De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 6 april 2017

Dagtekst van Donderdag 6 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 6 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ons hemels vaderland - de herinnering eraan blijft in ons

"Je kijkt naar een ballon die vast hangt aan een touw: hij wil opstijgen in de lucht, maar blijft vastgebonden aan de grond ... Zoals bij de ballon, is er in ieder mens iets dat er naar streeft om te ontsnappen, om vrij op te stijgen in de lucht, maar tegengehouden wordt door banden. Welnu, we moeten proberen om deze banden geleidelijk te ontspannen of los te maken, om een uitweg te bieden aan dat eeuwige verlangen, ingeschreven in onze ziel: het verlangen om op te stijgen naar die onmetelijkheid van licht en vrede waar de mens zijn oorsprong heeft.

Het is uit die vaak vage, verwarde herinnering aan een ver vaderland, een verloren thuisland, dat de meeste mensen hun geloof putten. Ze dragen onbewust de onuitwisbare sporen met zich mee van een eeuwenoud verleden toen zij nog leefden in de schoot van de Eeuwige, en de hunkering ernaar blijft bestaan."