Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 24 maart 2017

Van de Arcturianen en Onze Galactische familie. Het ÉÉN zijn met Gaia / Via Suzanne Lie – datum 19 maart 2017 Lieve Lezers,

Van de Arcturianen en Onze Galactische familie.
Het ÉÉN zijn met Gaia
Via Suzanne Lie – datum 19 maart 2017
Lieve Lezers,

Ik wens met jullie te delen dat ik door een diepgaand proces ben gegaan van het mij ZELF te transmuteren in/naar een geheel andere werkelijkheid. Met grote dankzegging voeg ik toe dat de werkelijkheid waar ik naar toe “beweeg” het ware leven is wat mijn ware ZELF altijd al wilde, maar bewaarde dit verlangen als een “onmogelijke werkelijkheid” die ik enkel kon verbeelden en over dromen.

Natuurlijk, opdat ik het ‘nieuwe’ kon binnengaan, moest ik het “oude” loslaten als eerste. Ik zal een moment nemen om uit te leggen dat de manifestatie van deze verschuiving is, dat ik Nu ben in het proces van het bewegen in/naar wat ik kan noemen een, “5D gemeenschap.”

Natuurlijk heeft het internet, dus kan ik doorgaan met ontmoeten en communiceren met jullie allemaal op dezelfde manier als altijd.

Ik wilde dit artikel schrijven om jullie allemaal eraan te herinneren dat onze “lange termijn dromen” KUNNEN uitkomen.”


In mijn geval, is deze beweging de vervulling van een zeer lange termijn droom over het leven als Één zijnde met de natuur. Ik verbeeldde mij dit leven als een kind en tiener, en ik ging naar een college die in de zogenaamde “redwoods” gelegen ten tijde dat ik afstuderende aan de Middelbare School.

Echter, ik was toen nog niet gereed voor die verandering en in deze omgeving duurde het slechts één semester. Ik was te jong om te veranderen en ik had nog vele processen te ervaren voordat ik kon keren naar deze droom en het helemaal te leven.

Wij zijn Nu deze droom aan het vervullen. Deze keer, hebben wij een huis gekocht en wij verhuizen binnenkort naar die locatie. Natuurlijk gingen wij de natuur in met de meeste van onze vakanties, zodat wij altijd onze droom konden “bezoeken”, maar nu wij, mijn man en ik, zullen die droom LEVEN.

Ik wilde graag de informatie met jullie delen, omdat ik jullie voel als vrienden, ik wilde ook deze informatie delen omdat mijn Innerlijke Gidsen mij aangaven dit te delen. Ik heb niet de details van het waarom zij mij hebben aangestuurd op deze wijze, maar ik zal het hun nu vragen en het antwoord met jullie, lieve lezers, delen.

***********

Lieve Arcturianen en leden van mijn Galactische Familie

Alstublieft help mij te begrijpen waarom mij de opdracht is gegeven om mijn persoonlijke ervaringen op deze manier te delen.

Lieve Suzille

Wij hebben jou gevraagd jouw ervaring te delen van “van het jezelf bewegen naar jouw ware ZELF,” zoals wij het zouden willen noemen, omdat het het NU is voor ALLEN van onze multidimensionale  vertegenwoordigers op de Aarde om hun eraan te herinneren en te worden hun ware ZELF.

Wij voegen ook toe, dat ieder mens op de Aarde, zelfs de Illuminatie, de mogelijke realiteit hebben hun Terugkeer naar het ZELF in te leiden.

Wat wij bedoelen met “Terugkeer naar het ZELF,” is dat Gaia steeds meer in staat zal zijn om meer en meer van Haar 5D gebieden voor bewoning van Haar aardse bewoners te openen.

Natuurlijk, er zijn twee details voor deze verschuiving. De ENE is deze verschuiving/uitbreiding te maken naar jullie 5D bewustzijn en de TWEEDE het blijven in die staat van bewustzijn om jullie waarnemingen in de juiste mate in te richten en vaststellen op/naar/in die frequentie van realiteit.

De enige realiteit die jullie aarde voertuig kan waarnemen is de realiteit die overeenkomt met jullie staat van bewustzijn. Zoals jullie weten, zijn er ontelbare versies/frequenties van de realiteit die de hele tijd en altijd worden uitgevoerd.

Om enig van deze realiteiten te ervaren, moeten jullie het bewustzijn juist vaststellen en inrichten en vanhier jullie waarnemingen, op de frequentie van de realiteit welke jullie wensen waar te nemen. Natuurlijk, jullie uitdaging is voldoende meesterschap te hebben van jullie gedachten en emoties om in staat te zijn dit “zogezegd pasmaken van jullie bewustzijn” op/naar/in de hogere frequenties van realiteit te doen.

Gaia is NU in het midden van dit her-pasmaken van Haar grondlijn van de 3D en lager tot midden 4D, naar een grondlijn (basis) frequentie van de 5D. Met anderen woorden, Gaia is gereed om terug te keren naar Haar 5D Lichtlichaam Planeet en nodigt ALLEN van Haar bewoners uit zich aan te sluiten bij Haar binnen deze hogere frequentie van realiteit.

