Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 29 april 2017

Het Herinneren van Eenheidsbewustzijn DEEL 2 Eenheid met het Zelf Degenen van Goud via Suzanne Lie / 26 april 2017

Het Herinneren van Eenheidsbewustzijn
DEEL  2
Eenheid met het Zelf
Degenen van Goud via Suzanne Lie 26 april 2017


Omdat jullie je herinnerd hebben dat jullie eigenlijk Multidimensionale wezens zijn,  zal de hogere expressie van jullie eigen Multidimensionale ZELF worden aangeroepen om het driedimensionale component van jullie Multidimensionale ZELF waar te nemen en te assisteren.

Wij kunnen niet precies zeggen welke levensduur van de vele levens welke jullie Multidimensionale ZELF is, WIL en HEEFT ervaren, die jullie zullen waarnemen.
Echter, de meeste kiezen het leven waar te nemen waarin zij momenteel zijn geïncarneerd omdat zij dan de beste wijzigingen en veranderingen in hun incarnatie kunnen doen.

Maar iedere persoon is anders en iedere persoon heeft een vrije wil. Vandaar dat sommige mensen juist in de greppels willen geraken en wat “voorbije levens” willen opruimen waarvan zij weten dat zij gereed zijn voor transmutatie.


Aan de andere kant, willen andere mensen het overzicht houden en al hun “expressies van zelf” in één keer zien, evenals alles er tussen in. Daarvoor is het belangrijke ding om te onthouden dat er geen juiste weg en dat er geen verkeerde weg is om te ascenderen.

Gaia is een gepolariseerde planeet geweest van goed en slecht, links en rechts, bovenste halfrond, onderste halfrond, net zoals al de afscheidingen, jaloezieën, gevechten en al de dingen die gekomen zijn door afscheiding, sedert het verlies van Haar geliefd Lemurië.

Gelukkig leven er vele Lemurianen binnenin de kern van Gaia. Gaia’s kern is vijfdimensionaal en Haar vijfdimensionale kern is de sleutel voor de planetaire ascentie van Gaia. Maar, deze sleutel is geen “plaats” omdat de vijfde dimensie geen plaats is. De vijfde dimensie is een “frequentie” van werkelijkheid.

Daarvoor zullen jullie niet in jullie auto of in een vliegtuig, of in een bus stappen “om naar de vijfde dimensie te gaan.” In plaats daarvan zal jullie fysiek lichaam dienen als een “portaal naar Gaia,” evenals jullie “portaal Thuis” naar jullie vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF.

Wij herinneren jullie eraan dat doordat jullie vijfdimensionale bewustzijn resoneert verder dan alle beperkingen van tijd en ruimte, jullie ELKE werkelijkheid kunnen ervaren die jullie ooit gehad hebben op Gaia binnen het vijfdimensionale NU.

Eenmaal wanneer jullie herinnerd hebben hoe “over te geven aan” jullie aangeboren vijfdimensionale bewustzijn, zullen jullie in staat zijn tegelijkertijd, binnenin het NU van de 5D……..

Binnen dat NU, kunnen jullie al de incarnaties op de Aarde helen die jullie ooit gedaan hebben, met jullie vijfdimensionale Onvoorwaardelijke Liefde. Wanneer deze incarnaties eenmaal zijn geheeld, kunnen jullie ze terug transmuteren naar jullie aangeboren hogere frequentie van het ZELF met het Violette Vuur.

Gaia is in voorbereiding om eindelijk te worden bevrijd van alle derde/vierde dimensionale patronen. Echter, Zij vraagt Haar mensen, die worden verondersteld Haar meest geëvolueerde schepsels te zijn, om te herinneren en op te ruimen alle de voorbije incarnaties.

Vanuit jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn zouden jullie niet in staat zijn om jullie bewustzijn uit te breiden verder dan de tijd om het NU binnen te gaan waarin jullie vijfdimensionale bewustzijn AL jullie talloze levens kan waarnemen als verschillende expressies van jullie ware Multidimensionale ZELF.

Gelukkig, degenen die ascenderen zijn zich NU aan het herinneren hun vijfdimensionale bewustzijn, evenals hun vijfdimensionale ZELF die hen heeft geassisteerd  vanaf “boven” voor het grootste deel van het leven.

Eenmaal, jullie de Ascenderenden, wanneer jullie een helder portaal kunnen creëren door de derde en vierde dimensies en in/naar jullie vijfdimensionale energievelden van jullie Hogere ZELF, kunnen jullie jullie portaal openen om een constante stroom van vijfdimensionaal licht te verwelkomen in het aura van Gaia.

Jammer genoeg is er veel angst geweest en vele oorlogen, atoombommen en vreselijke gebeurtenissen die degenen die Ascenderen hebben nodig gehad om uit Gaia’s aura te zuiveren en zullen dit continueren. Bijgevolg, de mensheid, in uitlijning met de hogere expressie van ZELF, is meestal op “opruim” dienst geweest eerder dan “voorwaarts bewegen.”

