Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 30 april 2017

Aranuth Spreekt: De Kinderen onderwijzen. / Malcolm Bell / 28 april 2017

Aranuth Spreekt:
De Kinderen onderwijzen.
Malcolm Bell / 28 april 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

De laatste paar weken hebben veranderingen laten zien op individueel gebied, nationaal en globaal. Soms lijkt het er wel op alsof de hele wereld gek is geworden en op het punt staat in elkaar te storten, ook al weten wij dat dit nooit zal gaan gebeuren. De gidsen hebben mij vele malen verzekerd dat het nooit zover zal komen. Er is een hogere macht, een collectief van machtige wezens, wier taak het is om te waken over de evolutie van deze planeet en die voor toekomstige generaties te behouden.

In mijn prachtig regenwoud-deel van de wereld is alles schoon en groen en met vochtige, gezonde berglucht. Zo’n omgeving zorgt voor positieve gevoelens van Vrede, Gezondheid en Geluk.

BOODSCHAP:

Goedenavond allemaal. Wij zijn vandaag bij jullie teruggekomen met iets dat interessant voor jullie is. Het is ook heel belangrijk. Daarom zijn wij hier om deze woorden te brengen. Waar wij heel serieus naar kijken is de manier van behandelen, opvoeden, de ontwikkeling van kinderen. Een goede titel zou hiervoor mogelijk zijn: Red de Kinderen! Hoe redden jullie de kinderen? En waar dienen jullie hen van te redden? Wel, het is heel, heel eenvoudig. Red de kinderen van een onzekere toekomst. Van een toekomst met angst, van tekorten, niets willen, van de onmacht om zichzelf uit te drukken.


Red de kinderen zodat zij de wezens kunnen worden die zij werkelijk zijn. Red de kinderen zodat zij verder kunnen gaan, hun pad kunnen belopen, hun ervaringen hebben en hun lessen kunnen leren en daar profijt van trekken.

Nu ik dit heb gezegd; hoe redden wij de kinderen? Het antwoord op deze vraag is….. wij zorgen voor de kinderen en sturen hen.

Ouders zijn rolmodellen. Niet alleen ouders, maar elke andere volwassene of teenager waarmee het kind zich associeert, mee omgaat of mee in contact komt, zijn gelijke rolmodellen. De verscheidenheid van mensen heeft allemaal invloed en voegt dingen toe aan de opleiding van het kind. De standaard die jullie hebben gezet, niet alleen vanaf het moment waarop het kind is geboren, maar vanaf de tijd waarin het kind is ontvangen. De standaard die jullie hebben gezet, de waarden, de hoge idealen die jullie zo goed mogelijk vasthouden dienen er voor het kind te zijn zodat het die zelf op hun waarde kan beoordelen: evalueren in vergelijking met de gedachten, woorden en daden van andere zielen, andere rolmodellen. Het kind zou altijd op de eerste plaats moeten staan en er zou zeer zorgvuldig voor gezorgd moeten worden. Het kind moet voelen dat het gewenst is en dat het een belangrijk deel van de familie uitmaakt.

De ontwikkeling van een kind begint al behoorlijk vroeg. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 8 jaar worden de standaards gezet. Dat is ook zo als het kind de standaards van iemand anders accepteert en zo komen zij dus tot een goed gemiddelde van wat zij willen zijn, hoe zij willen zijn. De ontwikkeling van kinderen bestaat dus niet uit cijfers, figuren en letters. De ontwikkeling van een kind behelst alles. Goede manieren zijn belangrijk. Het is belangrijk dat zij bemoedigd worden om hun eigen innerlijke gedachten te uiten. Hun eigen innerlijke begeleiding. Hun eigen innerlijk gevoel. Wat zij willen ontdekken. Hun ontdekking van hun eigen innerlijk zelf. De kinderen moeten aangemoedigd worden om zichzelf te zijn.

Jullie zullen allemaal begrijpen dat als een kind is geboren dit niet de eerste keer voor dit kind is, want deze ziel is eerder op deze planeet geweest. Als een kind is geboren komt het binnen en kent zijn innerlijk wezen kennis, informatie, het draagt herinneringen met zich mee.

Dit innerlijk wezen in dit kind draagt een hoeveelheid opnamen van de totale zielsgroei die is opgebouwd in elke incarnatie zowel in de driedimensionale Aarde als in andere realiteiten. Het draagt elk stukje van zielservaring en groei met zich mee.

Op die manier dat als een kind hier aankomt met deze zielsverrijking, de zielsontwikkeling, de groei van de ziel, allemaal aanwezig zijn in het kind. Omdat het kind jong is, is het tot op bepaalde hoogte mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel ongevormd. Omdat het ongevormd is moet het kind – dit is noodzakelijk – worden aangemoedigd om zijn eigen zelf te ontdekken.

