Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 7 april 2017

De Kluts./ 6 april 2017 / ArjunA

De Kluts.
6 april 2017 / ArjunA

De Kluts.
Er bestaat geen eenduidigheid over waar de uitdrukking ‘de kluts kwijt zijn’ precies vandaan komt. Wel zijn er verschillende theorieën over de achtergrond van deze zegswijze. De uitleg die door veel van de taaldeskundigen als de meest geloofwaardige wordt beschouwd, komt uit de keuken. De ‘kluts’ in de uitdrukking zou volgens deze verklaring verwijzen naar het door elkaar klutsen van bijvoorbeeld room.

Zoals we allemaal weten, dient dit met een regelmatige slag te gebeuren. Doe je dit niet, dan ben je ‘de kluts kwijt’. Hier zou de uitdrukking dan ook aan ontleend zijn. Wat ik, in het kader van de enorme bewustzijnsverschuiving, een betere uitleg vind is dat kluts een afgeleide zou zijn van het Engels ‘Clutch’ voor koppeling. Denk maar aan de oude chauffeurstruc om met ‘double clutchen’ het schakelen in een vrachtwagen te vergemakkelijken.

Schakelen.
Het is thans meer dan ooit belangrijk dat je emotioneel, mentaal en spiritueel snel kunt schakelen. We gaan als collectief met enorme snelheid door de draaideuren van de derde dimensie, via de schuifdeuren van de vierde dimensie naar de poorten van de vijfde dimensie. Het is niet de eerste keer dat onze energie dit doet, we hebben het in vorige belichamingen al meermaals ervaren.We kunnen het ons niet meer herinneren omdat ons bewustzijn overspoeld wordt met bergen informatie, stimuli en trivialiteiten om te voorkomen dat we ontwaken naar onze ware potentie als scheppers en lichtwezens op de singulariteit die Gaia heet. Dat woord kom je niet tegen in het dikke woordenboek, terwijl het van groot belang is het te kennen en begrijpen. Het Engelse ‘singularity’ betekent uitzonderlijkheid of uniekheid.

De uniekheid zien we niet meer omdat we het leven als vanzelfsprekend beschouwen. De uitzonderlijkheid nemen we niet meer waar omdat onze geest is afgestompt door de verdeel en heers techniek van de entertainment industrie en de farmamaffia. Deze planeet aan de rand van de Creatie bevatte een onvoorstelbare biodiversiteit in alle rijken van materie. We hebben, geholpen door de machtselite, die diversiteit om zeep geholpen.

De eenheid in verscheidenheid die de Schepper in eonen heeft opgebouwd, is door zelfzucht en hebzucht in enkele eeuwen afgebroken. We hebben het in onze collectieve onwetendheid toegestaan. Onwetendheid is de grootste misdaad tegenover ons goddelijke erfrecht als scheppers op Aarde. Het gezegde 'kennis is macht' is een spiegelprojectie omdat de kennis die ons wordt aangereikt uitsluitend bedoeld is om ons onwetend te houden.

De grootste vijand van kennis is niet onwetendheid, maar de illusie van weten.

Transmissie.
Transmissie is een ander woord voor overdracht, overbrenging van kracht, beweging of informatie. In de fysica gaat het om overdracht van straling of golven. Welnu, de transmissie van hogere frequenties uit de Kosmos gaat in een andere versnelling, en als we niet mee kunnen schakelen zal dat consequenties hebben voor onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele energievelden.

Thomas Williams zei in zijn radioprogramma dat er veel minder ‘ontwaakten’ dan ‘slapers’ onder ons zijn. De slapers leven in een wereld die ze als normaal ervaren. We kunnen niet meer tot deze groep slapers doordringen, hoe graag we ze ook willen helpen. Die groep kan in de onontkoombare transformatie mentaal niet snel genoeg schakelen en zal de kluts kwijt raken. Sommige zielen zullen daarom onverwacht in transitie gaan.

Er zullen echter ook onverwachts veel mensen waarlijk ontwaken aangezien we steeds dieper de Fotonen Gordel binnen dringen. Om de 10.700 jaar reist ons zonnestelsel door een deel van de kosmos dat in ons tijdsbesef 2100 jaar breed is, en uit zeer hoog frequente ion partikels bestaat; de Fotonengordel. We verlaten de Galactische Nacht en het collectief ontwaken, zal als een hergeboorte ervaren worden.

Afhankelijk van ons licht quotiënt hebben we bewust of onbewust al door de Sluier mogen kijken. We hebben af en toe al een glimp van andere dimensies of parallelle werkelijkheden opgevangen. Soms waren de signalen duidelijk, meestal begrepen we niet eens dat het een kijkje achter de Sluier was. Het is niet alleen van de laatste decennia, het gebeurt al heel lang. Laat ik je een simpel voorbeeld schetsen.

Avalon.
Op het Zomer Solstitium in Avalon (Glastonbury) gleed mijn aura door de Sluier naar een andere werkelijkheid. We zaten tegenover elkaar bij Chalice Well toen er iets gebeurde met mijn perceptie. Het was alsof de zon verdween en een grijze koude mist mij omsloot. Mijn fysieke voertuig helde in een pendelbeweging voorover en achterover. Ik kreeg het ook echt koud en zag de omgeving niet meer.

Yvonne die slechts enkele meters tegenover mij zat was niet meer zichtbaar, mijn gehoor echter bleef volstrekt aanwezig, want ik hoorde haar van ver roepen: “Wat doe je?” 

Ik hoorde mij schreeuwen: “Ik ben verraden, hier ben ik verraden!”
‘Doe niet zo eng!”, hoorde ik haar roepen, en de kilte drong op dat moment zelfs in mijn bewustzijn. Ik vroeg haar mij eruit te halen, want ik begreep dat zij me wel kon zien.

