Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 26 april 2017

Het Herinneren van Eenheidsbewustzijn / Degenen van Goud via Suzanne Lie / 22 april 2017

Het Herinneren van Eenheidsbewustzijn
 Een geschenk aan Gaia op “ Earth Day “
Eenheid van Diversiteit


Degenen van Goud via Suzanne Lie / 22 april 2017

Degenen van Goud hebben regelmatig tegen mij gesproken sinds ongeveer het midden van afgelopen zomer, maar het is altijd op een tijdstip geweest waarop ik ze enkel kon delen met één persoon tegelijk.

Eigenlijk, zijn er twee verschillende mensen geweest die degenen van Goud via mij hebben gebracht om zichzelf te delen. Er zijn ook een paar schrijfwerken geweest waarin ik in staat was om hun energie te voelen en hun bericht te channelen.

Maar, er is een bijzonder deel van hun bericht dat ik niet heb gezegd telkens als ik het wilde uiten, het deed het gewoon niet of kon het niet of het was niet in het Nu.

Ik ben er niet precies zeker van waarom, maar ik heb het gevoel dat het het Nu is om contact te hebben met Degenen van Goud en hen te vragen om te herzien wat ik ze heb horen zeggen tegen mij sinds afgelopen zomer.


Er gebeurde iets afgelopen zomer, de zomer van 2016. Ik ben er niet zeker van wat er precies gebeurde, behalve dat het het eerste begin was van mijn gesprekken met Degenen van Goud. Dit proces begon met het horen door mij van Degenen van Goud. Wanneer ik in een meditatie zou gaan rond 3.00 Pm, was dit gewoonlijk wanneer zij kwamen om tegen mij te spreken.

Het was best wel veel toen zij altijd kwamen, niet in mijn ochtend meditaties, niet in de nacht, niet in mijn dromen. Zij kwamen altijd op die tijd 3.00 Pm.
Uiteindelijk kon ik ze zien met mij imaginatie.

In het begin was al wat ik zag, een cirkel. En het voelde voor mij als vrouwelijk, maar op een tweeslachtige manier. Echter, Degenen van Goud zijn vrouwelijk en tweeslachtig tegelijkertijd. Ik heb ze voor het eerst gezien en doe dat nog steeds, bijna alsof zij gemaakt zijn van gesmolten goud.

Ik zie een cirkel. Eigenlijk, zie ik de helft van de cirkel vanaf de rug. Vandaar, zie ik alleen maar de achterkant van hun hoofden en schouders. Om de een of andere reden, werd ik geleid om naar hun conversaties te luisteren.

Wat Degenen van Goud lijken te doen is ons te overbelichten vanuit een plaats, eigenlijk een frequentie, naar het einde toe van de top van “De Gouden Weg naar de Vijfde Dimensie.” In feite, waren het Degenen van Goud die mij vertelde over deze “Gouden Weg.”

Wat ik waarneem is dat Degenen van Goud ver boven mij zijn op die Weg, aangezien zij resoneren met een veel hogere frequentie van werkelijkheid.
Daarvoor zie ik ze meer boven mij, maar meer als een symbolisch “boven mij, “ dan als een richting van de derde dimensie.

Met andere woorden, zij zijn boven mij/ons in een frequentie. Maar zij zijn niet boven ons in de derde dimensionale tijd/ruimte, aangezien zij resoneren met het vijfde dimensionale HIER en NU.

Er is iets dat lijkt op een pool die leidt naar hun cirkelvormig station aan de top van de “pool.” Degenen van Goud verblijven vlak bij de drempel in/naar de vijfde dimensie.

Vandaar, voor ons, om bij Degenen van Goud te geraken, moeten wij deze pool beklimmen met ons bewustzijn. Wij moeten klimmen (opwaarts gaan), het betekent dat wij ons bewustzijn moeten uitbreiden verder dan de derde dimensie en door de vierde dimensie, om te komen bij het “Nest” van Degenen van Goud of  de “Uitkijktoren.”

Dit “Nest” vertegenwoordigt de drempel/grens waar de resonantie van werkelijkheid zich beweegt in/naar de vijfde dimensie. In feite, het Nest van Degenen van Goud is op de exacte plek waar de pool zich transmuteert naar de eerste sub-vlakken van de vijfde dimensie.

Echter, zelfs in de eerste van de laagste sub-vlakken van de vijfde dimensie, is er GEEN tijd of ruimte. Daarvoor bestaat het concept van “teveel” of “niet genoeg” niet. Bovendien, de vragen, “zijn wij er al?” bestaan niet omdat er geen tijd is, of ruimte om “daar” of “al” te af te meten.

In feite is er geen afscheiding om de werkelijkheid op enige manier af te scheiden.
Maar, de werkelijkheid van Degenen van Goud lijkt gewoon het begin te zijn op een zekere “plaats,” omdat wij net zijn begonnen ons te realiseren dat dit type van vijfde dimensionale werkelijkheid “echt” kan zijn.

