Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 30 april 2017

Ashtar On The Road: shtar: Kom, vlieg met ons mee en help mee om het Bewustzijn te verhogen!!! / 25 april 2017 / Susan Leland


Ashtar:
Kom, vlieg met ons mee en help mee om het Bewustzijn te verhogen!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
25 april 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, Geliefde Familie! Wel, als jullie het nog niet wisten – voel de opwaardering die nu aan de gang is – hij neemt elk moment exponentieel toe, in elke nanoseconde zoals jullie tijd meten. Dit is geen toeval! Dit is precies de manier die nodig is om verder te gaan. Het momentum neemt steeds meer toe, zoals dominostenen die omvallen, zie het op die manier – de ware waterval van omvallende dominostenen over de hele wereld – niet alleen in de Verenigde Staten van Amerika, en wij willen dit heel duidelijk stellen.

Ja, wij kozen ervoor om een schip te tonen en er zullen foto’s (zie foto boven!) van zijn, in samenhang met het Vrijheidsbeeld omdat dit het symbool is van waar de planeet naar toe gaat. Het is niet zoals: “geef mij jullie diep ongelukkige mensen, jullie armen enzovoort, enzovoort – alleen maar woorden die heerlijk klinken, maar geen werkelijke betekenis hebben. Wij hebben het over Waarheid die in deze woorden doorklinkt!

Wij hebben het erover dat dit Vrijheidsbeeld een wereldwijd symbool gaat worden, een vertegenwoordiging, van de Hoge Frequenties van Vrijheid en Vrede en van alles dat uit Liefde voortkomt!Wij spreken ook over het aanvangen hiervan in ieder hart en over het doorgeven hiervan aan de gemeenschap en daar uiteindelijk van genieten en het is dus niet alleen meer via het raster dat er Licht komt en als jullie het willen visualiseren, stel je dit raster dan zodanig voor dat er OVERAL heldere Lichten zijn – niet alleen maar een verbinding tussen de Lichten. Hoe ziet dit eruit? Is het niet absoluut prachtig?

Dit, lieve mensen, is de manier waarop wij de planeet Aarde zien nu die de eerste van vele – maar de eerste duidelijke bestemming in de Hogere Vibraties bereikt!

Wij zien het alsof dit al is bereikt. Het is multidimensionaal, jullie weten het. Het is op de Hogere Niveaus dus al een gedane zaak, zoals jullie zouden kunnen zeggen, maar wij begrijpen dat jullie de beperking hebben van het menselijk perspectief. Dit is ook heel echt en het is een onderdeel van jullie realiteit. Wat jullie te doen staat is hier bovenuit te gaan en als jullie dit doen kunnen jullie natuurlijk de wereld met jullie meenemen nu het bewustzijn stijgt!

Zelfs als het bewustzijn Hoog is zijn er enkele dips en terugvalletjes geweest. Wij willen het over jullie perspectieven hebben. Er zijn verschillende – laten wij maar zeggen, locaties van perspectieven van waaruit jullie kunnen kijken naar wat er op de wereld aan de gang is. WAAR JULLIE JE FOCUS OOK OP PLAATSEN….HET VERANDERT EN HET GAAT OMHOOG!!!

Maar nu, als jullie willen kijken naar wat er in 3D aan de hand is adviseren wij jullie om daarnaar te kijken vanuit een hoger perspectief want als jullie dit niet doen, weet je, kunnen jullie gemakkelijk meegetrokken worden in de lagere energieën. Jullie zien bijvoorbeeld een verhaal van geweld en wat doet dit met jullie? Als jullie in een hoger perspectief zijn kijken jullie ernaar en zeggen: “God zij dank dat dit een andere mogelijkheid is om te zien wat er nodig is voor verandering!” Geen dankbaarheid voor hetgeen er gebeurt maar een beetje dankbaarheid voor de mogelijkheid om te zien wat er verandert dient te worden!

In het andere geval kunnen jullie teruggetrokken worden in de lage frequenties daarvan en een beetje angst in jezelf brengen. Wij bevelen dit niet aan maar het is jullie keuze. En wij oordelen niet of geven geen schuld in elke betekenis van het woord, waar jullie je ook op focussen omdat, zoals ik heb gezegd, jullie focus constant verandert. Dat wil zeggen, de focus waarvan jullie je bewust zijn in jullie bewuste wezen. Als jullie jezelf dus in de Hogere Vibraties brengen zullen jullie hetzelfde perspectief hebben als ik, Ashtar, en alle anderen die niet in een menselijk lichaam zijn. DIT MAAKT JULLIE MACHTIGER OM DE VERANDERINGEN DIE NODIG ZIJN TE BEKRACHTIGEN!!!  Denk daar eens over na!

