donderdag 20 april 2017

Conferentie ‘Bruggen, geen muren’ in Madrid / Ander Europa / 18 april 2017


Tegen vreemdelingenhaat, neoliberalisme en patriarchaat
Voor een Europese democratische revolutie
18 april 2017

60 jaren na het Verdrag van Rome bevindt Europa zich op een splitsing in de weg. Schulden, bezuinigingen, prikkeldraad, een uitholling van de democratie, het verlies van de soevereiniteit van de mensen, stiekeme handelsverdragen en politieke keuzes die tegen de sociale meerderheden ingaan;  een buitenlandpolitiek die oorlogen; vernietiging en gedwongen migratie veroorzaakt; stelselmatige aanvallen op de rechten van de bewoners; vooral vrouwen, de werkende klasse, migranten en etnische minderheden. De door de elites voorgestelde oplossing wordt gepresenteerd alsof er geen alternatief zou bestaan tussen de neoliberale Europese Unie, die ontstaan is vanuit het fort Europa en de wetten van de markt aan de ene kant en een buitensluitende en xenofobe terugtrekking naar nationale identiteiten aan de andere kant.

Maar wij weigeren om in deze val te trappen. Het marktfundamentalisme en het xenophobe populisme voeden zich aan elkaar, maar het zijn niet de keuzes die de mensen van Europa nodig hebben. Het is noodzakelijk om de echte schuldigen van de crisis, die er zich ook nog aan verrijken, aan te wijzen. We hebben een radicaal andere politiek nodig die gebaseerd is op de waarden en tradities op de beste momenten in de Europese geschiedenis en die wreedheden, die we gedurende de laatste eeuw ervaren hebben, voor altijd uitbant. We kunnen in onze maatschapijen geen ruimte laten voor vreemdenlingenhaat, racisme, sexisme en voor haat vanwege verschillen. In plaats daarvan hebben we oplossingen nodig voor mensen, voor degenen aan de onderkant van de samenleving, gebaseerd op de verdediging van hun rechten, op sociale rechtvaardigheid en een insluitend model van duurzame ontwikkeling die zachtaardige gelijkheid verzekert.


Europa is afgedwaald van het vertegenwoordigen van  de hoop op welzijn, vrijheid en de rechten van miljoenen mensen, naar het in verband gebracht worden  met verantwoordelijkheid voor wijdverbreide uitbuiting alsook de bron zijnde van vele ziekten die de bevolking beïnvloeden. In dat vacuum groeit het monster van het nieuwe uiterst rechtse. Het is daarom niet verwonderlijk dat diegenen die zich gewaarworden aan de verliezende kant te staan van een globaliseringsproces dat door de EU`s neoliberale elites geleid en gepresenteerd wordt, steeds minder reden vinden om zich door het Europese project te laten inspireren.

In een poging om afkeer en het lijden van de mensen om te buigen naar haat om verschillen en om zondebokken aan te wijzen om te onderdrukken en buiten te sluiten, proberen de uiterst rechtsen en nieuwe zeer rechtse bewegingen nationale identiteiten te herbouwen die gebaseerd zijn op authoritaire, chauvinistische, securitaanse en homophobe grondbeginselen. Met hun antisociale beleid en door dat deel van die agenda op te pakken, stoken de Europese elites en de grote coalitie het vuur op dat de groei van vreemdelingenhaat, authoritairisme en patriarchie bevordert. Neoliberale schaarste en xenophobe buitensluitingen voeden zich aan elkaar. Ze bepalen elkaar agenda`s en rechtvaardigen hun bestaan als tegengestelden van elkaar. En het zijn de werkende klassen, vrouwen en etnische en sexuele minderheden die in die inklemming het meeste te verliezen hebben.

Een jaar geleden toonde de Griekse crisis de grenzen aan van het alleen opereren om de huidige werkelijkheid van de EU te veranderen. Kort daarna liet Brexit de gevolgen zien van het de neoliberale elites toestaan om een monopolie op te bouwen onder de vlag van Europeanisme en aan ultra-nationalistisch rechts dat van soevereiniteit en sociale bescherming. Nu doemen boven Europa als spoken uit het verleden de schaduwen op van Le Pen, Wilders of van de Alternatieven voor Duitsland, terwijl Donald Trump zich aan de andere kant van de ocean verkneukelt en het Europese establishment zichzelf beperkt tot institutionele verlamming of blinde vasthoudendheid.

