De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

zaterdag 1 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 1 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 1 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Omstandigheden - deze waarin het lot ons geplaatst heeft aanvaarden

"Er zijn zoveel personen in de wereld bij wie je – zo denk je toch – betere omstandigheden zou aantreffen om te werken en je te ontwikkelen! Waarom word je in je familie, op je werk of elders nu net omringd door die bepaalde personen, en niet door anderen?... In plaats van je te beklagen, in opstand te komen of moedeloos te worden, zou je moeten nadenken en jezelf vragen stellen.

Het is waar dat sommige situaties op het eerste zicht onverklaarbaar en onverdraaglijk lijken; maar zelfs als je het niet begrijpt, doe toch je best om te denken dat zij een betekenis, een bestaansreden hebben. En hoe meer het onbegrijpelijk is en tegenstrijdig met hetgeen je verlangt, des te meer vertrouwen moet je hebben in de Hemel en zeggen tot jezelf dat de verwezenlijking van je beste verlangens via deze weg moet gaan. Zelfs indien je op het moment zelf afziet, zul je er na enige tijd sterker uitkomen; je relaties met de anderen zullen verbeteren, en je zult voelen dat je innerlijk werk ook een gunstige invloed heeft op je gezondheid."