donderdag 20 april 2017

SAUL: God zou Zichzelf nooit voor iemand van jullie verbergen! / 19 april 2017 door John Smallma


SAUL:
 God zou Zichzelf nooit voor iemand van jullie verbergen!
19 april 2017 door John Smallman

Alles is Eén, er is alleen Eén, de gehele schepping is eeuwig verbonden met zichzelf. Alles wat bestaat, is liefdevol en vreugdevol gehouden in de oneindige grootsheid, dat God is, de Bron van Hoogste Intelligentie en oneindig liefdevolle wijsheid, en het beste woord dat jullie voor deze staat hebben, deze conditie - welk de werkelijkheid is - is liefde!

Focus op Liefde omdat er niets anders is. Wat jullie ervaren is niet liefde, is onwerkelijk en heeft geen aanwezigheid, geen bewustzijn en geen kracht, dus focus je op de Werkelijkheid en vind het in jullie zelf - het briljante licht dat jullie in elk moment omhelst en ondersteunt - en vreugdevol is in de vrede, het Comfort, en de tevredenheid wat Het jullie onophoudelijk biedt. Gods wil voor jullie is dat jullie je bewust zijn van Zijn liefde voor jullie, bewust zijn van jullie onafscheidelijke eenheid met Hem en dat jullie in ruil daarvoor het wonder daarvan delen met al het bewustzijn door voortdurend de intentie vast te houden om dit te doen.


Jullie zijn allemaal, ieder mens zonder uitzondering, onlosmakelijk verbonden met de oneindige wijsheid die de schepping liefdevol in ieder moment begeleidt en zijn in feite uitbreidingen van Het. Jullie hebben dit voor jezelf verborgen - God zou zich NOOIT voor een van jullie verbergen! - en tijdelijk vergeten Wie Je Bent. Nu is het moment om jullie ware aard te herinneren en alles te herinneren van met wie jullie omgaan, dat ook hun ware natuur is.

Je doet dit door je intentie te vernieuwen om te ontwaken in de Realiteit telkens als je het heilige innerlijke en goddelijk gezegende heiligdom in de kern van je wezen bezoekt, en de kracht van die intentie, is natuurlijk de Ene intenties, God's Intentie, is ver voorbij jullie vermogen, terwijl jullie in menselijke vorm zijn, om te weten. En toch in de diepte van jullie wezen weten jullie dit, want het is onvergetelijk. Jullie kunnen niet vergeten. Wie Jullie Zijn, jullie kunnen alleen maar pretenderen dat jullie het zijn vergeten.

Het doel van de illusie was om ervoor te zorgen dat dat vergeten zo absoluut echt zou lijken dat het lijkt voor jullie dat jullie God niet kennen, zelfs niet weten of God bestaat, en voor eeuwen heeft het heel goed gewerkt. Echter, als de tsunami van Liefde blijft omhullen, omarmen, en krachtig blijft stromen over de planeet, wast het gestaag en onherroepelijk  de dunne fundamenten waarop de illusie werd gebouwd weg, waardoor jullie onvermijdelijk ontwaken uit de droom.

Bewijzen hiervan kunnen overal worden gezien, omdat meer en meer van jullie ervoor kiezen om liefdevol en respectvol te zijn naar anderen in plaats van altijd jullie ego's zelfgecentreerde persoonlijke winstgevende agenda's te volgen. Deze keuze om dienstbaar te zijn en geen kwaad te doen is een keuze die het collectief heeft gemaakt, het is onomkeerbaar en helpt de Tsunami van Liefde  bij het wegwassen van de zeer onstabiele fundamenten van de illusie. Het is natuurlijk allemaal onderdeel van het collectieve besluit om uit de droom te ontwaken en volledig bewust te worden van een eeuwig leven in de tegenwoordigheid van God.

Omdat die beslissing is genomen, maken mensen plotseling en vaker tot grote verrassing veel van hun individuele keuzes in hun dagelijks leven op basis van liefde en mededogen. Zij voelen een sterke behoefte om anderen te helpen en te ondersteunen die op een of andere manier in nood zijn. Dat is Liefde in actie en het wordt op veel onwaarschijnlijke plaatsen gezien, omdat jullie ontwakingsproces verder verstevigt en versterkt wordt door de collectieve keuze en het besluit om de illusie weg te werken en terug te keren naar het volledige bewustzijn van de Werkelijkheid.

