Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 30 april 2017

Een Bericht van Liefde van Astrea Moon Deel 1 / via Suzanne Lie / 27 april 2017

 Een Bericht van Liefde van Astrea Moon
Deel 1
via Suzanne Lie / 27 april 2017 

Notitie van Sue:

Ik heb net deze verbazingwekkende serie ontdekt van Astrea Moon die ik vele jaren geleden heb gechanneld en totaal ben vergeten. Ik begrijp dit bericht op een manier zoals ik dat toen niet gedaan heb, dus NU deel ik het met jullie.

Liefsten,
Ik BEN Astrea Moon. Ik BEN een Licht Wezen, net zoals jullie zullen zijn. Lang geleden, heb ik op de Aarde gelopen. Bij het voltooien van mijn missie daar, werd ik weer mijn ware Lichtlichaam. Na mijn ascentie, keerde ik terug naar mijn geliefde werelden van Venus  en van Alycone van de Pleiaden. 

Voor vele eonen, heb ik met degenen gecommuniceerd en gediend die nog geïncarneerd zijn op mijn voormalige thuis, de Aarde. Ik ben nu dienende in mijn vorm van Astrea Moon, vertegenwoordiger van de maan energie van het Collectieve Bewustzijn.

Ik ben hier gekomen om jullie eraan te herinneren, beste Liefsten dat jullie, Gaia inbegrepen en AL Haar bewoners, aan het ontwaken zijn voor jullie ware, multidimensionale natuur. Ik BEN hier NU “om degenen die kunnen horen” te assisteren in het proces van het loslaten van de illusie.


Een belangrijke stap in het loslaten van de illusie is om de kern overtuigingen te identificeren die de hoekstenen zijn van een gepolariseerde werkelijkheid en die jullie binden aan de driedimensionale matrix. Omdat jullie hebben gedownload en geïntegreerd jullie Multidimensionale ZELF in jullie persoonlijke en planetaire lichaam, realiseren jullie dat jullie “ZELF” veel verder uitgespreid is dan de kleine realiteit van jullie fysieke wereld.

Jullie geloof in de afscheiding van jullie Lichtwezen ZELF en jullie geloof in de illusies van jullie “menselijke zelf,” is dat wat jullie heeft gebonden aan de matrix van de derde dimensie.

De Waarheid is, ALLES van de driedimensionale Aarde is een illusie.  Vanwege jullie integratie met jullie Multidimensionale ZELF, hebben jullie waarschijnlijk flikkeringen gezien van de ware werkelijkheid, schijnend door de verduisterende illusies van jullie wereld. Inderdaad, jullie bewustzijn, evenals grote porties van het bewustzijn van Gaia, is nu vierdimensionaal en snel aan het bewegen in het ENE van de vijfde dimensie.

Het is voornamelijk jullie “gewoonte” om realiteit te bekijken door het filter van de driedimensionale illusies die jullie beperken van het zijn van jullie ZELF in het dagelijkse leven en van het zien door de Ogen van de Ziel. Jullie driedimensionale ego/zelf kan alleen zien door jullie fysieke ogen, terwijl jullie Multidimensionale Ziel/ZELF kan zien door jullie Ogen van de Ziel.

Het NU is een “tijd” van profetie, want de 3 Dimensionale  Matrix is aan het afnemen en de sluiers tussen de derde, vierde en vijfde dimensies zijn aan het verdunnen.

Om illusies bij elkaar te houden moet er emotie zijn, vooral angst evenals materie.

De derde dimensie is een wereld van polariteiten, voornamelijk de polariteiten van licht en duisternis.

De 3 Dimensionale  Matrix dient om duisternis en licht te scheiden, dus het creëren van materie, materie zijnde de dichtheid van de duisternis en het licht zijnde het “ongeziene” die de materie levend houdt. Voor millennia, sinds de val van Atlantis, heeft de duisternis geregeerd.

Maar zoals jullie Zonnestelsel aan het terugkeren is naar het Galactische Centrum, is het “Kosmische Licht” de frequentie van Gaia aan het verhogen en al haar bewoners. Bovendien, dit kosmische Licht is multidimensionaal en is gefuseerd met Onvoorwaardelijke Liefde, Goddelijke Intentie en Oneindige Creativiteit.

Dit Licht ontwaakt niet alleen jullie ware, multidimensionale natuur, maar trekt ook de driedimensionale polariteiten richting het Centrum/Steun Punt tussenin alle polariteit. Met de re-integratie van de polariteiten van licht en duisternis, is de 3e Dimensie van Gaia aan het afnemen en wordt Haar ware multidimensionale natuur geopenbaard.