Wat lijkt te gebeuren wanneer wij deze “Bewustzijnsdrempel” bereiken, ten minste dat is wat er met mij gebeurde, is dat tegen mij bleef verteld worden om terug te kijken naar AL de andere incarnaties waarvan ik dacht dat ik er klaar mee was, maar die ik nog helemaal niet had opgeruimd (gewist).

Degenen van Goud hebben gezegd dat het samenvoegen met de frequentie van de vijfde dimensie geen kwestie is van er door heen lopen, over, onder of zelfs al dan niet  deze uitdrukking verdient.

In plaats daarvan, dit proces van het samenvoegen met de frequentie van de vijfde dimensie van werkelijkheid is gelijk aan het kiezen van te ervaren, samenvoegen, combineren met en zich overgeven aan dat wat “onbekend” is, maar gelijktijdig HEEL vertrouwd.

Degenen van Goud herinneren ons er ook aan dat om ons samen te voegen met deze drempel van het vijfde dimensionale, dat wij ieder component van wantrouwen, angst, zielesmart of onafgedane zaken die wij ooit hebben achtergelaten in enig van onze incarnaties op de planeet Aarde moeten opruimen.

Echter, het wordt niet verwacht of is nodig, voor iedereen om door deze klaring heen te gaan, omdat het een hele grote taak is. Maar, de leden van het Planetaire Ascentie Team worden opgeroepen om zich deze speciale bijdrage te herinneren aan de Planetaire Ascentie van Gaia die zij hebben gekozen voordat zij deze incarnatie aannamen.

Gelukkig, het Ascentie Team zal NIET alleen zijn omdat zij niet bang zijn om de vele manieren waar te nemen waarop hun Galactische Familie hier is om hen te helpen. Het Ascentie Team zal worden verzocht zich constant te herinneren dat zij voortdurend support hebben tijdens deze overgang in/naar hun inter-dimensionale communicatie.

Zoals het Ascentie Team zich de al lang bestaande relatie begint te herinneren met hun Galactische Familie die altijd daar was, maar vaak in een staat van bewustzijn die hun 3D zelf niet kon ervaren, breidt hun bewustzijn op een natuurlijke manier uit om het feit te omvatten dat zij zich bewegen naar/in die hogere frequentie van werkelijkheid.

Vele leden van het Ascentie Team hebben al ervaringen gehad van het uitbreiden van hun bewustzijn naar de schaal van frequentie en in/naar hogere dimensies van werkelijkheid.

Omdat zij zich NU kunnen herinneren voorbereid te zijn om de veranderingen te ervaren die optreden binnen hun fysieke, driedimensionale lichamen als een resultaat van de uitbreiding van hun bewustzijn.

Aangezien zij zich vrijwillig hebben aangemeld om “Gaia mee te nemen naar de vijfde dimensie” zijn deze fysieke veranderingen een component van hun “ascentieproces.” Zij zijn vele Geascendeerde Meesters geweest die hun bewustzijn hebben uitgebreid en zelfs hun lichaam naar/in de vijfde dimensie.

Niettemin, zij hebben allemaal “geascendeerd” als een voorbeeld voor de mensheid, maar niet, nog als een geschenk aan Gaia.
Het is het NU voor degenen die voorbereid zijn om te ascenderen naar hun hogere expressies van ZELF om het aardse lichaam van Gaia te omvatten als een onderdeel van hun proces.

Deze genen die ascenderen hebben zich herinnerd dat zij al multidimensionale wezens zijn. Maar, als een dienst voor Gaia, hebben zij een aarde voertuig aangenomen om te assisteren met de Planetaire Ascentie. Daarvoor hebben zij een fysiek lichaam aangenomen op Gaia’s fysieke planeet om ieder Karma door te werken (uit te werken) dat niet is getransmuteerd in AL van hun verschillende levensduren op de Aarde.

Met andere woorden, voordat zij terugkeren naar hun aangeboren vijfdimensionale lichaam, hebben zij beloofd om ervoor te zorgen dat zij door ieder van hun levensduren heen gaan om iedere duisternis te veranderen in Licht.

Zij zijn zich bewust dat zij  beloofd hebben verantwoordelijk te zijn voor iedere achtergelaten disbalans, iedere yin en yang die niet in balans is en iedere liefde en angst die niet getransmuteerd is vanuit iedere incarnatie die zij ooit hebben gedaan op de Aarde.

Deze Ascenderende zijn zich ook bewust dat Onvoorwaardelijke Liefde bestaat binnenin en verder dan ALLE werelden. Het is de Onvoorwaardelijke Liefde die hun gaande houdt. Zij zijn dankbaar, dat wij Degenen van Goud, hier zijn om hen te assisteren om de Onvoorwaardelijke Liefde te behouden en om Onvoorwaardelijke Liefde voor hen te onthullen op vele verschillende manieren.