De 3D doorgaand tot midden-4D Matrix die veel van Haar bewoners heeft gehuisvest zal worden losgelaten. Dan, degenen die hun bewustzijn  kunnen resoneren met Gaia Haar hogere 4D en 5D resonantie zullen samenvoegen met Haar Aardse Ascentie.

Alstublieft herinner dat “tijd”, zoals jullie dat hanteren in de 3D en lagere 4D enkel een illusie is van die Matrix. Vandaar, zoals Gaia’s 3D Matrix steeds verder en verder weggaat van Gaia’s Aarde, al degenen die alleen kunnen resoneren met de 3D Matrix zullen ook verder en verder weg bewegen van Gaia’s ascenderende planeet.

Voorts, zoals Gaia steeds meer en meer Haar Hogere Licht omvat waardoor Zij aan het reizen is, zal Haar Planetaire Bewustzijn uitbreiden naar hogere en hogere frequenties van de 4D, evenals in/naar 5D.

Uiteindelijk zal Gaia Haar 3D Matrix, waarop de polariteiten goed en slecht strijden voor een positie, niet langer resoneren met Gaia’s hogere frequenties. Binnenin dat NU, zal de Matrix breken en zal het de Aarde moeten verlaten op zoek naar een planeet met een lagere frequentie waar rondom heen dit kan ‘aanhangen’.

Degenen die nog steeds leven op deze 3D Matrix, zullen zich niet bewust zijn van wat er aan het gebeuren is, want de Matrix zal niet veranderen. Vandaar, degenen die enkel hun bewustzijn kunnen ‘aanhangen’ aan die Matrix zullen geen verschil zien in hun realiteit.

Tenslotte, zal de 3D Matrix zich “aanhangen” aan een andere planeet waarop het zich kan veroorloven haar inwoners de gelegenheid om hun “macht-over-anderen” versus “machteloze slachtoffers” formaat te continueren.

Degenen die hebben geresoneerd met de frequentie van de 3D Matrix gedurende vele incarnaties zijn op zoek geweest naar deze macht-over omdat zij geen verband konden brengen tot/met de immense Kracht Binnenin die zij droegen binnenin hun Hogere Hart en Multidimensionale Geest.

Maar het Multiversum is vergevend. Daarvoor zal het deze “de verlorenen” toch een andere kans verlenen om hun behoefte om “macht OVER” anderen te hebben los te laten en hun eigen kracht binnenin te zoeken zodat zij terug kunnen keren naar hun Ziel aangeboren Oneindige Wijsheid, Kracht en Liefde.

Degene die het 3D pad hebben gekozen zullen hun leven continueren op vrijwel dezelfde manier zoals zij altijd hebben gedaan. Belangwekkend, omdat zij macht-over-anderen zoeken, zullen zij waarschijnlijk niet waarnemen dat hun realiteit is verschoven.

Herinner, dat iemand alleen kan waarnemen de frequentie van realiteit die resoneert met hun staat van bewustzijn. Daarom, aangezien zij gebonden blijven aan de 3D Matrix, zal hun bewustzijn gebonden zijn aan de 3D ervaring van realiteit.

Daardoor zullen zijn enkel in staat zijn de 3D waar te nemen. Onthoud alstublieft dat er Nieuwe Zielen en Oude Zielen zijn. En Nieuwe Ziel is een wezen die niet veel incarnaties heeft gehad in de 3D.

Daarvoor kennen zij het 3D besturingssysteem van Gaia niet, wat is gebaseerd op “tijd”, ruimte, afscheiding en energie eruit is gelijk aan energie terug. Daarvoor, hebben zij zich nog niet gerealiseerd dat wanneer negatieve energie naar hun komt, dat zij de verborgen bron zijn van dat energieveld.

Daarvoor missen zij de gelegenheid om bewust de energievelden te ontvangen welke zij hebben uitgestuurd.  Wanneer zij de terugkeer bewust kunnen waarnemen van wat zij hebben uitgestuurd, hebben zij een onmiddellijk feedback systeem.

Wanneer zij angst of zorgen voelen, is dat omdat (gewoonlijk op een onbewust wijze) dat soort energieveld hebben uitgestuurd. Eenmaal wanneer zij zich realiseren dat zij eigenlijk in een aanhoudend proces van creëren zijn dat wat zij waarnemen als naar hun toekomen, hebben zij een kans om te leren.

De polariteiten van Gaia van “goed en liefde” versus “slecht en angst” zal hun helpen te realiseren dat wanneer zij liefde sturen naar anderen, zal hun dat een Goed gevoel geven. Aan de andere kant, wanneer zij angst sturen naar anderen, zal hun dat een Slecht gevoel geven.