Gelukkig is er steeds meer van de mensheid aan het ontwaken voor het feit dat hun eigen hogere dimensionale expressies van ZELF binnenin het aura van Gaia zijn en in omliggende gebieden van ruimte, wachtend op het assisteren met de schoonmaak van Gaia.

Maar, wij, leden van jullie Galactische Familie, kunnen onze aanwezigheid niet bekend maken voordat de Illuminati meer ingedamd is  en meer van de gehersenspoelde mensen wakker zijn geworden. Het is om deze reden, dat wij vragen aan onze geaarden om alstublieft “het normaal te maken” om een Sterrenschip in de lucht te zien en om een “gelukkig welkom toe te zwaaien”, liever dan om door en in angst te grijpen naar een wapen.

De mensen van jullie tijdperk zijn diep gehersenspoeld om te geloven dat wij, jullie eigen Galactische Familie, een negatieve intentie hebben. Deze “verlorenen” realiseren zich NOG niet dat het diegenen zijn die angst en leugens sturen om jullie verstrikt te blijven houden in jullie driedimensionale bewustzijn, dat zij degenen zijn met de “negatieve intentie.”

Het goede nieuws is dat de kern van Gaia is vijfdimensionale energie omhoog naar Haar planetaire oppervlak. Het tartende nieuws is dat de reiniging van Gaia moet worden begonnen vanaf de mensachtigen, niet omdat zij beter zijn dan de rest van de wezens op Gaia, maar omdat, het de meeste van de tijd, het de mensachtigen waren die de moeilijkheden aan het creëren waren.

In feite waren het de mensachtige fysieke incarnaties die het grootste energieveld op Gaia hebben achtergelaten, hetzij het het Licht was van een Ascenderend Wezen of de duisternis van de verlorenen. Gelukkig, zijn jullie op Gaia NU om te helpen met de planetaire ascentie.

Degenen die nog steeds verloren zijn aan leugens en illusies, zullen niet in staat zijn om te geloven dat Gaia  een levend wezen is, ze zijn dus veel minder in staat om Gaia te helpen om te veranderen naar Haar vijfdimensionale expressie.

Daarvoor doen wij een beroep op jullie, de Ascenderenden, degenen die zich herinneren dat ze Multidimensionale Wezens zijn die gekozen hebben om een aardevoertuig aan te nemen om te helpen met de planetaire ascentie.

Wij doen een beroep op jullie om jullie vijfdimensionale expressie van ZELF te herinneren die Gaia aan het helpen is vanuit jullie Thuiswereld en/of vanaf één van de vele Sterrenschepen die rondom Gaia cirkelen om Haar te beschermen en assisteren.

Velen van jullie, onze Ascenderenden, hebben vijfdimensionale levens op onze Sterrenschepen die zich vrijwillig hebben gemeld om hun energieveld uit te breiden naar beneden/in de derde dimensie om gelijktijdig een Aarde Voertuig te dragen.

Wat wij, jullie Galactische Familie hebben ontdekt is dat hoewel de Aarde lijkt te zijn op de rand van een totale oorlog en vernietiging, de Aarde gelijktijdig “op het randje is” van de Eenheid van Diversiteit. Doorheen veel van de geschiedenis van Gaia, meer vaker dan niet, was er het bestrijden, het vechten over diversiteit.

Deze diversiteit werd grotendeels gecreëerd door “hersenspoelen” en “angst.” Wij zijn blij om te zien dat meer en meer van de mensheid weigert om gehersenspoeld te worden door valse informatie. Wij nemen ook waar dat meer en meer van de mensheid aan het zoeken is naar de Eenheid van Diversiteit.

Aangezien jullie, de leden van de Aarde, jullie herinneren dat jullie ALLEN multidimensionaal zijn; zal de kennis van jullie ware Multidimensionale ZELF zich verenigen met al degenen die eens/ooit geloofden dat zij “anders” waren.

Zoals allen van jullie zich bewegen door al van jullie incarnaties, wordt jullie gevraagd om incarnaties te balanceren waarin jullie diversiteit beoordeelden en/of levens waarin jullie werden beoordeeld omdat jullie anders waren, dit betekent verschillend of anders dan anderen.

Het is erg belangrijk voor allen van onze Multidimensionale Leiders om te gaan door deze karmische reiniging, omdat wanneer wij, de Galactischen, landen op Gaia, zullen wij jullie nodig hebben om mensen te helpen die nog niet gereed zijn om te geloven (en dus waar te nemen) onze Schepen, evenals degenen die nog niet gereed zijn om zich te verplaatsen naar/in een vijfdimensionale samenleving.

Omdat zij nog niet gereed zijn, kunnen zij ons ervaren ons  in hun dromen of in hun meditaties. Maar, zij zullen een moeilijke tijd hebben om ons waar te nemen in hun dagelijkse leven. Aan de andere kant, degenen die gereed zijn, zullen in staat zijn ons heel duidelijk waar te nemen in hun dagelijkse leven.