In feite, Degenen van Goud, zowel als hun hogere dimensionale familie, hebben zich vrijwillig aangemeld om de mensheid te begeleiden op iedere manier die nodig is. Het is voor deze belangrijk en al de Ascenderenden, zich te herinneren dat als er een ruimte/kamer zou zijn met ontelbare mensen aan het praten met Degenen van Goud, zelfs als ze allemaal binnen hetzelfde NU zouden spreken,  ze allemaal een iets ander verhaal zouden hebben.

De reden voor dit verschil is dat, om Gaia te ascenderen, de ascenderende mensen die leven op de Aarde, zich moeten herinneren dat voordat zij dit aarde voertuig aannamen, zij beloofd hebben dat zij  diversiteit in eenheid zouden samenvoegen.

Een van de belangrijkste dingen die Gaia zal helpen om weg te bewegen uit de derde-vierde dimensionale dichtheid is als al van Haar mensen die ooit incarnatie hebben gehouden op het planetaire lichaam van Gaia, zich herinneren dat zij plechtig hebben beloofd om ieder gebied te transmuteren en/of tijd frame op Gaia waarin zij enige incarnatie hadden.

Met andere woorden, de ascenderende mensheid zal worden aangesproken zich te herinneren dat zij verantwoordelijk zijn om IEDER energieveld uit te balanceren die zij ooit hebben gedeponeerd op Gaia. De leden van het Planetaire Ascentie Team zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid.

Zij weten dan ook dat wanneer eenmaal hun bewustzijn resoneert met de vijfde dimensie, dat zij vrij zullen zijn van de “tijd” en “ruimte” die deze incarnaties van elkaar afscheidt. Zonder deze derde/vierde dimensionale afscheiding, zullen zij in staat zijn AL hun incarnatie vooruit te zien binnen het NU.

Wij, Degenen van Goud, weten dat deze ascenderenden veel meer zullen ervaren dan dat zij zullen denken. Als men zou zeggen, “Oh ik heb enkel maar één of twee incarnaties gehad, dan zijn zij waarschijnlijk niet eerlijk tegen henzelf omdat AL de “leiders van de ascentie” al lang geleden naar Gaia kwamen.

Veel van deze leiders kunnen enkel een paar incarnaties herinneren. Maar, uiteindelijk, degene die leiders zijn gedurende de Aarde grote “terugkeer naar ZELF” zijn gewoonlijk, ook, degenen die bij Gaia waren gedurende haar twee “grote vallen”.

De eerste “grote val” was tijdens de periode van Lemurië en de tweede “grote val” was tijdens de periode van Atlantis. Deze gewelddadige natuurlijke gebeurtenissen hebben de schade veroorzaakt van het verleggen van Gaia’s positie van Haar aangeboren as. Door deze letsels kon Gaia zich niet langer bewegen in een helder, circulair patroon en in plaats daarvan ontwikkelde zich een schuine uitlijning, welke een wiebel creëerde.

Uiteindelijk realiseerden deze mensen zich dat zij verantwoordelijk waren voor de planetaire schade aan Gaia. Maar, deze mensachtigen kunnen, of kunnen niet de moed hebben gehad om naar de Aarde terug te komen om de planeet te redden.

Gelukkig, anderen hebben als vrijwilliger dienst genomen om een mensachtige vorm aan te nemen om Gaia te assisteren. Voor de vrijwilligers om Gaia te assisteren was het nodig een mensachtige vorm aan te nemen, omdat het de mensachtigen waren die de schade hebben gecreëerd.

Hun grootste uitdaging is dat eenmaal wanneer zij  een mensachtige vorm hebben aangenomen zij door een “normaal leven” zouden gaan totdat zij konden “ontwaken.” Soms kostte het vele incarnaties op Gaia voordat de “mensachtige” kon ontwaken voor hun ware, multidimensionale geschiedenis en Multidimensionale ZELF.

Het is tijdens de incarnatie waarin zij hun “ontwaking” ervoeren, dat zij zich kunnen herinneren dat het hun gekozen verantwoordelijkheid was om in al de andere levens te gaan die zij hebben gehad waarin zij niet ontwaakten.

Met “ontwaken,” bedoelen wij dat jullie wakker worden voor het feit dat jullie niet “alleen maar een driedimensionaal wezen zijn.”

Omdat jullie je hebben herinnerd dat jullie eigenlijk een Multidimensionaal Wezen zijn, kunnen jullie je wenden tot de hogere expressies van jullie eigen Multidimensionale ZELF om jullie geïncarneerde driedimensionale ZELF te assisteren die heeft beloofd om te helpen met de Planetaire Ascentie.

Zegeningen, 
Wij zijn Degenen van Goud.


Vertaald door Anja voor  Wakkere Mensen