Al de geascendeerde Meesters op de Aarde zijn die les meester geworden.
Zelfs te midden van groot lijden, gingen zij door ENKEL liefde te sturen, vooral Onvoorwaardelijke Liefde. Daarvoor staken zij het Astrale Vlak bij hun dood over met een bewustzijn gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Vergeving.

Het was deze staat van bewustzijn dat hun vergunde te “ascenderen” naar hun 5D Lichtlichaam en uiteindelijke Geascendeerde Meesters werden en/of iconen van de religie. Echter de Geascendeerde Meesters hadden geen verlangen om een icoon te worden en probeerden hun volgelingen te vertellen hun NIET te vereren.

Maar voor een groot deel van de geschiedenis van de Aarde, konden weinig mensen zich realiseren dat hun spirituele leider hun verering/aanbidding niet verlangde en eigenlijk wilden hun volgelingen op dezelfde manier te leven zoals die geascendeerde had geleefd.

De geascendeerden namen hun zelf niet waar als Goden op de manier waarop hun volgelingen hen gewaar waren. In plaats daarvan, wilden zij dat hun volgelingen door hetzelfde proces zouden gaan dat zij hun hadden geleerd via hun resonantieproces van hun eigen ascentie.

Natuurlijk maar weinig zijn in staat geweest een leven te leven gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Vergeving voor AL het leven – zelfs voor de persoon die verantwoordelijk was voor hun dood.

Echter binnenin jullie NU, jullie eigen Multidimensionale ZELF is in staat te communiceren met jullie op een manier die voorheen niet mogelijk was. Deze mensen die in staat waren om “van zichzelf te houden net zoveel als zij van anderen houden” hebben een Rondgaand Pad gecreëerd tussen de 3D, 4D en 5D van realiteit.

Dit Rondgaande Pad staat degene die ascenderen toe zich te realiseren dat zijn “geen heiligen” zijn. In plaats daarvan dat zij Multidimensionale Wezens zijn die hebben gekozen om een 3D aarde voertuig aan te nemen om hun best lieve planeet Gaia te helpen met Haar proces van de Planetaire Ascentie.

Er zijn er velen die al een Geascendeerde Meester hadden kunnen worden in hun Aardse incarnatie, maar de “macht-over-anderen” die kon worden verworven, evenals de “weelde en erkenning” die hun ego-zelf begeerde, verlaagde hun bewustzijn en verharde hun harten.

Derhalve, verkozen zij de glorie van de 3D boven de onvoorwaardelijke liefde en kracht binnenin de 5D en verder. In feite, de meeste van de Geascendeerde Meesters hadden verscheidene of vele, “oefen levens” (om te repeteren) waarin zij volledig bewust werden van de grote gepresenteerde uitdagingen van het aannemen van een 3D lichaam.

Wij, de Galatischen en zelfs de Engelen en Geascendeerden zijn allen door de inwijdingen heengegaan van “macht-over-anderen” versus “macht binnenin”. 3D Aarde resoneert op zulk een lage frequentie binnen jullie NU en zij heeft geleden onder oorlogen, atoombommen en radioactieve incidenten en proefnemingen.

Geliefde Gaia heeft groots geleden in Haar 3D vorm en wacht verlangend op Haar terugkeer naar Haar aangeboren 5D vorm. Maar omdat Gaia –die een levend wezen is vaak gekend als de Aarde- is enorm diep toegewijd aan het ascenderen zoals veel als mogelijk van Haar bewoners.

Momenteel wordt Zij geconfronteerd met een enorme uitdaging.
Zij wenst intens dat Al de mensen ascenderen. Maar vele mensen zijn verantwoordelijk voor het ombrengen van veel  soorten wezens van Gaia’s natuur, evenals het bevuilen van water, lucht en grond etc.etc.etc. Zij wordt geconfronteerd met een enorme beslissing.

Gaat zij Nu ascenderen om al Haar levensvormen te redden of moet Zij langer wachten  zodat meer mensen in staat zullen zijn om ook te ascenderen? Na veel nadenken over deze vraag, heeft Gaia besloten om contact op te nemen met de Galactische werelden die Haar omringen.

Venus haastte zich ogenblikkelijk om Gaia te redden, zoals velen van de Galactischen deden die Nu Gaia omringen. Vanaf hun Sterrenschepen, assisteren zij, staan zij Gaia constant bij, maar de mensheid verspreidt weer meer vernietiging zodra er weer een gebied is gereinigd.

Daarvoor eindigen wij deze overbrenging met een liefdevol pleidooi aan ALLE mensen op de Aarde. Wij jullie hogere dimensionale expressie van het ZELF –de Galactischen- spreken jullie aan, roepen jullie op dat jullie je NU de reden herinneren waar JULLIE gekozen hebben voor het aannemen van een 3D aarde voertuig binnenin dit NU!!!

Jullie zijn belangrijk en WIJ hebben NU jullie assistentie nodig!!!

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie


Vertaald door Anja, voor: Gaia en al het leven op de Aarde.