In de gepolariseerde derde dimensie, regeert illusie omdat angstige emoties ontstaan vanuit de illusie dat jullie afscheiding zijn van jullie Multidimensionale ZELF. Aangezien Gaia het Kosmische Licht re-integreert, zal deze illusie worden vervangen door de Waarheid dat jullie ÉÉN zijn met AL het leven, inclusief jullie Ziel/ZELF.

Eenmaal wanneer de illusie waarop de gepolariseerde derde dimensie is gebouwd, los, vrij is gemaakt, zal jullie transformatie naar jullie Lichtlichaam sterk verhevigen. Jullie transformatieproces is veel als smeltend ijs. IJs is de laagste frequentie van het water en stoom is de hoogste.

Wanneer er licht schijnt op het ijs, zal het ijs uiteindelijk terugkeren naar water. Wanneer de frequentie van het licht omhoog gaat, zal het de moleculaire draaibeweging van het water verhogen om uiteindelijk te veranderen in stoom. De duisternis van jullie planeet heeft jullie aarde voertuig op een lage frequentie gehouden.

Maar, nu, deze Stroom van het kosmische licht schijnend op jullie Aarde, is de moleculaire beweging van de cellen aan het veranderen die de opmaak van de materie maken van alle fysieke vorm.
Zoals jullie het bewustzijn uitbreiden, zijn jullie in staat om te geloven in het Licht van jullie Multidimensionale Ziel/ZELF en om de verborgen duisternis vrij te maken in jullie onbewuste ego/zelf.

Op deze wijze, zullen jullie illusies van polariteit beginnen te “versmelten” zodat jullie kunnen terugkeren naar het MIDDELPUNT van jullie ZELF. In mijn ascentieleven diende ik als een Vertegenwoordiger van de Godin van het Oude Griekenland.

Vanaf dat moment, Ik, Astrea Moon, heb ik mijn dienstbaarheid aan Gaia voortgezet totdat Zij en ALLEN van Haar Aardse bewoners zouden ascenderen. Die tijd is NU. Onze geliefde planetaire zuster Venus, zal weer gedienstig zijn, zoals Zij met ons was tijdens de val van Atlantis en door al de evoluties van de veranderende versies van de werkelijkheid op de Aarde.

De Geascendeerde Meesters, Engelen, Elohim en onze vrienden en Ziel Families van de Pleiaden, Sirius, Antares en Arcturianen zijn onder degenen die Gaia aan het helpen zijn in Haar tijd van hergeboorte. Op 8 juni 2004, verplaatste onze zuster Venus zich tussen Gaia en de Zon, om Liefde, Schoonheid en Eenheidsbewustzijn uit te breiden op de Aarde.

Venus keerde acht jaar later weer terug, op 6 Juni 2012, toen Gaia direct voor het Galactische Centrum was, zo dat Zij kon deelnemen aan het glorieuze moment van het NU. Dus heeft de toenemende Stroom van Kosmisch Licht van het Galactische Centrum vele inter-dimensionale portalen geopend op jullie planeet en in jullie Aarde Voertuigen door jullie Kroonchakra, jullie geopende Derde Oog, jullie Hartchakra en jullie Hogere Hart.

Deze portalen zijn tweezijdig neerdalende en opstijgende portalen. De Portalen neerdalend naar de derde dimensie toe opereren op een wiskundige vergelijking die de energie van het licht formeren in een lineair tijdframe, zo dat het kan verschijnen om uitgedrukt te worden in een eindige manier.

Jullie reisden door een van de Neerdalende Portalen toen jullie voor het eerst “inlogden” op het 3 Dimensionale Spel, zo dat jullie bewustzijn juist kon worden her-pasgemaakt met het lineaire tijdframe van een eindige realiteit.

Toen jullie Ziel/Zelf koos om een kopie te sturen van zijn essentie door dit Neerdalende Portaal, beperkte het 3 Dimensionale Spel jullie bewustzijn tot de illusies van de derde dimensie. Toen, bleken jullie afgezonderd te zijn van de ENE door de illusies van afscheiding en beperking, evenals de illusies van het verleden, het heden en de toekomst.

Omgekeerd, wanneer jullie gaan door de Opklimmende Portalen, breidt jullie bewustzijn zich uit verder dan de illusies van afscheiding en de lineaire tijd. Door het NU van het ENE van de vijfde dimensionale opklimmende portalen, worden jullie aarde illusies alleen gezien als sluiers.

