De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

donderdag 13 april 2017

Dagtekst van Donderdag 13 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 13 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De hostie - haar symbolische waarde wordt versterkt door de houding van de gelovige

"De hostie die de christenen tijdens de communie ontvangen, heeft als functie hen te herinneren aan het brood dat Jezus tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen aan hen gaf met de woorden: “Neem en eet, dit is mijn lichaam.” Aangezien de hostie ongeveer dezelfde samenstelling heeft als brood, voegt ze materieel gezien niet meer toe dan een klein stukje brood. Maar zij heeft een symbolische functie: ze vertegenwoordigt het lichaam van Christus. Door zijn zegening geeft de priester aan de hostie spirituele energieën en de gelovige die haar ontvangt, moet zich van deze gewijde betekenis doordringen.

Heeft de gelovige hier tenslotte niet de belangrijkste rol? Hij kan door zijn innerlijke houding dat wat de zegen van de priester erin gelegd heeft, uitwissen of het integendeel versterken door het respect en de eerbied waarmee hij de hostie beschouwt."