Als jullie dit kind een slechte dienst willen bewijzen vertel het dan hoe het moet zijn. Vertel het hoe het moet leven. Vertel het hoe het moet handelen. Als jullie al deze dingen doen, downloaden jullie oude herinneringen, oude manieren, oude verhalen, alles dat jullie hebben opgestapeld, wat in jullie was verzameld en dat jullie terughoudt – niet alleen op het huidige pad, maar op vele paden. Het is nu tijd om daarmee te stoppen. Stop ermee!! Onmiddellijk! Als het kind is geboren geven jullie het – stralen jullie pure liefde uit. Jullie geven dit kind niet alleen voeding, kleding, warmte, onderdak, want dit zijn basiszaken.

De belangrijkste basisbehoeften zijn: houd van het kind, verzorg het en luister naar het kind. Zelfs voordat het kind die leeftijd heeft bereikt kan het denken dat jullie moeten luisteren naar wat het uitstraalt.

Stel vragen aan het kind. Doe dit. Wat voel jij, lieverd? Wat denk jij? Heb jij herinneringen? Voel jij je ergens toe aangetrokken? Bemoedig het kind om daarmee naar buiten te komen.

Niet in een aura van belachelijkheid, kritiek en spot als jullie dit kind niet willen bederven. Luister naar het kind omdat het kind dat bij jullie is geboren vaak een veel oudere en veel ervarener ziel is dan jullie zijn. Technisch gesproken zouden jullie dus moeten luisteren naar het kind en het kind niet naar jullie. Toch is het heel, heel belangrijk voor het kind om steeds bemoedigd te worden om het echte eigen zelf uit te drukken.

Het is belangrijk om de volle aandacht te geven als zij spreken over hun gedachten, ideeën en dromen. Neem die in je op en vertel het kind hen vast te houden en zich vast te houden aan jullie begeleiding. Jullie moeten dit kind bemoedigen om uit zijn basale, beperkte gevangenis van het fysieke van de derde dimensie te komen. De tijd daarvoor is voorbij. De tijd daarvoor is afgelopen. Bemoedig het kind om ermee te komen en zich innerlijk vrijuit en openlijk uit te drukken. Laat het elke gedachte, elk gevoel, elke handeling, uitdrukken. Als wij willen dat dit kind zich ontwikkelt en groeit, moet het aangemoedigd worden en jullie moeten de weg daarvoor voorbereiden. Als ik zeg voorbereiden, bedoel ik het weghalen van obstakels. Oud bijgeloof. Naar beneden halend, uit de tijd zijnd geloof. Alle absoluut belachelijke regels die zijn ontworpen om het kind onder de duim te houden en het in een gevangenis op te sluiten. Het kind dient aangemoedigd te worden om te spreken. Om te handelen! Om samen op elkaar in te werken en ook met de wereld om hen heen. Het is belangrijk voor jullie om alles wat het kind uitspreekt, wat het doet of uitstraalt, serieus te nemen. Denk erover na. Help jezelf steeds te herinneren dat dit kind misschien wel hier is om jullie te onderwijzen en dat jullie hier misschien niet zijn om dit kind te onderwijzen. 

Maar als ouders hebben jullie natuurlijk ook verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid die jullie hebben bestaat uit rentmeesterschap. Om het kind alles te geven dat het nodig heeft om te onderhandelen op zijn/haar levenspad. Jullie zijn niet hier om hun pad te ontwerpen, hun pad te veranderen, om blokkades op te werpen, balans te brengen op het pad zodat het kind een ouderwetse manier van denken en doen krijgt die nooit iemand goed heeft gedaan. Het is dus zeer belangrijk om het kind aan te moedigen zich uit te spreken.

De dagen van “kinderen moeten gezien worden en niet gehoord” zijn allang voorbij. Gelukkig wel! Alles wat dit deed was tegenhouden, blokkeren, blokkeren en blokkeren van de groei en de expansie van het kind. Het zorgde ervoor dat werd tegengehouden dat het kind kon uitspreken wat het van binnen voelde, hun gezichtspunten uitspraken. Bedenk dat elk zogenaamd wonderkind nooit iets zou hebben bereikt als het constant werd tegengehouden, bekritiseerd, belachelijk gemaakt, klein gehouden, en dus zullen jullie net als wij van de Gebieden die komen om jullie te helpen op jullie pad, inzien dat het voor jullie als ouders belangrijk is om de kinderen te behandelen zoals wij jullie behandelen.

Jullie kunnen hen adviseren maar jullie kunnen niet hun gezichtspunt veranderen. Als zij vanuit het hart gevoelde inzichten hebben is dit een deel van hun pad of het jullie op je eigen pad – op jullie punt in het leven - nu past of niet.

