De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 5 april 2017

Dagtekst van Woensdag 5 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 5 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze gemoedstoestanden beïnvloeden de anderen, vandaar onze verantwoordelijkheid -

"Al onze gemoedstoestanden hebben hun uitwerking in de onzichtbare wereld en hebben dus een invloed op andere wezens. Ook al zijn de meeste mensen zich hiervan niet bewust, dat verandert er niets aan: vroeg of laat komen zij oog in oog te staan met de schade die ze hebben aangericht door al hun innerlijke stoornissen. Wanneer zij in de andere wereld aankomen, zullen de hemelse entiteiten hun zeggen: "Kijk, door jouw fout is die misdaad begaan, heeft dat ongeluk plaatsgevonden." Ook al protesteren zij dat ze dat kwaad nooit hebben gedaan, dat ze nooit gestolen, vernield of gedood hebben, men zal hun antwoorden: "Ja, dat kan wel zo zijn, maar je slechte gedachten en je slechte gevoelens hebben in het onzichtbare negatieve stromen gecreëerd die andere mensen hebben beïnvloed en door jou werden zij ertoe aangezet om verkeerd te handelen."

Voor de goddelijke Gerechtigheid zijn wij niet alleen verantwoordelijk voor onze daden, wij zijn ook verantwoordelijk voor onze gedachten, onze gevoelens en onze verlangens. Want deze werken in de onzichtbare wereld als krachten die in staat zijn andere wezens mee te trekken naar het goede of naar het kwade."