De werkelijkheid is jullie Thuis, het is waar jullie je eeuwige bestaan hebben, en jullie hebben Thuis nooit verlaten! Hoewel het voor jullie lijkt dat jullie dat wel gedaan hebben, dat jullie afzonderlijke wezens in vorm zijn met een zeer beperkte levensduur en een praktisch zinloos of onbetekenend doel in het grootschema van dingen dat jullie als mensen lijken te bestaan uit talloze grote universums. Jullie hebben het buitengewoon goed gedaan om de illusie uit te vinden en te construeren, zodat als jullie er als mens zouden binnengaan jullie een afscheiding en een intens gevoel van nietigheid zouden ervaren dat dikwijls nogal overweldigend en inderdaad angstaanjagend is. Over het algemeen vermijden jullie het om hierin te leven door jezelf af te leiden door je aandacht bijna uitsluitend te concentreren op de problemen waarmee het mens zijn jullie presenteert - het voorzien van voedsel, huisvesting, gezondheid en lichamelijk overleven - en dus ontsnapt de onwerkelijkheid en krankzinnigheid van het leven als mensen, die bijna permanent in conflict zijn met elkaar, aan jullie. Jullie zien het allemaal als problemen die jullie, met voldoende vastberadenheid, kunnen oplossen. Maar er kan geen oplossing in de illusie zijn, simpelweg omdat het onwerkelijk is.

Werkelijkheid kan alleen binnenin worden gevonden! Enkele hebben de reis naar binnen gemaakt en de Realiteit gevonden, anderen hebben het gevonden door Bijna Dood Ervaringen. Eenmaal ervaren is het helemaal onvergetelijk, en degene die het weten verliezen alle angst voor de dood, gezien dat er alleen eeuwig leven is. Dan zijn ze bewust aanwezig geweest in en omarmd door het veld van de goddelijke LIEFDE, zij hebben geprobeerd die geweldige, mooie en onvergetelijke kennis te delen, maar het kan niet gedeeld worden, het kan alleen worden ervaren. Niettemin hebben verslagen over het leven voorbij wat jullie als het menselijk leven ervaren, een intens verlangen in velen gewekt om meer te weten en om bevestiging te zoeken van wat ze gehoord hebben of gelezen over gebed en meditatie, of door de hulp van spirituele gidsen en kanalen.

Er is nu een enorm ontwakingsproces gaande binnen de mensheid, uiteindelijk zijn er zoveel rapporten en informatieve boeken en artikelen die wereldwijd beschikbaar zijn, dat niemand helemaal onbewust of ongeïnformeerd kan blijven, dat er veel, veel meer in het leven is dan ervaart kan worden als een mens. Die informatie raakt elk menselijk hart, en hoewel velen nog steeds ervoor kiezen om het af te slaan, wordt het steeds moeilijker om in ontkenning te blijven. Zij kunnen in het openbaar een sceptisch en afwijkende voorzijde van ongeloof presenteren in alles wat niet fysiek is, maar privé hebben zij sterke en zorgwekkende twijfels.

Zij zijn degene die een grote behoefte hebben om gelijk te hebben en die derhalve het grootste probleem hebben om te erkennen dat ze zich mogelijk kunnen vergissen. Jullie taak als lichtdragers en lichthouders is niet  om hen te bekeren, maar om ze liefdevol in jullie hart te houden, omdat jullie weten dat ze wakker worden, omdat het onmogelijk is dat iemand eeuwig in slaap blijft. Stuur ze Liefde, zwijgend, onopvallend en zonder aan hen te verklaren dat jullie dat doen, is de perfecte en enige manier om hen te helpen. Als jullie dagelijks naar binnen gaan om jezelf te versterken en te bekrachtigen door contact met het briljante Licht dat constant in jullie brand, heb dan de intentie om  liefde naar iedereen te sturen, vooral degene die ontwaakt zijn. Dit is het meest krachtige en effectieve wat jullie voor hen kunnen doen, en jullie intentie om zo liefdevol en behulpzaam te zijn voor anderen verhoogt de effectiviteit en intensiteit van jullie eigen ontwakingsproces.

Het ontwaken is een collectief proces, het beïnvloedt iedereen, elk bewustzijn, want het is de goddelijke Wil dat allen ontwaken. En allen zullen ontwaken. De timing van het ontwaken van een ziel kan en zal variëren, zoals waargenomen in de illusie, maar in de realiteit zijn allen al ontwaakt. Er is absoluut geen noodzaak om je zorgen te maken of bezorgd te zijn over andermans ontwaken, uit angst dat ze het missen. Dat iemand het ontwaken mist is onmogelijk omdat het Gods Wil is dat iedereen wakker wordt en de goddelijke zal altijd perfect wordt bereikt.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl