Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 8 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 8 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 8 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze fouten worden in ons geregistreerd. Het is niet God die ons straft -

"Waarom heeft men God voorgesteld als iemand die dag en nacht bezig is de mensen in de gaten te houden en in een klein notitieboekje de zonden te noteren die zij begaan, openlijk of in het geheim? God houdt zich werkelijk niet bezig met de fouten van de mensen. Laten we zeggen dat Hij zijn tijd doorbrengt met te feesten, en zich te voeden met nectar en ambrozijn. En alle engelen verheugen zich met Hem al zingend en spelend op hun muziekinstrumenten.

Wat denk je dan dat er gebeurt als we fouten maken? ... Het is heel simpel. Als de mensen het idee hebben gehad om opnameapparaten te maken, is het omdat soortgelijke apparaten al bestaan in de natuur, dus ook in zichzelf. En deze apparaten registreren hun gedachten, hun gevoelens en hun handelingen. Als ze de grenzen overschrijden op welk gebied dan ook, wordt een mechanisme geactiveerd, en verliezen ze iets, hetzij op fysiek vlak, hetzij of op het vlak van de gevoelens, of op dat van de gedachten. En dat is de straf. Het is niet God die ons straft. Integendeel, God is altijd bereid om ons te ontvangen op de hemelse festijnen."