Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 april 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: De Blauwdruk van Goddelijk Bestuur brengt de Wereldvrede!!! / 11 april 2017/Susan Leland


Ashtar:
De Blauwdruk van Goddelijk Bestuur brengt de Wereldvrede!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
11 april 2017/Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, Geliefde Familie! Dit is zeker een zeer opwindende tijd! En het is makkelijk om verrast en ingehaald te worden door alle verschillende energieën die nu naar jullie toekomen. Ik ben hier om jullie te vertellen dat het aan jullie is om in je eigen harten te onderscheiden welke energie authentiek is en welke niet.

De enige manier om het te bepalen, of de meetlat die jullie nodig hebben, is het bepalen of het met jullie resoneert als Liefde! Als dit niet zo is – oh, het kan Vreugde zijn of iets waaraan Liefde geboorte geeft, of schept – alles wat harmonieus is met Liefde – maar als dit niet resoneert als een liefhebbende energie is het heel wijs als jullie je harten volgen, en luisteren en het wegschuiven, afdanken, of op zijn minst er niet bij stil blijven staan – omdat jullie allen steeds hoger gaan door de energieën van Liefde die binnenkomen en door jullie eigen intenties.


Jullie hebben ascensie op je eigen Paden en Tijdlijnen en natuurlijk kunnen jullie ervoor kiezen om daar (tijdelijk) vanaf te gaan, maar waarom zouden jullie? Ik zou helemaal niet op die lijn gaan. ik wil jullie alleen nogmaals verzekeren dat het HELEMAAL van JULLIE afhangt! Ik, Ashtar, en mijn gehele Commando en allen van de Gemeenschap van LiefdesLicht van de Hogere Gebieden – inclusief jullie eigen Hoger Dimensionale Zelven – zijn hier om jullie te dienen, om jullie te assisteren, en bovenal om jullie eraan te herinneren Wie Jullie Werkelijk Zijn, zodat jullie inderdaad de hogere energieën van Liefde steeds meer in je wezens kunnen aantrekken, zodat jullie niet afgeleid zullen worden! Of, laat ik zeggen, dat jullie steeds minder mogelijkheden hebben om te worden teruggetrokken in de lagere vibraties. Door dit te doen verklaren jullie je onafhankelijkheid van alles dat jullie heeft vastgehouden – gevangen heeft gehouden is het woord – in de lagere vibraties van de derde dimensie!

Jullie kwamen hier vrijwillig en jullie weten dit. Jullie waren vrijwilligers! En voor de meesten van jullie zijn het zeer moeilijke, zeer uitdagende levens die jullie hebben geleefd, wat jullie omstandigheden ook zijn. En waarom is dit zo? Wel, het komt omdat jullie ERVOOR HEBBEN GEKOZEN DAT DIT DE LAATSTE LEVENS ZIJN WAARIN JULLIE IN EEN MENSELIJK LICHAAM KOMEN EN HIER GEVANGENEN ZIJN!!! Dit is iets moois om aan te denken, nietwaar?

Maar dit betekent niet dat jullie daar (al )zijn, al Thuis zijn, jullie allemaal, inclusief jullie fysieke zelven. Zoals jullie weten is ascensie een proces en soms een moeilijk proces, zoals jullie weten. Wij kunnen dit zien. Gewoon omdat wij in onze lichtlichamen zijn – en het deel van jullie dat jullie LichtZelf is, is hier ook, net zoals het Licht in jullie zelf. Jullie kennen de wetenschap hieromtrent. Het is ECHT de wetenschap van het Spiritwezen in jullie!

Het is niet makkelijk om het pad van 3D te belopen en het Licht vast te houden dat jullie zijn, waarlijk te zijn Wie Jullie Werkelijk Zijn en onderwijl van iedereen te houden en van alles wat er gebeurt in 3D. Wel dat is de uitdaging – wij weten het – wij zien het! Daarom zijn wij hier zo dichtbij jullie. Wij zijn hier om jullie partners te zijn!

