Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 15 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 15 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 15 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Religies zijn vormen die moeten evolueren -

"Een godsdienst is niets anders dan een vorm die de geest aanneemt om zich te openbaren. Welnu, geen enkele vorm kan onveranderlijk blijven. Het christendom, dat in het Midden-Oosten is ontstaan, heeft vanaf het begin bepaalde elementen uit de Griekse en Latijnse cultuur meegekregen. Die hebben zich gevoegd bij elementen die reeds geërfd waren van de Joodse godsdienst, die op zijn beurt beïnvloed werd door de naburige godsdiensten uit Egypte, Mesopotamië, enz.… Een godsdienst ontstaat nooit uit het niets, hij ontvangt bepaalde elementen van vroegere godsdiensten en hij verandert ook zelf naargelang hij verder van de plaats waar hij is ontstaan, wordt verspreid. Op die manier hebben de volkeren van Afrika, Amerika of Azië, die tot het christendom bekeerd zijn, er elementen van hun eigen cultuur in vermengd.

Of men het nu wil of niet, godsdiensten veranderen. Zelfs al blijven de heilige geschriften dezelfde, de afstand tussen wat de mensen lezen en de manier waarop ze deze teksten begrijpen en aanvoelen,wordt steeds groter. De evolutie is de wet van het leven en daarom is het niet verstandig zich uit te sloven om de vorm van een godsdienst te vereeuwigen."