Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 maart 2017

VERBINDEN AAN HET NIEUWE RASTER / Jenny Schiltz ’tweede artikel op 3 maart 2017

VERBINDEN AAN HET NIEUWE RASTER
Jenny Schiltz ’tweede artikel op 3 maart 2017


Ik wilde met jullie een ervaring delen die ik pas geleden had met de hoop dat het een licht werpt op wat er plaats vindt voor sommigen van ons. Ik zeg: sommigen van ons, omdat we allemaal op verschillende stages zitten en als het niet voelt dat het voor jou op dit moment geldt, kun je merken dat het dat wel in de toekomst zal doen. Ik vroeg mijn team of het juist was om deze ervaring te delen en tegen mij werd: ja. gezegd, dat het helpt om de deur te openen van mogelijkheden voor anderen. Elke dag wordt het duidelijker dat het enige ding dat ons beperkt, ons vermogen is of onvermogen om de mogelijkheden te zien.

Ik ontwaakte de andere morgen en voelde me weg van hier, niet helemaal gegrond, ik wist niet zeker wat mijn volgende stappen zouden zijn of waar ik zelfs maar de volgende stap kon vinden, Met die gedachten, kroop er ongerustheid door mijn stelsel en ik kon de vecht versus vlucht reactie voelen binnenwippen. Dus ontspande ik mezelf, ging een meditatieve staat in en zoals zo vaak gebeurt, ontdekte ik dat ik in een sessie getrokken werd met mijn Ascentie team. Begrijp dat wat ik zie, misschien anders kan zijn dan wat een ander ziet, omdat we ieder door onze eigen filters heen moeten interpreteren.


Eerst werd me de aarde getoond en het nieuwe raster dat nu om haar heen zit. Voor mij ziet het raster er roze uit zoals een roze kwarts kristal. Dat straalt vrede uit, liefde en een prachtig evenwicht tussen het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke. Ik heb dit raster al een tijdje opgemerkt. Ik heb gezien dat het sterker en sterker werd als meer energieën het niet alleen helpen te ondersteunen maar het ook in deze werkelijkheid verankeren. Ik heb bij veel gelegenheden uit dit rooster getapt met een open hart en ben overstelpt met de loutere schoonheid ervan en de liefde die ik kreeg. Het voornaamste verschil dat ik op dit moment zag was hoe veel helderder en sterker het eruitzag. Het groeide en pulseerde met leven.

Ik ging door om te zien wat er nog meer was veranderd toen ze mijn aandacht naar mijn lichaam trokken. Ik zag toen mijn lichaam in zijn geheel alsof er twee van me waren, het ene observeerde en de ene die daar stond, houd van onze multidimensionale vermogens! Toen ik naar mijn lichaam keek, merkte ik een lijn groen in mijn onderrug gebied, dat werd dus uit mijn vorm getrokken. (Dankbaar ben ik, dat ik niets voelde). Toen zag ik een blauw rooster dat over ongeveer 15% van mijn lichaam zat, het was niet compleet alsof er veel stukken eerder waren verwijderd. Ook dit werd uit mijn vorm gescheurd. Toen zag ik een geel rooster en dit overdekte ongeveer 25% van mijn lichaam, vanaf mijn taille naar beneden in mijn linker been. Opnieuw werd die uit mijn vorm gescheurd. Ik stond daar een beetje geschokt en in verwarring, niet begrijpend. Mijn team lachte naar me en zei: “verbind je met het nieuwe energie raster”. Terwijl ik me verbond en de ongelooflijke liefde in mijn hart chakra voelde stromen, zag ik mijn hele wezen oplichten, het roze raster zat nu in me, een deel van me. Ik begon toen te begrijpen, onze taak is om het in onszelf te verankeren, WIJ ZIJN HET RASTER VAN DE NIEUWE AARDE.

Ik begon me toen af te vragen wat er uit mijn vorm was weggehaald. De groene lijn was het laatste overblijfsel van het 3 dimensionale raster, ik vond het interessant dat het in mijn onderrug zat, een punt van een blessure. Dat bevatte mijn beperkende geloof in mijn rug en hun vermogen om te genezen. Het blauwe raster dat van mijn lichaam werd verwijderd waren 4 D gedachten die nog talmden en me terughielden. Ik vroeg me toen het gele raster af en mij werd verteld dat die 5D en hogere frequenties vasthield. Dit was verwarrend voor me omdat ik niet begreep waarom dit werd verwijderd en waarom het er maar half was, om mee te beginnen. Ze legden uit dat het niet paste bij de frequenties van de nieuwe aarde. Ze legden me ook uit dat hoe veel ik me verbreedde en mijn ziel belichaamde, hoe meer het raster zichzelf natuurlijk ontmantelde, omdat ik niet langer de energieën droeg die er bij pasten. Dit rooster had alle mis-informatie vast die ons werd verteld over hoe de Nieuwe Aarde zou zijn, hoe het eruit zag, hoe de mensen zouden handelen… als ik nu denk over hoeveel info er werd gegeven hierover en hoe vaak dit werd veranderd… snapte ik dat totaal. Dit raster had ook de verstoring vast die was meegedragen van hier en door vorige levens heen en dat we moeten opofferen om verlichting te verkrijgen. Dat we alles moeten verliezen wat we lief hebben zoals sommigen van ons in vorige incarnaties gedaan hebben. Dit raster droeg ook in zich de “regels” van ascentie van de dualiteit. Dus, daar dit raster een mooiere hogere vibratie droeg, werd het bevlekt door de lagere frequenties en de beperkende gedachten en het geloof erover dat werd meegedragen. Dit verstoorde 5D raster liet geen volle mogelijkheden van bestaan toe.

