De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 13 april 2017

Op deze dag van je leven / 13 April 2017 / Neal Donald Walsch

13 April 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat "Waarom?" de meest nutteloze vraag is in het universum.
De enige vraag met enige betekenis is: "Wat?"

Vragen "Waarom gebeurt dit?" kan jullie alleen ontkrachten.
Vragen "Wat wil ik ervan maken?" doet precies het tegenovergestelde.

Hier is een groot geheim: het Waarom van alles
is om het Wat van alles te produceren.

Denk daar eens over na voor een moment.
Denk daar in feite de rest van de dag over na.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl