Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 21 april 2017

JEZUS: En als jullie er klaar voor zijn, zal het Licht dagen. / 20 april 2017 / via John Smallman


JEZUS:
En als jullie er klaar voor zijn, zal het Licht dagen.
20 april 2017 / via John Smallman

Spirituele groei of evolutie is het pad van de mensheid naar ontwaken. Het werd gevestigd door jullie hemelse Vader op het moment dat jullie ervoor gekozen hebben de onwerkelijkheid van de afscheiding van Hem te ervaren. Er is geen dergelijke staat als afscheiding, het is enkel een vijand, een gek denkbeeldig idee dat kort geleden in jullie opkwam en waarvoor jullie hebben gekozen om aan mee te doen. Nu lijkt het heel echt, aangezien jullie moeite hebben om te ontwaken uit de diepe sluimer waarin jullie gevallen zijn om het idee van afscheiding te kunnen voelen en leven.

Omdat jullie eeuwig Een met God zijn, is het onvermijdelijk dat jullie wakker worden in de staat van eeuwige vreugde waarin jullie liefdevolle Vader jullie heeft geschapen. Maar, zoals ik jullie eerder heb verteld, dringt liefde niets op, het accepteert en laat toe. Het eert jullie keuzes, wat deze ook zijn, en wacht met oneindig geduld op het moment dat jullie ervoor kiezen om het in je hart te verwelkomen. En de aankomst en erkenning van dat moment is een individuele keuze die elke mens zal maken, omdat de doorlopende ervaring van afscheiding, zij het onwerkelijk, veel te pijnlijk is om eindeloos te verdragen.


Diep binnenin ieder van jullie is het weten dat het leven als mens een zeer tijdelijke en onwerkelijke ervaring is, en die wetenschap verstoord jullie gemoedsrust en eist jullie aandacht, jullie onderzoek. Er is geen mens die op een bepaald moment niet diep over de betekenis van het leven nadenkt, en die overweging leidt tot de intense en zeer krachtige realisatie dat er een veel diepere betekenis moet zijn dan alleen overleving als een mens. En natuurlijk is die er!

Vaak, omdat de menselijke ervaring zo echt lijkt, wanneer een persoon het intuïtieve gevoel ontdekt of toelaat, moet het innerlijke weten dat er een spirituele intelligentie moet zijn die veel hoger is dan hun eigen menselijke intelligentie in hun bewustzijn. Het ego moedigt de persoon er dan toe om het te erkennen, maar om het opzij te leggen totdat ze de tijd hebben om er dieper over na te denken. Dan gaan de dagelijkse kwesties en afleidingen van het menselijk leven weer in hun "rechtmatige" positie als de belangrijkste focus van aandacht, en onderzoek naar de mogelijkheid van een spiritueel erfgoed of identiteit is vertraagd of vergeten tot de volgende keer dat er een intuïtieve vonk ontstaat.

Er zal altijd een volgende keer zijn, gewoon omdat het Gods wil en die van jou is dat je ontwaakt. Tot het moment dat jullie ontwaken, ontvangen jullie regelmatige knuffels van ons allemaal in de spirituele rijken die suggereren dat het tijd is om dit te doen. En jullie worden je bewust van hen en reageren op passende wijze. . . wanneer jullie er klaar voor zijn. Het gevoel van gereedheid is een essentieel aspect van het ontwakingsproces van elk individu, want met een vrije wil - een intrinsiek aspect van Liefde - zul je nooit worden geduwd of gedwongen om wakker worden. Niettemin ontvangen jullie of een lopende reeks knuffels, of jullie zullen gebeurtenissen of lessen ervaren die uitsluitend zijn ontworpen om jullie te helpen je bewust te worden van die intuïtieve knuffels die zijn bedoeld om naar ontwaken te leiden.

En als jullie er klaar voor zijn, zal het licht dagen; Jullie zullen eindelijk beseffen dat de enige zinvolle reden om het leven als mens te leven, de weg is naar de Werkelijkheid, jullie eeuwige spirituele thuis, waar jullie eeuwig zullen blijven als Eén met jullie Bron, de allerhoogste wijsheid en oneindige intelligentie dat voor velen van jullie meest gelukkig wordt uitgedrukt, in menselijke termen, als Moeder / Vader / God.

Onthoud echter dat woorden zulke zeer beperkende en onvoldoende communicatieconcepten zijn dat zij jullie vaak kunnen, en doen, verdelen in tegenstrijdige kampen van strijdende facties dat jullie alleen conflict, pijn en lijden brengt.

Als je naar anderen luistert, moet je een punt maken van hetgeen je hoort dat ze zeggen in plaats van tot de conclusie te komen dat je al weet wat ze tegen je zeggen. Vaak komen er intense misverstanden voor omdat mensen niet horen wat er gezegd wordt, of het wel horen maar helemaal niet begrijpen wat de ander bedoeld met die woorden. Voor een ieder van jullie kunnen dezelfde woorden vaak verschillende betekenissen hebben, deels te wijten aan de veelheid van gevoelens die u proberen uit te drukken door middel van een zeer beperkte woordenschat, en deels door de gevarieerde vormen van lichaamtaal die altijd jullie woorden begeleiden.

Wanneer jullie in gesprek zijn met iemand, luister dan met je hart in plaats van met je verstand, omdat het eerste zorgt voor een intens energieveld dat volledig in lijn is met wat de andere persoon wenst uit te drukken, terwijl het intellect altijd probeert om de woorden die gehoord worden te ontcijferen of te vertalen naar een logisch en met redenen omkleed concept, omdat het de hartelijke betekenis die eigenlijk uitgedrukt wordt, nooit volledig kan pakken of begrijpen.

En natuurlijk, wat ik je ook vertel, is dat je dagelijks naar binnen moet gaan en het Licht bezoeken dat de liefde van God is die voortdurend op jouw heilige altaar brandt, zodat je niet vergeet om te leven, met de intentie om lief te hebben in elke interactie met een ander, ongeacht welke vorm de interactie aanneemt.

Jullie zijn Eén met de Bron, iedereen van jullie, en dus, in waarheid, is elke interactie met een andere niet meer dan een interactie met een ander aspect van jullie zelf. Dus door een ander lief te hebben, hou je van jezelf en eer je jezelf en door van jezelf te houden, houd je van de ander en eer je de ander. Wanneer je de fout in gaat door jezelf of een ander te beschuldigen, bied dan, zodra je herkent dat dit is gebeurd, onmiddellijk vergeving aan, want alle fouten zijn in werkelijkheid een ander aspect van de illusie en zijn daarom absoluut onwerkelijk! En vergiffenis is slechts een loslaten van de schuld die de illusie probeert op te leggen, een onjuiste poging om jullie te beschamen en te bezoedelen, zodat jullie vergeten of je er onbewust van blijven dat jullie goddelijke wezens zijn van oneindige kostbaarheid en waarde.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl