Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 17 april 2017

Dagtekst van Maandag 17 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 17 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Gevoeligheid wordt afgestompt door overmaat

"De spirituele evolutie van een mens gaat gepaard met een toename van zijn gevoeligheid: hoe meer zijn gevoeligheid toeneemt, hoe meer hij een rijk en intens leven leidt. Iemand wiens gevoeligheid afneemt, keert terug naar het dier, de plant, de steen. Je zult zeggen: "Maar hoe gevoeliger men wordt, hoe meer men wordt blootgesteld aan lijden". Dat is waar, maar zelfs als we kwetsbaarder dreigen te worden, verdient het toch de voorkeur om onze gevoeligheid te verhogen want zo verhoogt de intensiteit van het leven.

Wie een grote gevoeligheid heeft, zorgt best voor het behoud ervan door maat te houden. Want het is de overdaad die de gevoeligheid afstompt. Als je teveel leest bijvoorbeeld, worden je hersens verzadigd en je hebt geen zin meer om te denken. Om het belangrijkste te begrijpen, moet je niet teveel ideeën in je hoofd opstapelen. En voor de vriendschap, voor de liefde, moeten we er ook over waken om een bepaalde afstand te houden. Wie zich hals over kop in de opwinding van de liefde stort, raakt op den duur afgestompt, hij voelt niets meer. Om de gevoeligheid te ontwikkelen, moet je de hoeveelheid weten te verminderen en de kwaliteit weten te verbeteren."