Als er een deel van jullie is dat zegt: “Wel, ik houd van mijn leven in 3D, behalve van dit deel, en dat deel.” Goed, laten wij eens naar dit deel kijken, en dat deel, en naar dat deel – en laten wij dit reinigen. Laten wij het helen. Laten wij alles van jullie voor de volle 100% genoeg omhoog laten gaan zodat jullie de benauwende, donkere, lage, energieën uit de goot die zo aanwezig zijn in 3D, niet voelen!!!

Waarom zij zo aanwezig zijn? Waarom vinden al deze oorlogen en al deze handelingen, deze gewelddadige handelingen, plaats? Wel, zij zijn gebeurd vanaf het moment waarop jullie de sluiers volledig hadden geplaatst. Het komt gewoon omdat jullie heden ten dage met al jullie communicaties en omdat jullie hier zijn met veel meer mensen dan ooit het geval was, deze dingen in jullie gezichtsveld komen, in jullie bewustzijn – de ene gebeurtenis na de andere. En dan laten jullie al deze leugens die op jullie afkomen, in je komen en dan hebben jullie een pracht recept om in de goot te blijven. MAAR JULLIE WETEN ALLEMAAL HOE HET VOELT OM UIT DE GOOT TE KOMEN – ZELFS AL IS HET MAAR VOOR EVEN!!!  Wat wij hier dus komen doen is jullie helpen! Jullie kunnen aan ons denken als een energetisch koord, als jullie willen, van Liefde van ons naar jullie – elk van jullie. Als jullie dit in je Harten willen aanvaarden zal het voor ons veel makkelijker zijn om jullie op te tillen omdat wij weten dat jullie de Liefdesenergie al hebben verwelkomd. Het is niet om jullie te binden. Het is gewoon als een ladder – een middel voor jullie om zo hoog te komen als jullie willen!

Weet je, er zijn wat jullie “burgers van de planeet Aarde” noemen die steeds van en naar onze schepen gaan! Wij hebben enkele permanente bewoners zoals president John F Kennedy die bij ons is geweest vanaf zijn gefingeerde moordaanslag. Wij hebben bezoekers die komen en gaan. Misschien hebben jullie verhalen gehoord over hoe wij de Poort van Palmyra hebben geopend en samen met de Geascendeerden en de Engelen hebben wij enkele van de Sirianen opgetild om hen geen schade te laten lijden. Jullie hebben misschien gehoord over alle pelgrims die naar de Wesak-vallei gaan en ik kan jullie vertellen dat enkelen van hen behoorlijk Hoge Methoden hebben om zich te verplaatsen. Zij reizen niet ALLEMAAL door te lopen of een kameel te berijden, met name in de grote sneeuwstormen!

Jullie hebben misschien gehoord over personen als president Obama. Hij brengt dezer dagen veel tijd bij ons door! Waarom? OMDAT WIJ, ALS JULLIE WILLEN, DE ARCHITECTEN ZIJN VAN VREDE. Vrede op Aarde – de Vrede die komt met de Opwaardering – en het is zeer gepast om over Vrede te praten in deze zeer geheiligde tijd van het jaar. Pasen is de tijd om de “Vrede die alle begrip te boven gaat” zorgvuldig te ankeren. Wij hebben het nu over het Hoog Dimensionale, over Hoge Trillingen, Vrede van LiefdesLicht – zelfs nog meer in jullie zelf en daarna de hele wereld die verder gaat dan jullie zelf!!!

Goed. Hoe komen wij nu van de plaats waar de planeet Aarde nu is – waar de 3D-planeet zich nu op jullie moment bevindt – naar Vrede voor iedereen? Wel, jullie hebben onze reporters gehoord* die spraken over enkele dingen die achter de schermen gebeuren.  

Het dichtbij zijn van de NIBURU is zeker een goed voorbeeld en, tussen twee haakjes, dit is het schip van Moeder Sekhmet! Als jullie dit nog niet wisten, weten jullie het nu! Wij vinden het leuk om jullie iets nieuws te vertellen. Wij laten het niet allemaal aan Tara en Rama over, weet je.

