Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 24 april 2017

Dagtekst van Maandag 24 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 24 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De verbeelding: het scherm waarop de realiteit van de onzichtbare wereld geprojecteerd wordt -

"Ook al hebben ze veel fantasie, de meeste mensen weten niet wat dit vermogen echt betekent. De ware verbeelding, zoals de Ingewijden haar opvatten en waarmee ze werken, is een soort scherm op de grens van de zichtbare en de onzichtbare wereld. Op dit scherm komen voorwerpen en entiteiten, die normaal aan het bewustzijn ontsnappen, zich weerspiegelen. Sommige hoog ontwikkelde wezens die hun verbeelding kunnen richten, ontvangen en registreren een hoop dingen die ze vervolgens kunnen uitdrukken en vormgeven. Heel wat later merken we pas dat hetgeen zij zich zo hadden ‘verbeeld’, geen louter verzinsel van hun kant was, maar dat ze realiteiten hadden opgevangen, die nog niet verschenen waren op fysiek vlak.

Alle mensen bezitten dit vermogen om de realiteit van de onzichtbare wereld op te vangen. Maar alleen degene die weet hoe in te werken op zijn gedachten en gevoelens, slaagt erin zijn mentaal gebied zozeer te zuiveren dat zijn verbeelding helder wordt ... pure transparantie ... en
 dat hij begint te ‘zien’. Op dit niveau zijn verbeelding en echte visie slechts één."