Als jullie in deze hoge vibraties zijn, zijn jullie veel krachtiger wezens! Jullie herkennen allereerst jullie Goddelijkheid, of het LiefdesLicht in jullie en jullie zijn in een positie om die te gebruiken. Laten wij zeggen dat jullie iets zien op jullie schermen of dat jullie iets lezen dat gewelddadig is. Jullie kunnen dit in jezelf verzachten door gewoon op een voldoende Hoge Plaats te zijn van waaruit jullie LiefdesLicht door jezelf heen kunnen laten stromen en van daaruit naar al degenen die erbij zijn betrokken. Stuur het ook naar de wereld, samen met de boodschap dat wij dit moeten veranderen! Wij moeten samenkomen in onze Harten. Wij moeten samengaan zodat dit soort gebeurtenissen niet meer zal gebeuren. Dit is een andere manier om te zeggen: “Laten wij opstaan en uit deze 3D-programmering gaan!” dit is als een eindeloze weg, weet je. Zo gaat het al eonen lang en wij weten dat jullie enorm graag omhoog willen gaan om daaruit te komen!

Laten wij dus samengaan met deze energieën om dit te bereiken. Wij zijn zo dichtbij! De aankondiging van NESARA is bijvoorbeeld een ENORME stap omhoog, voorwaarts, ja, naar het Licht maar omhoog in de zin van het brengen van Hoger Dimensionaal Bestuur – Goddelijk Bestuur en alles wat dit voor de planeet Aarde betekent!

Ik ben niet hier om jullie te vertellen dat dit in een oogwenk zal gebeuren. Maar wacht even! WAT HET WEL ZAL DOEN IS HET ONMIDDELLIJK OMHOOGBRENGEN VAN HET BEWUSTZIJN!!! Jullie hebben misschien gehoord van de Schumann Resonantie. Wel, daar heb ik het over omdat dit het bewustzijn meet. En de aankondiging van NESARA zal plaatsvinden met een variëteit van antwoorden daarop.

DUS, HOE MEER JULLIE DIT DOEN, LIEVE MENSEN – LATEN WIJ JULLIE “GRONDBEMANNING” NOEMEN – OM TE HELPEN DE PLANEET VOOR TE BEREIDEN OP DE AANKONDIGING VAN NESARA, HOE MEER HET BEWUSTZIJN OMHOOG ZAL GAAN EN OOK OP DIT HOGERE NIVEAU ZAL BLIJVEN!!! Dit geeft het meer kracht om door te gaan. Wat is die bekrachtiging eigenlijk? Wel, de terugkomst van Liefde, de Thuiskomst, de Ascensie, het Goddelijk Bestuur in alle manieren van leven, opnieuw benadrukken dat NESARA de officiële sleutel is van de Poort naar de Gouden Eeuw, als jullie dit willen. En dit geldt voor de hele wereld, niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika!!!

Dit concept is verbonden met iets dat sommigen GESARA noemen, en dit is op zijn beurt verbonden met financiële investeringen – kopen en verkopen van belangen – hetgeen de manier van leven is geweest maar het niet meer zal zijn omdat alle valuta gelijk zal worden en er geen gokken op de aandelenmarkt meer zal zijn, enzovoort. Door NESARA zal dit allemaal verdwenen zijn!

Er zijn vele, vele andere “levensfeiten” zoals jullie hen kunnen noemen – programma’s die zijn gevolgd en toegevoegd in constructies om mensen in slavernij te houden. Daar hebben wij het al over gehad. Daarover hoeven wij niet uit te weiden. Zij gaan allemaal verdwijnen.

Het bewustzijn zal alleen al door de Aankondiging van NESARA omhoog gaan. Maar het bekrachtigen van de Aankondiging van NESARA is onze missie als Familie van Ashtar on the Road!!!

