie jezelf toestaan om jullie ware aard te uiten zullen jullie de rust ervaren en genieten, en de tevredenheid dat het jullie brengt. Anderen zullen de warme acceptatie voelen die jullie hen bieden, daarom zullen zij jullie aanwezigheid zeer op prijs stellen en zij zullen overvloedig de Liefde naar jullie terug reflecteren die jullie hen aanbieden.

Vergeet niet “Liefde verandert alles!” Wees gewoon jezelf - en dat is een belangrijke gedragsverandering voor de overgrote meerderheid van jullie - in plaats van je te verschuilen achter de publieke gezichten, maskers, of vermommingen die jullie uitgevonden hebben om te gebruiken wanneer jullie de illusie binnen gingen, helpt het om gevolg te geven aan de wezenlijke veranderingen in de wereld waarvoor jullie allemaal hebben gebeden en op hebben gehoopt.

Jullie hebben er naar gezocht om de wereld buiten jullie zelf te veranderen, maar er is geen buiten! Alles wat je ziet “daar buiten” hebben jullie geprojecteerd vanuit jezelf, dat is de reden waarom de liefdevolle veranderingen van de wereld te zijn die jullie waarnemen. Wanneer jullie perceptie van de “buiten” wereld verandert van angstige bezorgdheid en de stress die die perceptie jullie biedt, zullen jullie je in toenemende mate in vrede bevinden en dus in staat zijn om het Licht in anderen te zien in plaats van ze waarnemen als een bedreiging voor je bestaan.

Jullie zijn allemaal kinderen van God, en daarom zijn jullie perfect, en dus blijven jullie onveranderlijk en eeuwig perfect in elk opzicht. Alstublieft erken deze goddelijke waarheid die zich binnenin jullie bevindt en wees in vrede, jullie zelf volledig accepterend zoals je bent, en zoals God dat doet, zonder negatief oordeel of zelfkleinering van welke aard dan ook, en sta jullie zelf toe te genieten van de gave van het eeuwige leven dat jullie is gegeven u en dat altijd  met  jullie is in elk moment.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl