De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

dinsdag 4 april 2017

De energie van April / 3 april 2017 / door Fran Tielemans

De energie van April
3 april 2017 / door Fran Tielemans

Op dit moment zijn we allen toe aan meer makkelijkheid, vlotte stroming en vooruitgang. Of april een wandeling in het park zal worden, zal nog moeten blijken, maar de trilling is alvast een stuk lichter en makkelijker. April is een buffer tussen twee powermaanden – maart met zijn 22/4-trilling en mei met zijn 222/6-trilling, en heeft zelf een 5-trilling. Volop beweging, verandering en healing zijn aan de orde.

Wanneer je een klare kijk wil op waar je staat, is het goed wat nu gebeurt te situeren in de grotere context. De zeer intense golf van energie-instroom die we quasi onophoudelijk hadden van de Herfst-equinox tot eind maart, kunnen we beschouwen als de Derde Golf. De Eerste massale energie-instroom of de Eerste Golf op deze planeet hadden we in 1987. Zeer sensitieve mensen konden toen ook een hele variatie voelen aan wat we nu algemeen ‘ascensie-symptomen’ noemen, wat toen zeer destabiliserend werkte omdat er te weinig bewustzijn was om dit alles te kaderen. De Tweede Golf / grote instroom was in 1997, met alle bijhorende fysieke/energetische/mentale symptomen. Wanneer je terugkijkt op de jaren die volgden op 1987 en 1997, dan zal je merken dat er zich grote veranderingen voordeden in je visie, je relatieveld en je leven.


Ditzelfde is nu ook aan het gebeuren. Anno 2017 is er zoveel bewustzijn en informatieverspreiding, dat we het hele proces veel duidelijker dan vroeger waarnemen en kunnen plaatsen. De enorme energie-instroom die we hadden tussen september 2016 en eind maart 2017 is de voor ons nodige veranderingen in gang aan het zetten, waardoor we ook al weten dat er in ieders leven vrij grote tot zeer grote verschuivingen komen, van nu tot diep in 2019. Verschuivingen die ons stap voor stap (of in één grote ruk voor sommigen) op het voor ons juiste (ziele-) spoor brengen.

In elk geval heb je, wanneer je bewust leeft althans (d.w.z. met de nodige stilte en tijd voor innerlijk werk), de voorbije maanden al kunnen merken en innerlijk zien waar de grootste veranderingen in jouw leven zich voor- (zullen) doen. Afgelopen maand hebben we nog een overvloed aan inspiratie gekregen, en zijn ons bepaalde blinde vlekken duidelijk geworden. In april zullen we dan ook een en ander voelen en zien veranderen. Het Groot Kruis rond de volgende Volle Maan op 11 april zal het nodige verder los schudden en activeren, en veel beweging brengen daar waar dat nodig is.

De eerste twee weken loopt Venus nog retrograde, en kan je de nodige stroefheid en beroering voelen in je relatieveld – daar waar er een andere visie of verandering nodig is. Maar deze stand kan je net ook veel duidelijker laten voelen wat en wie er grote waarde heeft in je proces en je leven. Met een onzichtbare hand worden mensen, die samen werken aan een groot (zij het nog vaag bewust bekend) doel, dichter bij elkaar gebracht, en daarbij kan een grote intensiteit en vreugde gevoeld worden.

Mercurius loopt retrograde vanaf 9 april tot 3 mei, Pluto van 20 april tot in september, en Saturnus doet ook een duit in het bewustwordings-zakje door zijn retrograde van 5 april tot in augustus, terwijl Jupiter nog retro loopt tot in juni. Om maar te zeggen dat het goed is te aanvaarden dat de weg hobbelig blijft, dat veranderingen niet zonder slag of stoot doorgevoerd worden, en dat enige afremming aanwezig blijft. En net dit alles is nodig opdat je bij de les zou blijven, opdat je steeds opnieuw tijd zou nemen voor bezinning, zelfreflectie, fine-tuning, stilte en ont-spanning.

Wanneer je in staat bent om verandering te omarmen, bereid bent naar je innerlijke leiding te luisteren en mindful in het leven staat, dan kan je in april mooie geschenken ontdekken. Je zal voelen dat er na maanden innerlijk geploeter en struggle opnieuw beweging is, en dat, samen met de nieuwe frisse lente, er opnieuw licht komt na de tunnel waar we de afgelopen maanden collectief zijn doorheen gegaan. Hoop, doorzettingsvermogen, moed én relativeringsvermogen zijn de kwaliteiten die je nu het meest kunnen helpen om verder je weg te gaan. Koester ze, en sta toe dat ze zich vermenigvuldigen in je, zodat je steeds meer een baken van licht en stabiliteit wordt, en dat komt de hele wereld ten goede. De wereld heeft je nodig.

Keep the Faith

Fran
 http://www.maitreya.be/