Nu, kinderen absorberen dingen als goede manieren, sociale wisselwerking, voedsel dat zij kunnen eten, wat zij drinken, hun zelfbeeld om geen versterkt lichaamsbeeld te hebben dat de ouders of de gemeenschap verlangen, maar het gaat om het bemoedigen van het kind om te weten dat het voertuig, het lichaam waarin zij zich bevinden heel, heel geschikt is voor de taak van het belopen van het pad.

Ervaren, leren, groeien. Deze kinderen zijn jullie toekomst en jullie toekomstige leiders. Jullie kinderen zouden aangemoedigd moeten worden na te denken bij alle opvoedkundige aspecten. Zij zouden aangemoedigd moeten worden om hun gevoelens te uiten. Hun gevoelens uit te drukken! Zij zouden aangemoedigd moeten worden om boeken te lezen en die te vergelijken met voorafgaande opvoedkundige boeken. Zij zouden volledig doordrongen moeten zijn van het idee dat alles wat zij doen groei betekent omdat het niet uitmaakt wat zij doen omdat het deel uitmaakt van hun ontwikkeling om blootgesteld te worden aan andere manieren van leven, aan andere culturen. Muziek, dans, kunst van andere culturen. Zij zouden daaraan blootgesteld en bemoedigd moeten worden om dit te onderzoeken en eruit te nemen wat zij willen. Het is allemaal onderdeel van hun groei en deze kinderen zullen jullie leiders zijn.

Zonder te oordelen zou ik jullie willen vragen om naar jullie hedendaagse leiders te kijken en jezelf in alle eerlijkheid af te vragen: “Zijn dit leiders?” Wie en wat zijn zij? Hebben zij werkelijk een goede toekomst voor de bevolking voor ogen? Ik vraag het mij af. Jullie kunnen dus om je heen kijken en zonder kritiek of oordeel kijken naar de staat van jullie land op deze planeet.

Wat gebeurt er nu? De oorlogen. De agressie. Het terrorisme. De hongersnood. De ziekten. De vervuiling. De massale hebzucht. Dit is allemaal het resultaat van beslissingen die zijn genomen door wat jullie wereldleiders noemen.

Ik wil jullie nogmaals vragen om naar deze wereldleiders te kijken en naar waar zij jullie naartoe hebben geleid en naartoe leiden. Jullie weten al dat het Goddelijk Plan deze variaties en fluctuaties toestaat, de gewelddadigheden en de oorlogen tussen landen en de etnische minderheden en meerderheden. Op die manier hoeft het niet! Wij hoeven niet, jullie hoeven niet een pad te belopen dat naar jullie vernietiging leidt.

Jullie zullen die vernietiging niet bereiken omdat de Goddelijke Schepper heeft besloten dat wij mee kunnen doen als wij dit willen. Jullie hebben vrije keuze en vrije wil. Wij eren dit. Wij eren de vernietiging van jullie bevolking en jullie planeet niet. Als het nodig is komen wij tussenbeide. Als jullie zogenaamde wereldleiders in politiek, financiën, zaken en landbouw, als kind zorgvuldig waren geholpen, naar hen was geluisterd, waren bemoedigd en ontwikkeld, zouden jullie kinderen niet in deze rotzooi hebben gezeten. Jullie zouden een schoon, helder pad hebben gehad van vrijheid om je uit te drukken. Dit is wat jullie nu missen.

Zijn jullie je ervan bewust dat zogenaamde wereldleiders geen vrijheid van uitdrukking tolereren? Zij hebben als kind zelf ook niet de vrijheid gehad om zich uit te drukken. Zij zitten opgesloten in een patroon. Het is aan de ouders van vandaag om deze oude patronen weg te gooien en een  nieuw patroon te installeren.

Een patroon van Liefde, van begrip en bemoediging.

Waarin de ouders van vandaag hun kinderen aanmoedigen om zich uit te breiden en dat niet alleen, maar hen ook bemoedigen om steeds naar binnen te gaan. Binnengaan in hun eigen wezen en zelf evalueren, accepteren, adopteren en handelen volgens wat er binnenin hen is.

In een generatie kan alles op deze planeet dus 180 graden draaien, deze planeet en alles wat daarop is kan een plaats zijn van schoonheid en een gelukkig, samenhangend bestaan. En kinderen, kijk dus naar de kleintjes. Moedig hen aan. Luister naar hen, maar bekritiseer hen niet! Maak hen niet belachelijk! Blokkeer hen niet! En plaats in hen niet alle patronen van het oude bijgeloof, van oude geloven, alle oude manieren; zij waren allemaal verkeerd. Zij waren allemaal verkeerd opgevat en begrepen. De meeste van hen werden ontworpen voor macht en controle.

De macht en de controle dienen ontmanteld en weggegooid te worden.

En dus zeg ik tegen jullie : “Kijk altijd naar de kinderen. Zij zijn jullie toekomst!”

Dank jullie wel, lieve mensen. Dit was het voor vanavond.

Dank jullie wel..