Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 april 2017

Dagtekst van Zondag 23 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 23 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De haat: nooit gebruik maken van God om haar te rechtvaardigen -

"Wanneer mensen met elkaar in botsing komen en elkaar vernietigen, werken zij tegen de Schepper. Ook al heeft God de mensen verschillend geschapen, deze verschillen mogen niet als voorwendsel dienen om elkaar te bestrijden. In de ogen van God rechtvaardigt niets de haat tegen een ras of een volk, noch de behoefte om een sociale klasse te onderwerpen. Alle levende wezens zijn uit God voortgekomen en God kan niet om met hun botsingen.

De mensen hebben de filosofie van het separatisme aangenomen in naam van wat zij hogere belangen noemen, maar die meestal ingegeven zijn door hun egoïsme, door hun bekrompenheid. Het verdedigen van die belangen zal de mensheid naar de ondergang voeren omdat het indruist tegen de belangen van de schepping in haar geheel. De echte belangen van de mensen vallen samen met die van God en alleen de samenloop van de belangen van de mens met de belangen van God brengt zegeningen voor allen."