Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 28 april 2017

Een zware levensles / Gepubliceerd 22 maart 2017 | Door Ans Hoornweg / Geplaatst 28 april 2017


Een zware levensles
Gepubliceerd 22 maart 2017 /  Door Ans Hoornweg / Geplaatst 28 april 2017


Een zeer vermogend man had met zijn – op oneerlijke manier verkregen – geld een huis gekocht dat op een klein landgoed lag. Op datzelfde landgoed stond ook een prachtige, eeuwenoude boom. Deze grote, oude boom was getekend door de tijd, en was zó dik dat je hem amper met 3 mensen kon omarmen! Hij was algemeen bekend en geliefd bij de mensen in de buurt, en een ieder die langs hem liep bewonderde de grote, oude boom vanwege z’n enorme uitstraling.

Echter, op een dag was die prachtige boom verdwenen?! De nieuwe eigenaar van dat stukje land had hem – zonder vooraf toestemming aan de boom te hebben gevraagd – gekapt en in kleine stukjes gezaagd, en het hout van deze zo geliefde boom lag inmiddels opgestapeld vlakbij z’n huis te drogen als toekomstig haardhout! Het was voelbaar dat de achtergebleven bomen die rondom deze eeuwenoude boom hadden gestaan in diepe rouw waren.

Toen de mensen van het dorp zagen dat hun geliefde, oude boom – zonder aanwijsbare reden – gekapt was door de nieuwe eigenaar, waren zij verbijsterd en ontsteld, maar vooral heel erg boos. Ze hadden geen goed woord over voor deze man die dit zonder toestemming van de gemeente en zonder respect voor die prachtige boom had gedaan. De mensen probeerden verhaal te halen bij de gemeente, maar die deed helaas niets om deze ondoordachte daad te bestraffen. Weet echter dat geen enkele wandaad tegen mens of natuur ongestraft zal blijven!


Na korte tijd verloor deze rijke man – door ‘verkeerde beleggingen’ – al z’n geld, en meestal is het zo dat als iemand zijn fortuin verliest, dat hij daarmee ook zijn aanzien en vrienden verliest. En inderdaad, de ‘vrienden’ van deze ooit zo rijke man lieten hem nu links liggen. En alsof dat nog niet genoeg was werd z’n vrouw ongeneeslijk ziek en stierf binnen korte tijd. Niet veel later moest de eenzame, berooide man z’n mooie huis verlaten en op straat of bij Het Leger des Heils gaan slapen.

Misschien vragen jullie je af of de Ziel van de oude, door hem omgekapte boom al deze ellende als een soort ‘straf’ had veroorzaakt? Het antwoord daarop is Nee, want, zoals eerder gezegd, straft een verkeerde of foute daad zichzelf! Alleen door inzicht te krijgen in de door jouzelf gemaakte fouten, en door je oprechte, diepe berouw daarover te uiten naar diegene (of datgene) die jij benadeeld hebt, worden de lessen van het leven geleerd.

Op deze wereld zijn er momenteel vele mensen die, door schade en schande, tot inkeer zullen moeten komen, en wij zullen – hoe moeilijk dat soms ook is – moeten proberen hen hun fouten of wangedrag te vergeven …… niet alleen voor hen, maar ook en juist voor onszelf!

Veel liefs, Ans