Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

vrijdag 7 april 2017

Dagtekst van Vrijdag 7 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 7 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De boom - symbool van wat de mens in staat is te geven

"Wortels, stam en takken volstaan niet: een boom is pas echt een boom vanaf het moment waarop de universele geest op hem inwerkt zodat hij bladeren, bloemen en vruchten voortbrengt. Hetzelfde is waar voor ons, mensen. We hebben een maag, longen, hersenen, maar is dat genoeg om te zeggen dat we volledig ontwikkelde wezens zijn? Nee, net zoals de wortels, de stam en de takken van de boom zijn onze organen slechts een fysiek houvast waarop de geest moet inwerken om geboorte te geven aan bladeren, bloemen en vruchten. Symbolisch gesproken vertegenwoordigen de bladeren de activiteit van de maag, de bloemen die van de longen en de vruchten die van de hersenen.

De afdaling van de geest in de mens kan vergeleken worden met de komst van de lente, die aan de boom de mogelijkheid geeft om alle rijkdommen uit te drukken die hij in zich draagt."