Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 17 maart 2017

Saul: We willen dat jullie dit V I E R E N! Ja, VIEREN! / 13 maart 2017 / via John Smallman


Saul:
 We willen dat jullie dit V I E R E N! Ja, VIEREN!    
13 maart 2017 / via John Smallman


Het proces van de Mensheid om te ontwaken is zich aan het versnellen, dus “blijf je hoed op houden!” (Houd je hoed vast!)

Bij het voornaamste nieuws zien en horen jullie toenemende aantallen verhalen van op grote schaal bedrog en corruptie die worden ontdekt en onderzocht. Corruptie is endemisch geweest (inheems) op Aarde, eonenlang, maar tot heel kortgeleden waren alle instanties die openbaar gemaakt werden, van relatief korte aard, Dat is drastisch veranderd.

Liefde is eerlijk en open en de Tsunami van Liefde stroomt steeds maar over de wereld, en meer en meer van jullie aanvaarden haar liefdevolle omhelzing en kiest om zich bezig te houden met de wereld om je heen liefdevol in plaats van te vrezen, en dat is een massale verandering in houding en bedoeling.


Degenen van jullie die dit soort spiritueel materiaal lezen en channelen nemen dagelijks in aantallen toe en het effect van jullie liefdevolle individuele energievelden wordt verdeeld en planeet-breed gevoeld. Wat jullie allemaal doen, soms zonder het te weten, is om essentiële veranderingen feitelijk te maken, soms zonder het te weten, het is het feitelijk maken van de essentiële veranderingen die leiden naar de onmiskenbare en niet te stoppen massa ontwaking.

Jullie hebben collectief de keuze gemaakt om te ontwaken, toen maakte je de bedoeling en met die buitengewoon krachtige bedoeling wordt nu gewerkt. Jullie hebben elke reden om zeer blij te zijn met je progressie en om deze kennis dagelijks te vieren en om dat te doen versterkt die en bekrachtigt die zich verder.

Wij willen dat jullie die  V I E R E N!  Ja, VIER DIT, omdat de mensheid, jullie allemaal op Planeet Aarde bezig zijn geweest door eonenlang begoochelde spelen te spelen maar ten slotte hebben gekozen om wakker te worden uit de nachtmerrie van pijn en lijden die jullie zo heeft in beslag genomen. En dat, je moet daar mee eens zijn, is echt een geval om te vieren.

Als jullie vieren verhoog je je energieveld, het veld van onvoorwaardelijke Liefde die jullie onverbrekelijke verbinding is met de Bron, en als die elk moment door je stroomt verbindt die jullie allemaal samen in een onscheidbare band van Liefde, naar buitengewone krachtige en alles-inspirerende niveaus van spiritueel besef.

Dit brengt jullie terug naar het besef van degenen in het spirituele en de niet fysieke rijken met wie jullie altijd in een heel nabij verbonden staat zitten maar wie jullie hebben afgesloten van je besef terwijl je in de afleidende en zeer van zijn macht beroofde lagere frequentie energieën van de illusie zijn.

Om jezelf eens te meer beginnen te kennen zoals je echt bent is dat meest duidelijke een reden om te vieren. Word niet afgeleid door de voortdurende drama’s en verwarringen van de illusie, focus je op je ware aard - LIEFDE – en op je eeuwige verbinding met de Bron, voor ons in de spirituele rijken constant jullie verheffend en ondersteunend, en voor een ander in de stoffelijke vorm die niets anders dan geïncarneerde Liefde zijn, samen ontwakend in de eeuwige vreugde van waaruit jullie nooit werden afgescheiden.

Afscheiding zoals we jullie steeds vertellen, is volstrekt onmogelijk. Ondanks dat, als je het leven beleeft op de ernstig beperkte wijze waarop jullie menselijke vormen je schijnen te dicteren, schijnt afscheiding heel werkelijk te zijn, inderdaad. Jullie zijn allemaal meesters, want dat is zoals jullie werden gecreëerd, en wat God creëert is eeuwig onveranderlijk.

Jullie hebben altijd de macht gehad die Hij jullie gaf op het moment van je schepping, maar daar jullie focus bijna exclusief gericht is op de afleidingen van je spiritueel zijn die de illusie jullie constant laat zien, kun je hier geen volledige betekenis van krijgen. En als stoffelijke wezens die een menselijke vorm hebben, ben je beperkt, je kunt dan geen toegang krijgen tot de oneindige macht die beschikbaar is voor een kind van God, maar zeker kun je wel voldoende toegang hebben om best afdoend te demonstreren dat jullie veel, veel grotere wezens zijn dan jullie stoffelijke vormen suggereren.

Om in angst te wonen, en je over rampen en catastrofes ongerust te maken die jullie kunnen overkomen, dat trekt je naar beneden in de onwerkelijkheid van de illusie en trekt je vitale energie onnodig weg, en laat je vermoeid en verarmd achter. Als je in plaats hiervan de waarheid erkent en zou accepteren dan zou je je zelf verlicht terugvinden in het dagelijks weten ervan omdat jullie leven veel meer gelijkmatig stroomt omdat je dat verbindt om het liefdevol te kiezen in plaats van in angst.

Leven is een energie veld, Het is de Liefde die kan en zal je harten vullen als je ze opent en die dat laten doen. Je kunt haar stroom beperken door aan angst vast te houden door boosheid, spijt, bitterheid, jaloersheid en andere gelijk negatieve gedachtenvormen die je veel meer beschadigen door die van waaruit je die negatieve energieën stuurt.

Liefde verbreedt, verwelkomt, accepteert, geneest, en vergeeft, bekrachtigt hen die zich er mee verbinden, Het is de Eenheid of het Alles dat God is, Bron en Jullie. Je kunt Het negeren, Het verbergen, Ontkennen, maar je kunt er nooit van worden afgescheiden, want je bent er Een mee, eeuwig en onafscheidelijk. En dat is opnieuw reden genoeg om te vieren.

Jullie werden in Liefde geschapen, voor eeuwige vreugde, en die goddelijke bedoeling kan nooit worden veranderd of anders gemaakt worden, op geen manier, dus Die zal de overhand hebben Jullie zullen ontwaken in het weten van wie je werkelijk bent, want het is God’s wil, en jullie wil is onafscheidelijk van de Zijne. Jullie kunnen voorwenden dat jullie wil gescheiden is, dat is waarover de illusie gaat, maar voorwenden is net zo onwerkelijk als de illusie waarin jullie je spelletjes spelen van scheiding, en de illusie zit al in het proces van desintegratie.

De tijd van spelletjes van scheiding is voorbij gegaan en de diepe slaap van dromers, de dromen die jullie wilden beleven, is zeer diep verstoord. Liefde is jullie zachtjes terug stoten in de staat van waakzaamheid waarin je jezelf kent als onafscheidelijke aspecten van God, die in vreugde leven en jezelf uitdrukken in eindeloze gezamenlijke creatieve ondernemingen waar je je verbindt in harmonieuze en verheffende samenwerking, en om intense vreugde te brengen aan de hele schepping.

Eindeloze en onbeperkte gelegenheden om jullie te vergenoegen op elk moment wacht op jullie ontwaken.

Met zo heel veel liefde, Saul.