Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 maart 2017

Via Suzanne Lie, door de Arcturianen Onze belofte aan Gaia – 21 maart 2017

Via Suzanne Lie, door de Arcturianen
Onze belofte aan Gaia –
21 maart 2017

Op een dag was er een heel normaal persoon aan het lopen
op het lichaam van Gaia toen ……….


Plotseling stroomde er energiegolf in haar HART en GEEST
En, ook, omringde het haar Lichaam.Deze energiegolf leek haar te beïnvloeden
En leek haar zelf te transmuteren via de LUCHT


Plotseling was zij niet langer “gewoon een mens”
Binnenin  dat NU, werd zij de Aarde van Gaia

Zij was het Land en de Bomen van Gaia
Zij werd zelfs de Zon van Gaia

Onverwacht werd zij ÉÉN
Met het water van Gaia


Van binnen in datzelfde NU voelde zij het VUUR van Gaia’s lichaam
als het doen ontbranden van Haar Aardse Kern
Voorbij Haar controle, maar helemaal binnen Haar verlangen,
was zij ÉÉN met Al het leven.
Binnenin het aardse lichaam had zij haar hele leven versleten,
Zij WAS het lichaam van Gaia!

Zij kon haar menselijke lichaam voelen, niet als “gewoon een lichaam van één persoon.” Binnen dat moment van het NU, wist zij dat haar individuele, menselijke lichaam ÉÉN was met Gaia’s gezamenlijke, planetaire lichaam.

Voor een oneindig moment van Geen-Tijd, ervoer zij zichzelf als zijnde een planeet. Alles wat zij kon doen was de Aarde aanpakken die zij was geworden, om rivieren te huilen van het WATER van Gaia, totdat een VUUR van leven zich deed ontbranden binnen in haar kern.

Langzaam verhief zij zich.  Zoals zij daar stond goed en dapper binnen het weten van haar ware wezen, zij nam een lange en diepe adem van de zoete lucht van Gaia. Toen zij uitademde, hoorde zij een stem vanuit innerlijke diepte zeggen,

“Ik ben Gaia! Ik ben binnen jouw persoonlijke lichaam en jij ben binnenin mijn planetaire lichaam.

                      “Binnen dit NU wij – persoon en planeet – zijn ÉÉN!

“Daarom, gewoon als jij moet leren en/of herinneren, hoe mij te behandelen met Onvoorwaardelijke Liefde. Moet jij ook leren en/of herinneren, hoe jezelf te behandelen met Onvoorwaardelijke Liefde.

            “Lieve mensen van mijn planetaire lichaam, ik vraag jullie NU,
  ‘Hoe kunnen jullie weggeven wat jullie niet binnenin jullie zelf bezitten?’
“Om Onvoorwaardelijke Liefde weg te geven, moeten jullie het eerst naar jullie zelf toe hebben.

                                   “Maar wat is Onvoorwaardelijke Liefde?”
                              Ik, jullie Moeder Aarde, hoor jullie dat vragen.

“Geliefde mensen, jullie waren bedoeld om de beschermers van mijn Aardse lichaam te zijn, ik weet dat ik NU spreek tegen degenen die een aards voertuig hebben aangenomen, niet omdat jullie het nodig hadden om jullie eigen, menselijke karma vrij te maken.
  NEE, ik spreek tegen jullie mijn lieve mensen die mij kennen als jullie
  Geliefde Moeder Aarde.

“Wat ik tegen jullie zeg, lieve mensen, is dat JULLIE waren bedoeld om te zijn als de “Bewaarders (Oppassers) van Mijn Land,” en de prachtige en grootste cetaceans waren bedoeld om de “Bewaarders van MIJN Water” te zijn. Lieve Mensen, ik spreek NU tegen jullie om jullie eraan te herinneren aan de belofte die jullie hebben gedaan voordat jullie de mensachtige vorm aannamen.

“Ik, jullie Moeder Aarde, herinner JULLIE eraan dat jullie er zijn om te zijn  de ”Bewaarders van Mijn LAND.”
Kunnen jullie ervaren hoe mijn Aarde een vorm voor jullie heeft gecreëerd ?
Kunnen jullie voelen hoe mijn LUCHT jullie longen vult om jullie aarde voertuig toe te staan om te ademhalen?
Kunnen jullie je realiseren hoe mijn VUUR de synapsen van jullie zenuwstelsel teweegbrengt?
Kunnen jullie herinneren dat jullie lichaam gevuld is en het moeten drinken van WATER om in leven te blijven?

            Ik ben jullie Moeder Aarde en JULLIE ZIJN mijn kinderen.
Hou van mij onvoorwaardelijk zoals ik van jullie hou, zodat jullie de belofte kunnen vervullen die jullie hebben gemaakt voordat jullie het aardse lichaam aannamen, welke was……

“IK BELOOFDE GAIA TE BEHANDELEN ALS MIJN GELIEFDE MOEDER

“IK BELOOFDE OM HAAR AARDE, LUCHT, VUUR EN WATER TE RESPECTEREN EN BESCHERMEN

“IK BELOOF PLECHTIG, SAMEN, WIJ, PERSOON EN PLANEET,
ZULLEN ASCENDEREN ALS ZIJNDE ÉÉN in de 5D!”

Kunnen WIJ deze zelfde belofte NU doen?


Alle afbeeldingen van Suzanne Lie

Vertaald door Anja voor: Gaia en de hele familie op Aarde en elders.