Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 15 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 15 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Religies zijn vormen die moeten evolueren -

"Een godsdienst is niets anders dan een vorm die de geest aanneemt om zich te openbaren. Welnu, geen enkele vorm kan onveranderlijk blijven. Het christendom, dat in het Midden-Oosten is ontstaan, heeft vanaf het begin bepaalde elementen uit de Griekse en Latijnse cultuur meegekregen. Die hebben zich gevoegd bij elementen die reeds geërfd waren van de Joodse godsdienst, die op zijn beurt beïnvloed werd door de naburige godsdiensten uit Egypte, Mesopotamië, enz.… Een godsdienst ontstaat nooit uit het niets, hij ontvangt bepaalde elementen van vroegere godsdiensten en hij verandert ook zelf naargelang hij verder van de plaats waar hij is ontstaan, wordt verspreid. Op die manier hebben de volkeren van Afrika, Amerika of Azië, die tot het christendom bekeerd zijn, er elementen van hun eigen cultuur in vermengd.

Of men het nu wil of niet, godsdiensten veranderen. Zelfs al blijven de heilige geschriften dezelfde, de afstand tussen wat de mensen lezen en de manier waarop ze deze teksten begrijpen en aanvoelen,wordt steeds groter. De evolutie is de wet van het leven en daarom is het niet verstandig zich uit te sloven om de vorm van een godsdienst te vereeuwigen."