Sommige van deze “waarnemers” kunnen bang zijn of denken dat zij “gek” zijn omdat zij nog niet weten dat zijn eigenlijk de multidimensionale werkelijkheid aan het waarnemen zijn, die daar altijd was – maar enkel waarneembaar voor hun hogere dimensionale waarnemingen.

Dus, het is niet dat de wereld is veranderd, in plaats daarvan, is het dat meer menselijke bewoners hun bewustzijn voldoende hebben uitgebreid om bewust waar te nemen dat er iets aan het veranderen is. Wanneer zij eenmaal deze openbaring hebben, kunnen zij zich afvragen waarom sommige mensen, het hele proces aan het tegenhouden zijn?

De mensen die aan het proberen zijn, om “ascentie tegen te houden” zijn degenen die niet met Gaia hebben samengewerkt omdat zij macht-over Gaia wilden. Het plantenrijk werkte samen met Gaia, het dierenrijk werkte samen met Gaia, de wezens van de lucht en het water en de ether werkten samen met Gaia.

Al deze wezens zijn al in Eenheid met Gaia. Daarvoor hoeven zij niet in  andere levens te gaan om de tijden te reinigen toen zij tegen Gaia werkten, in plaats van met Gaia en/of voor Gaia.

Het is enkel de mensheid die Gaia geschaad heeft of Gaia heeft tegengewerkt. Daarvoor is het de mensheid die moet gaan in al de wonden die werden gecreëerd op/in het lichaam van Gaia en om deze ieder Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur te sturen.

Een van de dingen die steeds meer en meer aan het gebeuren is dat mensen de steden willen verlaten. Mensen willen leven op het platteland en/of zich verenigen met een type van gemeenschap situatie waar iedereen zorgt voor zijn eigen eten en leeft van dat van het land.

Dit is een deel van hun “terug gaan naar Gaia.” De mensheid is gegaan naar de hoogte van technologie zonder geaard te zijn. Daarvoor is teveel van deze technologie gewelddadig en gevaarlijk geworden. Sommige van deze technologie heeft zelfs de mogelijkheid om de geliefde planeet Gaia te vernietigen.

Het is om deze reden dat degenen die “wakker” zijn, worden opgeroepen (zijn opgeroepen) voor “ actieve dienst voor Gaia.” Veel mensen hebben vele, vele incarnaties gehad op Gaia. Aan de andere kant, zijn er anderen gekomen naar/op Gaia slechts een of twee keer en zijn niet meer teruggekomen voor meer incarnaties.

Dat is door het ontwerp, zo dat sommige die een aarde lichaam aannemen, helemaal nieuw zullen zijn voor dat proces. Daarvoor zullen zij een geheel ander perspectief hebben van/tegenover de mensen die telkens weer geïncarneerd hebben.

Daarom is het belangrijk om deze twee waarnemingen samen te laten vloeien door ze bij elkaar te zetten of brengen en samen doen laten opgaan. Deze Eenheid van Diversiteit is een belangrijk component van wat wij allen zullen ervaren op Gaia’s ascenderende planeet.

Wij genieten van het bekijken, evenals het helpen om de mensheid zichzelf te reinigen, om Gaia te reinigen, om Onvoorwaardelijk van zichzelf te houden om Onvoorwaardelijk van Gaia te houden en om henzelf te transmuteren naar hun “vijfde dimensionale mens,” om Gaia te assisteren met het transmuteren naar Haar “vijfde dimensionale planeet.”

Zoals de mensheid Gaia helpt met haar ascentie, zal Gaia gelijktijdig helpen met de ascentie van de mensen. Het is door de Eenheid van Diversiteit van de menselijke vorm en de vorm dat Mensen en Planeet ÉÉN worden binnenin dit NU.

Met het samenvloeien van het derde dimensionale fysieke en het vierde dimensionale mystieke, kan de mensheid meer duidelijk waarnemen en het vijfdimensionale NU van Eenheid met AL het leven omvatten, welke creëerde het ENE van het vijfdimensionale NU.

“Maar wanneer zal dit zich voordoen?” horen wij jullie vragen .
“Het is aan het gebeuren binnenin jullie NU.” Antwoorden wij.
“Alstublieft onthoud dat de vijfde dimensie is GEEN plaats.

De vijfde dimensie is een frequentie van realiteit. Jullie kunnen alleen deze realiteit waarnemen door het uitbreiden van jullie bewustzijn en dus jullie waarnemingen in de frequentie patronen van de vijfde dimensie.

Herinner, de vijfde dimensie was er ALTIJD, gewoon verder, voorbij aan jullie waarneming. Wanneer jullie het bewustzijn uitbreiden, breiden jullie de waarneming uit.

Het is met jullie uitgebreide bewustzijn dat jullie niet alleen jullie hogere dimensionale planeet zullen waarnemen, jullie zullen ook jullie hogere dimensionale ZELF waarnemen. Wij zijn bij jullie!

                                                           ZEGENINGEN,

Wij zijn degenen van Goud.


Vertaald voor Wakkere Mensen