Wij nodigen jullie dus uit om vanuit dit perspectief te kijken en door te gaan met meedoen op elke manier waarop jullie je geroepen voelen. Steeds jezelf omhoog brengen om welke reden dan ook en je te herinneren dat dit jullie uiteindelijke bestemming is, jullie geboorterecht – dit is de reden waarvoor jullie in deze lichamen kwamen – zelfs in dit leven kwamen!

Als alle wegen dus leiden naar de Gouden Eeuw – vergeet Rome – ga dan voor de Gouden Eeuw! Oh, jullie kunnen Rome bezoeken als jullie dit willen, maar na de Aankondiging van NESARA zal dit op een grootse manier zijn veranderd en op een veel Hogere Vibratie zijn zoals overal ter wereld, en jullie zullen naar plaatsen kunnen gaan waar wij voor jullie transport zullen hebben naar alle plaatsen op de wereld – en nog verder!

De technologie hiervoor is er al en jullie zijn je dit ook bewust. En wij in het Ashtar Commando hebben wat jullie “superieure technologie” noemen. Dit is geen oordeel, dit is gewoon een feit! Wij zullen dus in staat zijn om – zoals jullie zeggen – deze en vele andere technologie “uit te rollen” zo gauw wij officieel zijn aangekondigd en gekend worden. DEZE DAG KOMT ZEER, ZEER SNEL NADERBIJ OMDAT, WANNEER WIJ ONS LATEN ZIEN, ALS WIJ DE WERELDLEIDERS ONTMOETEN, DE REALITEIT VAN ONS BESTAAN EN ONZE WARE BEDOELINGEN BEKEND WORDEN BIJ VEEL, VEEL MEER MENSEN!!!

Zo raken steeds meer van jullie van ons op de hoogte. Er is een zeer geliefde vrouw in San Francisco die de missie heeft geaccepteerd om ons bestaan niet alleen reëel te maken, maar ook onze bereidheid en ons verlangen om ons te verbinden en samen met jullie te communiceren!
Daarover later!

Kom in de tussentijd op de schepen als jullie omhoog willen gaan en kom op de Brug. Jullie hebben hiervoor een toegangspas; jullie hebben een pas voor het schip van Sekhmet. Kom naar je eigen schepen! Zit in je eigen pilotenstoelen. Doe deze dingen om hen te helpen naar welk niveau dan ook waarop de planeet Aarde en de mensheid en alle koninkrijken van Moeder Gaia zich bevinden omdat er vele, vele niveaus zijn.

Jullie hebben onze geliefde reporters horen spreken* over mensen die naar 5D en verder gaan en weer terug gaan. Dit is realiteit! Maak het steeds meer JULLIE REALITEIT.

Wij hebben dus alle mogelijkheden om op Lichtsnelheid te gaan en wij nodigen jullie gewoon uit om je perspectieven te verbreden of hen nog meer te openen. Dit is een op het Hart gebaseerde ontwikkeling. Zie, weet en voel alles waarvoor jullie hier zijn gekomen en deel dit dan. Dit, lieve mensen, is onze missie!

WIJ ZULLEN NOG MEER BEWIJZEN BRENGEN ALS DE AANKONDIGINGEN WORDEN GEDAAN!!!

Samen met de schepen zullen wij wonderbaarlijke technologieën brengen waarvan sommige hier al zijn!

Wij zelf zijn al betrokken bij grote schoonmaak van radioactiviteit en gifstoffen enzovoorts, enzovoorts – chemtrails met name. Ja, zij kunnen wel chemtrails in de lucht brengen, maar wij brengen de percentages van schadelijkheid hiervan met grote aantallen terug; vaker wel dan niet! Het is nog steeds nodig om enig bewijs hiervan intact te laten, als jullie weten wat ik bedoel, maar wij neutraliseren het grootste deel hiervan.  

Doe dus jullie deel. MAAK SCHOON WAT JULLIE NOG STEEDS IN DE WEG STAAT VAN DE OVERBLIJFSELEN VAN 3D EN LATEN WIJ SAMEN VERDER VLIEGEN!!!

Wij danken jullie allen omdat jullie hier waren in deze zeer Goddelijke Bijeenkomst – Hoge Vibraties en een goede vlucht voor iedereen!

En zo is het.

Saluut!

*Tara and Rama - Link to Conference Call recording:https://fccdl.in/ZV9MOnTzq (Transcript to follow.)

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, April 25, 2017. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.