Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 30 april 2017

Dagtekst van Zondag 30 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 30 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

God: het centrum waar omheen alles in ons moet georganiseerd worden -

"Heb je wel eens gekeken naar een klas voor de leraar binnenkomt? Alle kinderen lopen rond, schreeuwen en maken herrie … Dat is normaal, want zoals het spreekwoord zegt: “Als de kat van huis is, dansen de muizen.” Maar zie: de leraar komt binnen en in een paar seconden zitten ze allemaal op hun plaats omdat het hoofd, de leider, is aangekomen. Welnu, dezelfde wetten bestaan ook in ons. In ons is God het hoofd, de leider, het centrum, maar op voorwaarde dat we voor Hem een deur openen om Hem binnen te laten; anders zal het altijd een warboel zijn.

Wanneer ik iemand hoor zeggen: “Ik heb God niet nodig, ik red het ook wel zonder Hem”, kan ik hem antwoorden dat hij zich inderdaad zal weten te redden, maar in wat voor wanorde, duisternis en tegen welke prijs? Het hoofd, de Heer, brengt orde in de cellen van ons organisme. Is Hij aanwezig, dan werken ze allemaal in volmaakte harmonie en het leven stroomt. Het is van wezenlijk belang de Heer als centrum in jezelf te hebben, Want het is dit centrum, dat heel ons innerlijk wezen organiseert en harmoniseert."