De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

vrijdag 28 april 2017

Dagtekst van Vrijdag 28 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 28 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Alchemistisch werk - weten hoe te lijden om schepper te worden

"Wie niet rebelleert tegen de moeilijkheden en beproevingen, maar ze integendeel aanvaardt en moeite doet om ze te begrijpen en er lessen van te leren, bevrijdt de krachten van zijn ziel en van zijn geest. Na enige tijd geeft hij er zich rekenschap van dat deze beproevingen iets prachtigs in hem hebben tot stand gebracht. Hoeveel personen zeggen niet dat ze zich aangetrokken voelen tot de alchemie! Welnu dit is het echte alchemistische werk. De dag waarop je dit begrijpt, zul je erin slagen om uit de ruwe, zwarte, vormeloze materie van het lijden een kostbare glinsterende, iriserende materie te halen, die schittert in duizend kleuren.

Aangezien het leed onvermijdelijk is, kan men er beter mee leren omgaan; anders zul je lijken op een verwaarloosd bouwterrein. Wanneer je je wilt uitdrukken, zul je niet weten welke materialen je moet gebruiken. En je zult niets van dit leven van de ziel en de geest kennen, de oneindigheid ervan, de diepten en de hoogtepunten. Slechts degene die weet te lijden, kan een schepper worden."