De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 11 april 2017

Heavenletter 1628 Waar Komt een Roos Vandaan? / Geplaatst 11 april 2017

Waar Komt een Roos Vandaan?
Brief uit de Hemel
Geplaatst 11 april 2017


God zei :

Hoe mooi ben jij wiens hart zich roert. Elk ontstaan van liefde dat jouw hart hevig doet kloppen bereikt de laagste kusten. Er is niet één stroming van liefde die niet het tij van andere harten aantrekt. Jouw hart is als een maan die uitroept naar al de andere manen en hun liefde brengt. Liefde brengt liefde voort. Liefde brengt watervallen van liefde voort. Liefde brengt liefde voort. Niets anders doet dat.

Liefde is jullie dienstbaarheid aan Mij. Naar waar jullie je liefde ook maar uitstrekken, het bereikt Mijn hart. Jouw liefde, Mijn liefde, Onze liefde stroomt over totdat de wereld doordrenkt is met liefde. Liefde zal als de lucht zijn die je inademt. Liefde zal je in - en uitademing zijn. Je zult zwemmen in liefde. Je zult er kopje onder in gaan.

Wat verdrinken zal, is je ego. Je ego zal dobberen op de golven van liefde, en het zal verdwijnen als de luchtbel die het is. Er zal zelfs geen spoor van ego achterblijven. Je zult je niet meer kunnen herinneren wat ego was. Je zult je zijn naam niet meer herinneren. Je zult je zijn bestaan niet meer herinneren. Je zult bevrijd zijn van ego. Je zult fier rechtop staan met Mij.


Je zult een verbinding tussen Heaven en Aarde zijn. Je grootsheid zal Heaven bereiken. Je voeten zullen op Aarde gestationeerd zijn. Je energie zal de kern van de Aarde bereiken en je kroon zal steeds maar hoger rijzen naar Heaven.

Jouw ogen, oren en mond zullen de ogen, oren en mond van Heaven zijn. Liefde zal er de afstammeling van zijn. Liefde zal zijn wat er opstijgt. Liefde zal groeien omdat het niet anders kan. Het Koninkrijk van Heaven zal niet alleen maar ophanden zijn - het zal in volle bloei staan. Er zal niets anders bestaan dan het Koninkrijk van Heaven. Het zal zonneklaar zijn dat er geen ander koninkrijk is. Er zal niet aan een ander koninkrijk gedacht worden. Niets anders kan bestaan in de aanwezigheid van liefde.

Er zal geen tegenstelling zijn tussen Heaven en Aarde. Ze zullen samengesmolten zijn. Jullie zullen op golven van liefde drijven. Julie zullen de liefde die is, erkennen. Jullie zullen je bekennen tot liefde.

Je zult niet langer doen alsof je het vlees en het geraamte van je lichaam bent. Je zult liefde boven alles plaatsen.

En wat is liefde anders dan vereniging. Wat is vereniging anders dan Eenheid. Ik ben Een. Jij bent Mijn Ene Kind. Dus ben Ik Vader en zoon in één klap. Wij zijn Eén, geliefden, Mijn Ene Geliefde Zelf. Wij zijn Eén, dus precieser uitgedrukt, Ik ben Eén. Er is geen jij, en er is geen ik.

Er is zelfs geen gemeenschap omdat er niet twee zijn die zich met elkaar kunnen verhouden.
Wanneer twee bijeenkomen in Mijn naam dan worden we de Ene die bestaat. We nemen de schijnbare deeltjes van Eénheid en brengen hen terug tot een enkel licht dat schijnt.

Het is nu wel helemaal duidelijk dat zelfs het Wij - zijn een illusie is. Illusie is iets waar jij in gelooft, nietwaar ? Dat je mogelijk afgescheiden van Mij bestaat, is illusie. Dat Ik je schiep, is een illusie. Je was al geschapen. Ik zou net zomin kunnen bestaan zonder jou, als jij zou kunnen bestaan zonder Mij.

Vanuit dit gezichtspunt is er helemaal geen bestaan - - want dat zou betekenen dat iets dat statisch was, tot leven kwam. Zijn is niet statisch. Zijn zit daarom vol met energie van leven.

Dus er bestaat Eén Energie. Er bestaat één onverbreekbare energie die zich om zichzelf heen wikkelt, en zichzelf Schepping noemt. Er is een koord van liefde dat niet weet wat het nu weer eens zal worden terwijl er al die tijd niets is om iets van te maken.

Waar anders komt een roos vandaan dan uit het hart van God ? Liefde was zo enorm dat zij uitbarstte in bloei. De roos van Mijn hart gaat maar door met zich te ontvouwen. Haar bloemblaadjes omvatten alles. Zij omvatten ook jou. Een roos omvat alles, ook al is er niets om te omvatten. God is de roos van Zichzelf. Je denkt dat jouw hand een roos plukt, maar jouw hand is de Mijne. Ik kies Mijzelf.

vertaald door: ancoterpstra