Aan haar reactie merkte ik dat ze het eng vond. Haar handen sleurden me weer in het tijd/ruimte continuüm van 21 juni 1998, en ik voelde me doodmoe, alsof ik een halve marathon had gelopen. Yvonne wilde weten wat er was gebeurd, ze zei dat ze het gezicht van een oude man uit lang vervlogen tijden door mijn eigen gezicht had zien komen, en was daar heel erg van geschrokken.

We waren allebei behoorlijk onder de indruk, we wisten wel wat er was gebeurd omdat we konden schakelen, maar het begrip over hoe en waarom het plaatsvond was er niet. Dit soort fenomenen zal zich in de Ascensie golf van 20 maart tot 20 juni vaker voordoen. Als we niet kunnen schakelen, raken we niet alleen de kluts kwijt maar ook de grip op de werkelijkheid waarin we bestaan. Dan is een transitie de beste escape mogelijkheid.

Aartsengel Michaël gaf in een recent doorgegeven bericht ook al aan dat die escape mogelijkheid door sommige zielen op Aarde gebruikt zal worden. De wezens die hun fysieke voertuig verlaten tijdens de bewustzijnsverschuiving hebben op zielsniveau die keus lang geleden al gemaakt. Volgens Michaël zullen deze zielen hun Ascensie voltooien in een alternatieve tijd/ruimte waar ze gemakkelijker kunnen schakelen.

Het voorbeeld van mijn ervaring in Avalon wordt begrijpelijker als je naar de videoboodschap van Drunvalo Melchizedeck kijkt. Je kunt die boodschap op YouTube vinden onder de link https://www.youtube.com/watch?v=Ph8CGrdpmdk

Drunvalo legt in die videoboodschap uit hoe alles wat als vanzelfsprekend wordt ervaren ondersteboven wordt gegooid. Je zult tot je schrik ervaren dat vaste materie niet zo solide is als je altijd hebt aangenomen. Je zult zien dat dingen vloeibaar lijken, zoals hitte boven asfalt kan golven. Neem het gewoon waar, blijf kalm, het hoort bij de Transformatie waar we sinds het weekend van 16 -17 augustus 1987 op hebben gewacht.

We hebben de ineenstorting gezien van wat democratie wordt genoemd, we hebben de eenheid van Europa zien afbrokkelen, we zien de ontwrichting van de samenleving door valse vlag operaties en de ongelooflijke stroom viriele mannen die hier komen om naar believen seksueel geweld toe te passen en de ongelooflijke stommiteit van Den Haag ze massaal onderdak te verschaffen.

Er zijn krachten en machten aan het werk die dit bewerkstelligen omdat ze de uniciteit van deze planeet voor zich zelf willen. De machthebbers en hun gehoorzame slaven zijn slechts pionnen in het spel van dualiteit. Blijf waakzaam, de vijand slaapt nooit. Er is een drieluik van video boodschappen dat begint met de opmerking dat er steeds meer mensen zijn met een lager IQ en steeds minder mensen met een hoger IQ.

Een goede manier om de kluts niet kwijt te raken in de enorme maalstroom aan berichten is alles wat mainstream media brengt om te draaien. Zelfs berichten die gechanneld zijn kunnen we niet altijd vertrouwen. Het waarheidsgehalte in die doorgevingen is uitermate afhankelijk van het licht quotiënt van het channel. Het beste is die berichten als kennisgeving te zien en op Alfa niveau jouw eigen waarheid daar op te toetsen.

Geliefden, het zonnestelsel is in een hogere frequentie gekomen, het collectieve bewustzijn ondergaat een versnelling door die frequentie, dat vergt een snellere manier van schakelen. Het gaat er om op tijd te ‘double clutchen’ omdat we voortdurend heen en weer worden geslingerd tussen diverse dimensies. In de draaideuren, of tussen de schuifdeuren wordt er een enorm schakelvermogen in perceptie gevraagd.

Mijn vader zei soms: “Wat je niet ziet, heeft bestaansrecht.” Die opmerking en alle oude Indo verhalen over Stille Kracht hebben mij geleerd snel te schakelen. Of ik ben voorbereid op de komende verschuiving weet ik niet, je kunt pas schakelen op het juiste moment anders gaat de versnellingsbak naar de schroothoop. Er zijn al te veel mensen die niet kunnen schakelen en andere levens op die schroothoop gooien.

Bruno Borges, de mysterieus verdwenen Alienjager uit Brazilië, liet een boodschap achter: “Het is gemakkelijk om datgene te accepteren wat je sinds je jeugd is aangeleerd. Het is als volwassene moeilijk om te begrijpen dat wat je geleerd hebt onjuist is. Je bent overgeleverd aan overtuigingen die diep geworteld zijn in de massa.” Met die eerste twee regels kan ik hem gelijk geven. De derde regel resoneert niet met mijn waarheid.

Niemand is overgeleverd aan de overtuigingen van de massa, het is eerder dat we de confrontatie met de massa liever uit de weg gaan. Het zijn altijd eenlingen geweest die de loop van de geschiedenis veranderden en de massa volgde die eenlingen. Het is net als marketing; er zijn innovators, dan pioniers en daarna voorlopers, achterlopers en dan weer achterblijvers. Wie achterblijft in de derde dimensie doet dat uit Vrije Keus.

Thomas Williams zei in zijn radioprogramma van 23 maart dat sommige reuzen die in stasis waren, inmiddels ontwaakt zijn, en dat hun exacte locatie geheim wordt gehouden. Als je snel kunt schakelen, denk je onmiddellijk aan de regels uit Genesis 6:4.: ‘In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden…’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com