Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 20 april 2017

Het Concept Om de Spiegel te Breken. /19 april 2017 / door Jenny Schiltz

Het Concept Om de Spiegel te Breken.
19 april 2017 / door Jenny Schiltz


We zitten diep in de tijdslijn van ineenstortingen, persoonlijk en collectief. Voor velen is het een interessante tijd van je ‘verloren voelen’ geweest, zoals je door twee werelden bent gegaan, schrijlings of dat je gewoon niet hoort in de ene waar je in bent. Met de ineenstortende tijdslijnen merken we dat we in een schoonmaak zitten.

Ik was kortgeleden verbonden via de social media met mijn eerste vriend zijn beste vriend, wat een explosie uit het verleden was en volmaakt getimed. Dit bracht dingen naar voren die onaf waren gebleven in me. Dingen die ik me niet had veroorloofd om te zien en waar ik me mee kon verzoenen, dus er een tijdslijn mee kon laten ineenstorten. Mijn ziel werkte volmaakt samen om dit onder mijn menselijke aandacht te brengen zodat ik losse eindjes kon verbinden waar ik in jaren niet had over nagedacht. Enigen van jullie kunnen gelijkheden vinden voor zo’n situatie of er kunnen gewoon herinneringen aan de oppervlakte komen om te worden erkend, dus om die tijdslijn te laten instorten. Langs dezelfde lijn ontdekken sommigen stoffelijke ziekten die terugkeren die ze in jaren niet hadden beleefd of een hernieuwde af-speling van een verwonding. En weer is dat een schoonmaak… we moeten kijken naar welke emotie ons aan die werkelijkheid verbindt tegenover een andere. Het was om deze reden dat velen voelden alsof ze in een lagere vibratie waren gestort of “daar weer terug” waren, en wéér enige weken geleden. Sommigen waren in staat om direct terug te wippen terwijl anderen nog voelen alsof ze door de modder heengaan.


Anderen kunnen ontdekken dat wat eens bekend was dat niet langer meer zo is, dingen zijn verschoven en veranderd. Zoals het rijden op een bekende route en iets zien dat je nooit eerder hebt gezien en je af vragen – Ben ik nu op de juiste weg? Daar dit verwarrend kan zijn, is het een heerlijke bevestiging dat je inderdaad aan het veranderen bent.

Deze energie heeft een echt interessant component omdat het al je spullen opgraaft maar tegelijkertijd is er een BULDERENDE kwaliteit aan verbonden. Velen vinden zichzelf ziekelijk, onprettig in hun eigen huid en die willen d’r óp slaan. Als je kijkt naar het collectief of naar zelfs iemand die dicht bij je is, kun je zien waar sommigen gewoon willen pikken en vechten, specifiek op de sociale media. Het is een goed idee voor ieder om terug te stappen en echt de waarheid te zien achter deze ‘willen vechten’ energie, omdat het daar aan mee te doen, gewoon juist afleidt.

Door te kijken naar de spirituele gemeenschap op de sociale media, wat eens “daar buiten” was, het ego, oordeel en zinloosheid zich nu ook laat zien in de spirituele wereld. Voor mij was dit verwarrend omdat zoveel van die gemeenschappen een veilige haven hebben verzorgd voor hen die pas open gaan of een voorbij trauma beleven en oordeel hebben beleefd omdat ze hun geschenken hebben gebruikt.

Ik had mijn eigen gang hierbij toen ik door kritiek werd geraakt door mijn werk en zelfs over hoe ik naar video’s keek. Ik realiseerde me dat dit de energie is die mensen gewoon stopt om hun meest echte zelf te zijn. Dat als een stam van spirituele mensen we de verantwoordelijkheid hebben om elkaar op te heffen, om elkaar te bemoedigen, de een naar de ander, en om dingen te bespreken zonder dat dit een psychische aanval laat zijn. Het wordt tijd dat we echt ons praatje houden, dat we nu met onze ziel op deze aarde lopen.

Toen ik met die frustratie zat en het gevoel kreeg om gewoon overeen te komen (wat zo onnatuurlijk voelt) besloot ik om een sjamaanse reis te doen:

Ik bevond me zelf bij een vuur met diegene ik ‘grootmoeder’ noem omdat zij dingen droogde boven een vuur. Ik vertelde haar hoe ik me voelde over alle negativiteit die ik in de spirituele gemeenschap had gezien en ik vroeg of ze mijn spiegel was. “Was al die lelijkheid en ego nou representatief of wat was er met me loos?”