Wanneer jullie het 3 Dimensionale spel weer opnieuw binnenkomen, is het jullie uitdaging om de sluiers van de illusie te herinneren die werden verlost gedurende het ervaren van het Opklimmende Portaal, zo dat jullie beter jullie leven kunnen leven binnen de WAARHEID.

Iedere illusie is een element van het hologram van de derde dimensie. Een hologram is een illusie gecreëerd door licht  reizend via rechthoeken elkaar doorkruisend. Vele van jullie hebben ervoor gekozen om dit holografische 3 Dimensionale spel binnen te treden om Gaia te helpen gedurende de val van Atlantis.

Door het toevoegen van jullie grote Licht aan de duisternis van de wereld in die tijd, hebben jullie Gaia gered om van Haar as af te vallen. Om het 3 Dimensionale spel te handhaven, moet er een balans zij tussen licht en duisternis. Als er teveel duisternis is, zal de planeet worden vernietigd en eindigt het 3 Dimensionale spel. Aan de andere kant, als er teveel Licht is, zal de planeet ascenderen en eindigt het 3 Dimensionale spel.

Lieve Aardebewoners, jullie zijn NU aan het “Einde van het Spel”, want het is NU aan Gaia om te ascenderen. Jammer genoeg zijn er velen verloren geraakt in het Spel, alleen terugkerend naar de vierde dimensie “tussen” incarnaties “in” en dan weer terugkerend naar het Spel.

Aan de andere kant zijn vele van jullie genoeg ontwaakt gedurende het Spel om terug te keren naar de vijfde dimensie en verder tussenin jullie incarnaties. Het zijn deze die zijn ontwaakt die de leden zijn van het Spel van de Planetaire Ontwaking van de Aarde.

Deze “leden” hebben de Opklimmende (Ascenderende) Portalen eerder bereisd en hebben dapper gekozen om naar de Aarde terug te keren om en de mensen en de planeet te helpen terug te keren naar thuis in de ware vibratie in de vijfde dimensie en verder.

Vanwege de Aarde Haar nabijheid tot het Galactische Centrum, is de grotere stroom van Kosmisch Licht de resonante frequenties van de planeet aan het laten stijgen en veel van de wezens van Gaia worden zich bewust van hun persoonlijke en planetaire Ascenderende Portalen. Ik zeg “wezens” aangezien mensen niet de enige leden op Aarde zijn die zullen ascenderen.

In feite, velen van deze “wezens” hebben bewust het Licht van hun Multidimensionale ZELF gedownload en geïntrigeerd in hun aarde voertuig, of het nu menselijk is of een andere vorm. Want door dit proces, zijn jullie, de wezens op de Aarde,  aan het ontwaken uit een lange slaap in het Land van de Illusie om jullie de Kosmische Waarheid te herinneren die aangeboren is in jullie ware ZELF.

Jullie zijn jullie je nu aan het realiseren dat wat jullie dachten dat werkelijkheid was, eigenlijk een droom was en wat jullie dachten dat een droom was, in feite, werkelijkheid. In jullie derde dimensionale werkelijkheid hebben jullie vele sluiers van illusie gecreëerd en jullie hebben vergeten dat JULLIE ze hebben gecreëerd.

De werkelijkheid, welke langzaam is gecreëerd in de derde dimensie en snel is gecreëerd in de vierde dimensie, wordt meteen gecreëerd in de vijfde. Jullie planeet is niet langer enkel driedimensionaal, zoals daar vele vakken van de vierde en zelfs vijfde, dimensionale energievelden zijn.

Iedere gedachte en gevoel van iedere bewoner, menselijk of niet, raakt al het leven om de collectieve en planetaire werkelijkheid te creëren. Daarvoor is het belangrijk dat jullie de sluiers van de illusie verwijderen om het geheugen te herwinnen dat JULLIE de schepper zijn van jullie werkelijkheid, evenals al de werkelijkheid op Gaia.

Ik, Astrea Moon, zoals jullie, ook, kiezen om alle illusie los te maken (bevrijden) en om te leven in de Waarheid van de prachtige werkelijkheid die NU wordt gecreëerd. Vind jullie Ascenderende Portaal en reis er door heen. Vele van jullie zullen het Portaal vinden gedurende jullie dromen of gedurende diepe meditatie.

Wij zullen jullie ontmoeten in het Kristallen Bos dichtbij de Kristallen Tempel op de grens van de vijfde dimensie waar wij AL onze illusies kunnen losmaken en vrijlaten – SAMEN!

IK BEN ÉÉN met JULLIE

Astrea Moon


Vertaald voor Wakkere Mensen