Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zondag 23 april 2017

Dagtekst van Zondag 23 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 23 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De haat: nooit gebruik maken van God om haar te rechtvaardigen -

"Wanneer mensen met elkaar in botsing komen en elkaar vernietigen, werken zij tegen de Schepper. Ook al heeft God de mensen verschillend geschapen, deze verschillen mogen niet als voorwendsel dienen om elkaar te bestrijden. In de ogen van God rechtvaardigt niets de haat tegen een ras of een volk, noch de behoefte om een sociale klasse te onderwerpen. Alle levende wezens zijn uit God voortgekomen en God kan niet om met hun botsingen.

De mensen hebben de filosofie van het separatisme aangenomen in naam van wat zij hogere belangen noemen, maar die meestal ingegeven zijn door hun egoïsme, door hun bekrompenheid. Het verdedigen van die belangen zal de mensheid naar de ondergang voeren omdat het indruist tegen de belangen van de schepping in haar geheel. De echte belangen van de mensen vallen samen met die van God en alleen de samenloop van de belangen van de mens met de belangen van God brengt zegeningen voor allen."