Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

zaterdag 1 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 1 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 1 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Omstandigheden - deze waarin het lot ons geplaatst heeft aanvaarden

"Er zijn zoveel personen in de wereld bij wie je – zo denk je toch – betere omstandigheden zou aantreffen om te werken en je te ontwikkelen! Waarom word je in je familie, op je werk of elders nu net omringd door die bepaalde personen, en niet door anderen?... In plaats van je te beklagen, in opstand te komen of moedeloos te worden, zou je moeten nadenken en jezelf vragen stellen.

Het is waar dat sommige situaties op het eerste zicht onverklaarbaar en onverdraaglijk lijken; maar zelfs als je het niet begrijpt, doe toch je best om te denken dat zij een betekenis, een bestaansreden hebben. En hoe meer het onbegrijpelijk is en tegenstrijdig met hetgeen je verlangt, des te meer vertrouwen moet je hebben in de Hemel en zeggen tot jezelf dat de verwezenlijking van je beste verlangens via deze weg moet gaan. Zelfs indien je op het moment zelf afziet, zul je er na enige tijd sterker uitkomen; je relaties met de anderen zullen verbeteren, en je zult voelen dat je innerlijk werk ook een gunstige invloed heeft op je gezondheid."