Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 22 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 22 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 22 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De lagere natuur: het wantrouwen dat deze bij ons moet opwekken -

"Elke dag ben je blootgesteld aan de uitingen van je lagere natuur. Ze is een deel van jou en ze legt je haar argumenten voor, maar koester argwaan en probeer je niet te laten overtuigen, geef haar nooit gelijk. Geef haar, zo je wilt, het voordeel van de twijfel en zeg: “Goed, ze is wat ze is, om redenen die zonder twijfel geldig waren in het verleden, in een bepaald stadium van de evolutie, toen de mens net als de dieren zijn instinct moest volgen om te overleven. Maar nu, in een meer gevorderd stadium van de evolutie, heeft de kosmische Intelligentie andere plannen met mij.”

En hoed je ook voor degenen die zich door hun lagere natuur laten leiden. Je kan het hen vergeven omdat je de oorzaak van hun gedrag begrijpt, maar laat je niet beïnvloeden. Hen begrijpen, verontschuldigen en vergeven is iets anders; en tenzij in uitzonderlijke gevallen, is dit zelfs raadzaam. Maar jij, volg steeds je hogere natuur, dan zul je altijd op de goede weg zijn en ook anderen kunnen meenemen."