Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

donderdag 13 april 2017

Dagtekst van Donderdag 13 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 13 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De hostie - haar symbolische waarde wordt versterkt door de houding van de gelovige

"De hostie die de christenen tijdens de communie ontvangen, heeft als functie hen te herinneren aan het brood dat Jezus tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen aan hen gaf met de woorden: “Neem en eet, dit is mijn lichaam.” Aangezien de hostie ongeveer dezelfde samenstelling heeft als brood, voegt ze materieel gezien niet meer toe dan een klein stukje brood. Maar zij heeft een symbolische functie: ze vertegenwoordigt het lichaam van Christus. Door zijn zegening geeft de priester aan de hostie spirituele energieën en de gelovige die haar ontvangt, moet zich van deze gewijde betekenis doordringen.

Heeft de gelovige hier tenslotte niet de belangrijkste rol? Hij kan door zijn innerlijke houding dat wat de zegen van de priester erin gelegd heeft, uitwissen of het integendeel versterken door het respect en de eerbied waarmee hij de hostie beschouwt."