Wat wij dus doen? WIJ VOLTOOIIEN DE BLAUWDRUK VOOR HOOGSTAANDE VREDE. EN DAARMEE SAMEN GAAT GODDELIJK BESTUUR!!!

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe deze twee hand in hand gaan – je zou ook kunnen zeggen: hart in hart gaan! Jullie hebben Liefde nodig om Wereldwijd Vrede te brengen. Jullie hebben Goddelijk Bestuur nodig om dit tot stand te brengen.

Wat is nu de sleutel van onze Blauwdruk voor Vrede? Het is de aankondiging van NESARA over de hele wereld! Het is voor de hele wereld! Het is niet alleen voor de Verenigde Staten. Toch heeft men het een valse naam gegeven; jullie hebben hem gehoord: GESARA. Neem hier afstand van. Gooi het uit het raam en ga voor de aankondiging van NESARA! Waar deze aankondiging zal gebeuren? In de Verenigde Staten van Amerika!

Daarom is het met name voor de inwoners van de Verenigde Staten om erop uit te trekken en folders te verspreiden omdat dit een tastbaar iets is dat jullie in 3D-woorden kunnen brengen. Als jullie iemand of een paar toehoorders vinden die ervoor open staan, kunnen jullie praten over wat dit werkelijk is….het brengt Goddelijk Bestuur dat gebaseerd is op Liefde en het brengt Vrede op de Hele Aarde!!!

Wij nodigen ook onze familieleden uit die leven in andere landen dan de Verenigde Staten, om deze folders uit te delen!!!

Zoek ook andere familieleden en ga naar gebeurtenissen waar mensen bijeen komen – voor hun plezier, om te leren of waarvoor dan ook. Maar als dit niet mogelijk is, print er dan gewoon een paar en houd die dan bij je en als jullie dan iemand tegenkomen die je in de ogen kijkt en glimlacht van Liefde, bied die er dan een aan. En vertel er dan bij: “Dit is voor de wereld en dit is gebaseerd op Liefde!!!

Jullie willen over Pasen praten? Voor velen is Pasen het symbool van de Verrijzenis en wij vertellen jullie dat de VERRIJZENIS HEEFT TE MAKEN MET DE TERUGKOMST VAN EEN GODDELIJK BESTUURDE SAMENLEVING OP DE PLANEET AARDE – WIL VAN HET VOLK – WAARBIJ IEDER LID VAN DE SAMENLEVING WORDT GEKEND ALS EEN WEZEN VAN HOGE LIEFDE, WAARIN ALLE COMMUNICATIES ZIJN GEBASEERD OP LIEFDE, ALLE ACTIES ZIJN GEBASEERD OP LIEFDE EN WAAR IN DEZE HEILIGHEID, VAN DIT SAMENGAAN VAN HARTEN IN VREDE, OVERVLOED EN VREUGDE – EN DIT, GELIEFDE FAMILIE, IS WAT WIJ HIER TERUG KOMEN BRENGEN!!!

Wij kwamen omdat jullie zeiden: “Goed, het is tijd! Deze keer gaan wij het doen!” omdat dit eerder is geprobeerd. En dus kwamen wij, wij zijn hier. En wij zijn dichterbij dan ooit omdat jullie dit mogelijk hebben gemaakt! GA HIER DUS MEE DOOR EN ZORG DAT HET GEBEURT!!!

En ik zeg tegen jullie, omdat dit op jullie tijdlijnen al is gebeurd: “Welkom in de Gouden Eeuw en in alle Vrede en liefde en Vreugde die daar voor ieder van jullie zijn!” Jullie zijn onze innig geliefde Familie en ik beloof jullie dat wij van jullie houden en ons verheugen omdat jullie hier bij ons zijn in dit geheiligd partnerschap!!!

Onze Liefde voor jullie kent geen grenzen! Die is oneindig, onvoorwaardelijk en eeuwig!

En zo is het.

Saluut!

*Tara and Rama Rapportage:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, April 11, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.