Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 6 april 2017

Dagtekst van Donderdag 6 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 6 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ons hemels vaderland - de herinnering eraan blijft in ons

"Je kijkt naar een ballon die vast hangt aan een touw: hij wil opstijgen in de lucht, maar blijft vastgebonden aan de grond ... Zoals bij de ballon, is er in ieder mens iets dat er naar streeft om te ontsnappen, om vrij op te stijgen in de lucht, maar tegengehouden wordt door banden. Welnu, we moeten proberen om deze banden geleidelijk te ontspannen of los te maken, om een uitweg te bieden aan dat eeuwige verlangen, ingeschreven in onze ziel: het verlangen om op te stijgen naar die onmetelijkheid van licht en vrede waar de mens zijn oorsprong heeft.

Het is uit die vaak vage, verwarde herinnering aan een ver vaderland, een verloren thuisland, dat de meeste mensen hun geloof putten. Ze dragen onbewust de onuitwisbare sporen met zich mee van een eeuwenoud verleden toen zij nog leefden in de schoot van de Eeuwige, en de hunkering ernaar blijft bestaan."