Ze stopte met haar bewegingen en keek heel intens naar me en zei:
“Nee… Als alles om je heen een spiegel was, dan zou er geen oorlog en geen honger zijn.”

Dat liet ik in me zinken en ik zei: “Dat snap ik, maar als mensen mijn werk bekritiseren of hoe ik eruit zie, dan brengt me dat naar die diep gezaaide vrees dat ik me niet veilig voel om de echte ik te zijn – is dat de spiegel niet?”

Ze antwoordde: “Het concept van spiegeling is een val, omdat het velen achterlaat die hun staart najagen, altijd zoekend binnenin waarom een ander handelde op een bepaalde manier.

Als het ‘hoe iemand handelt’ diepe emoties brengt, dan was het jouw geschenk voor jou om te zien, maar als dat het niet deed, wat dan? Vind je dan redenen voor wat er verkeerd met je is? Zie je hoe dit een gevoel bij je achterlaat dat iets erin gefikst moet worden en laat het weinig verantwoordelijkheid achter op de schouders van degene die feitelijk projecteerde wat er in hèn was?”

Ik bleef zitten en vroeg me dat af en zei: - “ok, dus als iemand me raakt en het brengt me emoties, dan spiegelt het naar me?

Ze schudde met haar hoofd en zei: “Nee, het is nog een persoon die naar een ander projecteert wat in hén is, (glimlachend) Het gebeurde om te passen bij wat je in jou moet zien.”

Toen vroeg ze me om haar te volgen en we liepen naar een veld met bloemen. Er waren twee prachtige wildbloemen die naar elkaar groeiden. Ze vertelde aan de ene bloem dat die mooi was en die leek groter en groter te groeien en helderder precies voor onze ogen. Toen vertelde ze de andere bloem dat die nooit kon opleven tot wat de andere bloem was, dat er iets verkeerds met haar was en die bloem begon zich terug te trekken, werd kleiner en kleiner.

Ze keek naar me en zei: Onze werelden zijn niet anders, dan wat er in jouw wereld is gezegd of energie die aan haar gegeven het zelfde effect kan hebben. Het enige verschil is dat in mijn wereld je direct de resultaten kunt zien, terwijl er in die van jou vele lagen zijn, die je afhouden om te zien wat je doet. Dit houdt mensen af verantwoordelijkheid te accepteren, en je bewust te zijn.”

Toen ging ze naar de tweede bloem en vroeg haar om vergeving en drukte liefde uit en dankbaarheid voor haar rol om mij te helpen begrijpen. Ik keek naar deze kleine bloem die weer groot groeide terwijl tranen langs mijn wangen vloeiden.

Ze omhelsde me en legde uit: “Dat de Mensheid moet opgroeien ze moeten zien en volle verantwoordelijkheid nemen voor wat ze zeggen, doen en dat alles rond hen projecteren. Tegelijkertijd moet ieder verantwoordelijk zijn voor de energie die ze toestaan hen aan te raken. Als iemand niet accepteert of onplezierig gedrag ontkent naar hen toe, dan zenden ze hen de verantwoordelijkheid terug naar waar die hoort.

Ik zei haar dat ik dacht wat het probleem was, dat zo velen op dit pad vriendelijk van hart zijn en ze willen niemand beschadigen of aanvallen maar het ergste vinden in iemands wrat. Ze lachte en zei: “Dat is de test van de ontwaakten, om iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben en zichzelf niet minder te laten behandeld worden.”

Ja, dat is onze test. We kunnen onvoorwaardelijk liefhebben en niet minder accepteren voor onszelf. We kunnen van verre diegenen liefhebben die niet in staat zijn om iets anders te doen dan ons slaan. We kunnen onszelf eerst neerzetten, grenzen scheppen zodat we in staat zijn om verbinding met het zelf te handhaven.

Dit houdt grenzen van onze energie in. We moeten dus ook leren om meer te beseffen van wat we scheppen en ook aanraken. Het is tijd voor ons allen om met onze ziel te wandelen.

Ik stuur ons alle soorten liefde en ondersteuning.      

Jenny


Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl