Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 april 2017

Heavenletter 1566 Prijs Jezelf Gelukkig /Geplaatst 8 april 2017

Prijs Jezelf Gelukkig
Brief uit de Hemel
Geplaatst 8 april 2017


God zei:

Jij kiest uit waar je aan denkt. Waar je ook maar aandacht aan schenkt, je zou ook aan iets anders aandacht kunnen schenken. Waar kijken jullie naar, geliefden?

Van wat je op dit ogenblik aanschouwt, kun je het goede zien. Er is genoeg schoonheid en liefde te zien. Het is niet nodig om naar afschuwelijke zaken te kijken. Waar je naar kijkt en wat je denkt volgen elkaar op.

Wanneer je onvolkomenheid hebt gezien, heb je het opgezocht. Zie de andere kant ervan. Kijk iets verder in je gedachten. Aan wat je ziet als wanorde, ligt misschien grootse goedaardigheid ten grondslag. Weegt wanorde zwaarder dan goedaardigheid?

Als je één ding kunt interpreteren, kun je ook iets anders interpreteren. Als je iets op de ene wijze kunt interpreteren, kun je het ook op een andere wijze interpreteren. Geef het voordeel van de twijfel. Kijk voorbij de horizon. Zie voorbij aan wat je thans ziet en opmerkt.


Wanneer je een verbolgen persoon ziet, kun je ook zorgzaamheid zien.
Waar je ordeverstoring ziet, kun je ook de wens naar vrede zien.
Waar je laksheid ziet, kun je ook gekwetstheid zien.

Wat verwachten jullie, geliefden, iets om je over te verheugen of iets om boos over te worden? Het is net zo makkelijk om je over iets te verheugen. Ontstemd zijn is een hebbelijkheid van beperkte waarneming. Je kunt die gewoonte opgeven. Je kunt het opgeven voor de liefde.

Telkens wanneer je iets aan te merken hebt, vererger je het. Je etst de sporen van onvolkomenheid dieper. Je boort liefde de grond in. Je stampt op hartenergie en stampt het nog extra aan. Telkens als je genegenheid terugvindt, ets je het geluk in goud.

Beschouw het alsof geluk en ongenoegen meedoen aan een stemming. Waar stem jij voor? Wanneer je open staat voor geluk, stem je Ja. Wanneer je ontstemd bent, stem je Nee.

Het is makkelijk om een tekortkoming te vinden. Je hebt daar geen instructie voor nodig. Onvolkomenheid werd in jou gezien. Het ontdekken van onvolkomenheid werd aan je doorgegeven. Je was nooit goed genoeg in iemands ogen, dus nu kijk je door hun ogen en zie je ook wat niet goed genoeg is.

Op een dag dat je gelukkig bent, vandaag bijvoorbeeld, zullen zaken die je gisteren mogelijk dwars zaten, je niet meer hinderen. Wanneer je gelukkig bent, wat hindert je dan nog? Wanneer je tevreden bent, ben je niet langer ontevreden. Bezie de dingen vanuit een standpunt dat je verheugt en je zult gelukkiger zijn. Draag het vaandel van waardering.

Geliefden, zo waardevol als jullie zijn, wie zijn jullie om goed of af te keuren? Jullie rol op Aarde is om gelukkig te maken. De wereld is er niet voor jou om over rond te lopen en her en der naarstig te zoeken met een meedogenloos oog. De wereld is er voor jou om geluk te schenken en te ontvangen.

Het is niet de bedoeling dat je je afscheidt. Je hoort de wereld niet af te stoten. De wereld is, eerder dan jij, voor jou gemaakt. Jij was niet voorbestemd een dramacriticus te zijn. Je hoort van de show te genieten.

En of je nu op het toneel staat of achter de schermen werkzaam bent, jouw rol is niet zozeer anderen te behagen, maar om je te verheugen. Dit is niet egoïstisch. Dit is hoffelijk. Wanneer de wereld je een appel aanbiedt, bijt erin. Wanneer de wereld je een ui aanbiedt, wees dan niet wanhopig. Er zijn meer appels aanwezig. Zoek ze.

Jij bent de vruchtbare grond waarin de zaadjes worden geplant. Jij bent ook de planter die kiest welke zaadjes te planten. Je kunt welwillendheid zaaien. Begin nu met je te verheugen dat je een Menselijk Wezen op Aarde Bent. Gebruik de mogelijkheid om geluk tot stand te brengen.

Verspil nu geen tijd aan het bekritiseren van jezelf dat je zo'n muggenzifter bent. Prijs jezelf, in plaats daarvan, gelukkig en word een gelukszoeker en zo een geluksbrenger en alzo een zegen.

vertaald door: ancoterpstra