Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 3 maart 2017

Voel je het Zwaard op je Schouder kloppen? - Deel 1/2 / 2 maart 2017 /door Steve Beckow

Voel je het Zwaard op je Schouder kloppen?  - Deel 1/2
2 maart 2017 /door Steve Beckow

We hadden de vorige dag, een echt van hart tot hart contact met de Goddelijke Moeder. Ik vraag me af of we echt waarderen hoe gelukkig we zijn om door haar ons te laten coachen op een dergelijke wijze:

“Spiritualiteit besluit dat rijpen ook nodig is, mijn geliefden, spiritualiteit rijpt voorbereiding. Jullie zijn een fase ingegaan van het opeisen van je geboorterecht van vrijheid en macht, in zijn meest ware zin, om in een heilig partnerschap met ons te zijn.

”Dus, hebben wij jullie geholpen? Ja. We hebben je laten zien hoe je je schoenen vastmaakt, hoe je brood bakt en hoe je Nova Aarde schept. Maar we hebben jullie schoenen niet vastgebonden, of je een diner gebracht omdat dit jullie niet zou bekrachtigen. En de verankering van jullie belofte en de belofte voor dit plan is jullie aanname van je goddelijke aurtoriteit. Ik gebruik deze woorden niet gemakkelijk.” (1)

Voel je het lichtzwaard op je schouder kloppen? Ga nog eens door dat stuk heen.
We zijn gerijpt voorbereid. Al jaren. Kern zaken, geconditioneerd gedrag, maskerades, geconstrueerde zelven. Alles tot bewustzijn gebracht. Alles dat nu wordt geobserveerd en losgelaten.

En ja, het territorium dat nu voor ons ligt zal altijd onbekend blijven totdat we daar in landen. Dus we zien dat voortdurend onder ogen terwijl we het onbekende binnengaan.
Het is alleen vertrouwen dat ons dat laat doen. Vertrouwen in wat?

Zoals de Moeder zei, voornamelijk eerst vertrouwen in haar. Zij is de Vader. Je hoeft niet te denken om een keuze tussen hen te maken. Zij zijn een en dezelfde, Moeder/Vader God, met verschillende taken. (2)

De Moeder is de bron van de universele wet.
De universele wet is zoals de goede schaapherder die de kudde voort laat gaan naar de veilige haven.
Zij is de bron van het Goddelijke Plan.
Wat is dat?

Het goddelijke Plan legt neer hoe het grote collectief van zielen – het doet er niet toe in welk koninkrijk- wordt gelanceerd naar en hun reis vervult vanuit de Moeder/Vader God, die hen deed geboren worden, weer terug naar Moeder/Vader God na een reis van talloze opvoedende levens in de materie/mater/Moeder.

Het voltooien van de reis wordt genoemd “re-unie” of “samensmelten”. De reis zelf wordt gemarkeerd door diverse fases van verlichting. Onze taak is om de volgende fase te voltooien – Ascentie naar de Vijfde Dimensie of verder nog. Dat is het Plan voor de Aarde.
Waarom is er zo’n Plan?

Telkens als een van ons zichzelf realiseert in een moment van verlichting, een ogenblik, dan ontmoet God God. Voor het genot van de Ene Die zichzelf ontmoet, werd alle leven geschapen. Het Plan legt neer hoe de reis van God naar God wordt tot stand gebracht.

Die ontmoeting van God en God gaat dieper in bliss(verrukking) liefde, vrede, etc. hoe verder we komen. Maar dat is nog en zal altijd zijn een in de  grond (basische) ontmoeting tussen God en God: De God van wie we ons realiseren dat we zijn en de God die net werd “uitgevonden”een tijdje in werd opgegaan.  Geen sluier. Geen blinddoek. Geen gespleten denken.

Pauseer hier even. We keken net naar de bedoeling van het leven. Hoe vaak heb je gevraagd om te weten of het leven een bedoeling had? Hier is het, zoals het door de verlichte wijzen van de Aarde is uitgelegd. (3)

Dit is onschatbare kennis, vrij beschikbaar op het Internet van onze generatie. Opnieuw hoe gelukkig zijn we.

De Moeder voegt er aan toe:
“Jullie zijn naar voren gekomen. Jullie zijn geautoriseerd en bekrachtigd en jullie worden en zullen het middel worden gegeven om verder te gaan zoals jullie schepper zelf, nooit gewoon als een gunsteling, een puppet.”(4)

Het klinkt best duidelijk dat de Moeder ons de overtuiging wil geven over het resultaat van wat we in beweging hebben gezet – werkend vanuit onze goddelijke autoriteit en in haar dienst. We zullen krijgen wat we nodig hebben om het werk te doen dat we zullen doen. Onze gidsen zullen weten wat we nodig hebben. De aartsengelen zullen het weten. En de Moeder zelf zal het weten.

(Dit wordt morgen vervolgd.)

Voetnoten
(1)  “transcriptie ~ De Goddelijke Moeder: Pak je Goddelijke Autoriteit op, AHWAA, 23 februari 2017.” Februari 28 2017 op  http://goldenageofgaia.com/2017/02/28/transcript-divine-mother-take-divine-authority-ahwaa-february-23-2017/

(2)  De biologische ‘werkverdeling’, waarvan ik zeker weet dat we die vinden is ontworpen om die werkverdeling te weerspiegelen die bestaat tussen de Moeder en de Vader.

De Vader heeft geen directe verbinding met het stoffelijke rijk. “Hij is” typisch vertegenwoordigd als zijnde een leegte, leeg en stil. Als de Vader beweegt en schept, universums onderhoudt en transformeert, noemen we Hem “de Moeder”. Alles van het menselijke voortbrengende proces en zelfs het bouwen/grootbrengen van het kind weerspiegelt de werkelijkheid op het goddelijke niveau van Moeder/Vader God,
Om ons hen te realiseren is, zoals we zagen, de bedoeling van ons leven en alle leven.

(3)  Over deze zaak, kijk naar Zie Verlichting – Verlichting is de Bedoeling van het Leven http://goldengaiadb.com/E#Enlightenment_-_Enlightenment_is_the_purpose_of_life  and below. See also The Purpose of Life is Enlightenment at http://gaog.wpengine.com/wp-content/uploads/2011/08/Purpose-of-Life-is-Enlightenment.pdf

(4)  “Transcriptie ~De Goddelijke Moeder, bid.(= ziedaar)

http://goldenageofgaia.com/