Op 22 april. EUROPESE CONFERENTIE.
Maar er is hoop. Natuurlijk is die er. Miljoenen mensen in heel Europa organiseren zich en demonstreren tegen bezuinigingen en tegen TTIP, ten gunste van vrouwenrechten en het verzekeren van veilige routes voor hen die vluchten voor bommen, honger en klimaatverandering. Er is een ander Europa van onderop, van haar mensen. Een open, insluitend, democratisch, solidair, rechtvaardig en een op gelijkheid gebaseerd Europa dat al bestaat en op veel plaatsen groeit, aangestuurd door sociale bewegingen, door instituties die verandering stimuleren en door mensen die toegewijd zijn aan deze doelen. causes

Dat Europa is ons Europa, een Europa dat:
  • De handelsverdragen, die sociale hardheid promoten, ter discussie stelt en niet naleeft;
  • Een nieuw politiek en normatief raamwerk ondersteunt dat rechten, sociale rechtvaardigheid, de planeet en al diegenen die deze bewonen in het centrum van economische activiteiten plaatst;
  • Beleid uitzetten op het gebied van werk, betaald of niet, alsook voor sociale rechten en universele en democratische openbare diensten.
  • Een vooruitstrevend en waarlijk herverdelend belastingsysteem invoert dat belastingparadijzen ontmantelt, zowel binnen als buiten Europa;
  • Toeziet op onwettige publieke schulden en militaire investeringen en die van veiligheidsdiensten doorstuurt naar sociale en duurzame programma`s die de basis leggen voor een nieuw vruchtbaar model;
  • Volledig democratische en participatieve supranationale instellingen ontwerpt, de erkenning en de soevereiniteit van haar mensen garandeert en samenvloeiend beleid promoot dat ten goede komt aan huidig achtergestelde gebieden en sociale thema`s;
  • Een volledige ommedraai geeft aan de Europese buitendlandse politiek en vrede, sociale en klimaattechnische rechtvaardigheid en mensenrechten centraal stelt in plaats van de commerciële en zakelijke belangen van een bevoorrechte minderheid, een raamwerk van antikoloniale en eerlijke international verhoudingen vestigt met de landen en de bewoners van de Zuidelijke landen op de Aarde.
  • Zich bezighoudt met de oorzaken van gedwongen migraties en het universele recht van migratie en vrije beweging van mensen ongeacht hun afkomst garandeert, veilige routes opent om Europa binnen te komen, de Internationale Wet voor de Mensenrechten respecteert, asielsystemen en vluchtenlingenbeleid verbetert alsook een sociaal integratiebeleid voor migranten ontwikkelt dat gebaseerd is op een universele beginsel van rechten.
  • Islamofobie bestrijd, LGBT-fobie, vrouwenhaat, vreemdelingenhaat en iedere andere vorm van autrocratie en discriminatie in haar institutionele, sociale en politieke grondvesten.

Dit is een Europa dat moet worden opgebouwd, dat neoliberalisme, autocratie, vreemdenlingenhaat en patriarchaat in gelijke mate weerstreeft. De contouren van dit politieke gebied bestaan al, maar de noodzakelijke coordinatie om op Europees niveau vorm aan te nemen ontbreekt. De tijd tikt: de dreiging van een reactionaire afgang uit de huidige politieke crisis komt met de dag dichterbij. Het is tijd voor degenen van onderop om aktie te ondernemen en om bruggen te bouwen waar anderen muren willen optrekken. Er zijn in verschillende delen van Europa al diverse initiatieven in gang gezet. Laten we bescheiden maar zelfverzekerd naar een Eureopees network toewerken waar burgerschap, sociale bewegingen, politieke spelers en instituten die op een vooruitstrevende manier verandering zoeken doen samenkomen en hervormende horizons openen voor degenen die ons willen laten kiezen tussen de duivel die we kennen en de duivel die we niet kennen.

Om vorm te geven aan dit terrein ondersteunt ondergetekende:

het plaatsvinden van een Europese bijeenkomst tegen vreemdelingenhaat, neoliberalisme, bezuinigingen en patriarchaat op 22 april in madrid.

Lees zelf de tekst, en vergeet niet te tekenen als je je in de tekst kunt vinden, want een ander Europa zal er niet komen met enkel mensen die van de ene conferentie naar conferentie vliegen.

Lees alsjeblieft ook het Engelstalige Manifest op:  https://puentesnomuros.eu/en/manifest/

en teken het bruggen niet muren Manifest.

Deel dit Manifest zoveel mogelijk op jullie websites, blogs, facebook enz..

Vertaling door Sjra