De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 12 april 2017

De Raad – Tijd voor een Opbeurend Praatje / 9 april 2017/ / Ron Head

De Raad –
Tijd voor een Opbeurend Praatje
9 april 2017/ / Ron Head

Het is tijd voor een opbeurend praatje. In feite is dit niet meer dan een herinnering aan zaken waarmee jullie reeds vertrouwd zijn. Natuurlijk zijn er altijd nieuwe mensen die ons vinden en dit zou de eerste keer kunnen zijn dat deze ideeën aan hen worden uiteengezet. Maar er hebben onlangs gebeurtenissen plaatsgevonden die velen van jullie in, zoals jullie dat noemen, een duikvlucht geplaatst hebben. Jullie voelen je verloren, gefrustreerd en hulpeloos. Jullie dachten deze dingen gehad te hebben. Jullie dachten dat jullie wereld deze ook niet meer nodig had. Maar hoe prachtig jullie huidige niveau van bewustzijn ook is, het kan nog wel even duren voordat jullie die staat van zijn bereiken. Dus, laten we jullie een paar dingen in herinnering brengen.

Ten eerste is dat wat je rondom je heen ziet, en dat zal altijd zo zijn, een reflectie van de staat van je eigen bewustzijn. We spreken niet, in algemene zin, over jullie persoonlijke bewustzijn, maar over het collectieve. Daarnaast moeten jullie je ook realiseren dat de mensen nog steeds varianten vanuit het verleden creëren omdat ze die vatbaarheid nog niet gepasseerd zijn. Wanneer zij scheppen, gebruiken ze bijna altijd ervaringen uit het verleden om hun toekomst voor te stellen en zelfs dan handelen ze meestal op een minder bewuste manier. Indien ze ineens als geheel zouden beginnen te handelen in het moment van nu, vanuit hun hogere weten, dan zou jullie wereld zo snel veranderen dat jullie collectieve hoofd zou tollen.


Maar we moeten jullie nog steeds uit de duikvlucht helpen trekken. Wat kunnen jullie doen om het volgende probleem te vermijden? Kunnen jullie de volgende aanval persoonlijk tegenhouden? Kunnen jullie de koers van jullie land veranderen? Kunnen jullie de manier veranderen waarop de burgers in jullie land, of haar niet-burgers, optreden? En we zouden deze lijst nog heel wat langer kunnen maken. Voor de meesten van jullie zal het antwoord op deze vragen nee zijn. Er bestaat geen enkele actie, die de meesten van jullie die dit lezen, zouden kunnen ondernemen die veel effect op deze zaken zou kunnen hebben. Dit komt niet omdat jullie ineffectief zijn. Dat komt omdat een individuele actie geen groot effect heeft op het collectieve bewustzijn – algemeen gesproken. En de schepping is een reflectie van het collectieve bewustzijn.

Maar het collectieve bewustzijn kan worden veranderd. Het is al veranderd. Het verandert nog steeds. Het verandert telkens wanneer jullie eigen bewustzijn verandert. En jullie weten dit nu. Kort geleden waren jullie je hiervan heel bewust. En jullie maakten gestaag prachtige vorderingen. Maar soms kunnen een paar gebeurtenissen jullie doen ontsporen. Geen zorg, zoals jullie zeggen. Daarvoor zijn we hier.

Wij herinneren jullie er aan dat iedere keer als jullie een verheffende gedachte hebben, iedere keer dat jullie een liefdevolle daad verrichten, het vibrationele veld waarin jullie leven wordt verhoogd. Het is dus slechts een kwestie van balans. Welnu, als dat wat we jullie altijd al hebben verteld waar is (en dat is zo) en dat liefdevolle energie veel krachtiger is dan zijn tegenhanger, dan heeft iedere liefdevolle gedachte en handeling de energie om veel te overwinnen. De balans staat in jullie voordeel.

Dus, wanneer jullie denken: “Er is niets wat ik kan doen!” is jullie denken van de oude werkelijkheid. Maar wanneer jullie handelen of denken vanuit het weten dat jullie een verschil maken, en wanneer jullie handelen vanuit de intentie om het vibrationele veld op te tillen, dan doen jullie dit ook. Jullie kunnen misschien niet in staat zijn om de reikwijdte van jullie kracht te zien, maar er komt een tijd dat jullie dat wel kunnen.

Welnu, zoals jullie kunnen zien, is de ene gedachte zeer ontkrachtend en de andere is zeer bekrachtigend. En het meest wonderbaarlijke is dat de keuze om de ene of de andere te hebben altijd aan jullie is.

Wanneer dingen betrekkelijk rustig zijn, beginnen jullie allemaal te voelen dat zaken veel anders worden. Jullie voelen iets enorms naderen. Jullie zouden het niet onder woorden kunnen brengen, maar jullie weten dat het er is. Welnu, we kunnen jullie niet vertellen wat het is. We kunnen jullie dit niet vertellen omdat het verandert naarmate jullie veranderen. Maar we kunnen jullie wel vertellen dat wat jullie gewaarworden jullie eigen groeikracht is.

Weten jullie, anderen worden dit ook gewaar. En het weten hiervan is grotendeels de oorzaak van veel van de chaos die nu plaatsvindt. Er zal altijd een vertraging optreden. Iedereen wil dat dingen anders zijn. Niemand wil verandering. Verandering is heel vaak pijnlijk. En het heeft altijd de potentie om naar het onbekende te leiden. Daarom is dit iets dat angst opwekt.

Wat is het tegenovergestelde van angst? De meesten zouden zeggen moed. Maar wij zeggen jullie, zoals jullie dat al zo vaak eerder gehoord hebben, dat het tegenovergestelde van angst liefde is. Dus, bemin jezelf terug in jullie kracht. En bemin jezelf daarna in nog meer kracht. Jullie zijn de kracht die dit alles zal veranderen.

Weet dat.

http://ronahead.com/2017/04/09/council-time-pep-talk/

Vertaling: Sjra