Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 9 april 2017

Dagtekst van Zondag 9 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 9 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Dankbaarheid, criterium van de ware liefde -

"Voor de meeste mensen betekent liefhebben: vragen, eisen en reclameren. Ja, dat mag je letterlijk nemen! Zo gedragen zij zich tegenover de Heer en zij doen hetzelfde tegenover de mensen die ze beweren te beminnen: ze achtervolgen hen met eisen en wat ze ook bekomen, ze zijn altijd onvoldaan.

Wil je een criterium om te weten of je echt van iemand houdt? Indien je niets van hem eist, indien je enige verlangen is hem te danken en de Hemel te danken, alleen omdat die persoon er is, omdat hij bestaat, ja, alleen omdat hij bestaat, dan kan je er zeker van zijn dat je hem liefhebt. In het andere geval mag je je gevoelens noemen zoals je wilt, maar het is zeker geen liefde."