Ons wordt allemaal gevraagd om dat beperkende geloof, de dualiteit en de vrees los te laten. De Nieuwe Aarde is hier, die is toegankelijk, en wij zijn het die deze in onze vorm moeten brengen en die erin verankeren. We moeten dus ook het geloof loslaten dat het een bestemming is om te krijgen, als het in feite een vibratie is. We moeten het geloof loslaten dat wij en de aarde zullen worden gered door iemand buiten ons. Wij zijn het die de aarde zullen redden door in ons onbeperkt potentieel te stappen om onszelf te genezen en onze wereld door gewoon onze ziel te belichamen en het bronlicht hier en nu te verankeren. We hebben glimpen van het potentieel om te genezen gekregen met studies zoals die van Dr. Emoto’s water experimenten. Ons is steeds weer verteld dat we echt ons volledige potentieel begrijpen, als schepper wezens, dat ons niet kan schaden. Het is tijd om in die kennis te gaan lopen, om echt onszelf te zien wie we zijn.

Ik sprak met mijn team en stelde mijn menselijke vragen over of ik nog steeds momenten van onzekerheid en twijfel zou beleven. Zou alles altijd volmaakt stromen? Ik kreeg een glimlach en mij werd verteld dat wat ik vroeg volmaaktheid is (zoals ik het zag) en volmaaktheid geeft geen voortdurende zielengroei. Mij werd uitgelegd dat er misschien nog hobbels in de weg zitten, mij heel snel en duidelijk zouden worden getoond of een keuze me niet in de juiste richting zou voeren. Dat iets dat ik probeerde wat energie van opoffering of gebrek zou bevatten, snel uiteen zou vallen, omdat het niet in de hogere energieën kan blijven. Dat, zolang als ik bleef observeren en in mijn hart was, dat me dingen getoond zouden worden zodat ik er aan voorbij kon gaan en doorgaan met mijn zielengroei. De gedachte dat het leven op de Nieuwe Aarde volmaakt zou zijn, is deel van de verstoring die moest worden verwijderd. In plaats daarvan wordt ons gevraagd om te zien dat alles werkt zoals het moet, voor onze zielengroei. Eenvoudig gezegd, gewoon omdat je van school af bent, betekent het nog niet dat je stopt met groeien en leren, het is gewoon een andere wijze, een nieuw platform.

Ons wordt telkens weer gevraagd om van onszelf te houden en van anderen zoals we van de Bron houden. Om te zien dat we geen eenheid kunnen uitroepen als er nog steeds iets tegen hen is, de ontwaakten tegen de slapers, het licht versus het duister dat in ons leeft. We kunnen ons niet in het Nieuwe Aarde raster verankeren in ons wezen als we niet totaal van onszelf houden, als we nog vasthouden aan deze beperkende gedachten. We kunnen ons ook niet in het Nieuwe Aarde raster verankeren wat betekent anderen niet toestaan om ons toe te staan of het spelt e spelen om ons te willen lief hebben door iedereen. Het is heel comfortabel met grenzen en dat je van anderen onvoorwaardelijk kunt houden, van verre als het moet zijn. Het is begrijpen dat een anders waarneming van je altijd door hun filters gaat en het is niet jouw taak om hen te veranderen. Het is weten dat als je volledig in je hart gecentreerde macht loopt, dat je alles om je heen verandert. In plaats van het lager maken van je vibratie bij anderen, schep je een poort, een pad voor een ander om te volgen – als ze kiezen, gewoon door jou te zijn.

Het menselijke denken worstelt met dualiteit. Dat worstelt met de gedachte dat men elkaar moet toestaan om in hun eigen tijd te ontwaken, specifiek degenen waarvan we echt houden. Als deze gedachten en vrees opkomen, open dan je hart en voel de waarheid… het werkt allemaal zoals het moet. Ontspan je erin en sta toe. Hieronder staat een video die zich richt op het verder dan de dualiteit gaan.

Ik hoop dat het delen van mijn ervaring je helpt om verder dan de beperkingen te gaan die we van binnen hebben geschapen. Vraag je team om hulp en geef volledige toestemming voor de verwijdering wat je niet langer meer dient. Het doet er niet toe, als je je team niet ziet, hoort of kent, zij kennen jou. Tot de volgende keer, ik zend ons alle liefde waar we mee kunnen omgaan.

Jenny  For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 
Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

Copyright 2017, Jenny Schiltz

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

** Zoals met alle informatie die we krijgen betreffende het ascentie proces, is onderscheidings vermogen noodzakelijk. Als je leest of iets hoort en het resoneert niet in je, laat het dan gewoon los en ontdekt wat je ziel wel JA laat zeggen! **