Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 19 maart 2017

SAUL: Wanneer je jezelf in Liefde opent heb je niets te verbergen. /17 maart 2017 / via John Smallman


SAUL:
Wanneer je jezelf in Liefde opent heb je niets te verbergen.
17 maart 2017 / via John Smallman

De mensheid IS aan het ontwaken! Er zijn tal van tekenen hiervan die te zien zijn over de gehele planeet, tekenen die duidelijk zichtbaar zijn, behalve voor degenen die ervoor kiezen onbewust te blijven of in ontkenning over de ware aard van de mensheid - dat mensen onsterfelijke spirituele wezens zijn, belichaamd als mens, met een tijdelijke en beperkte fysieke ervaring. Er zijn er inderdaad velen die, omdat ze zich niet bewust zijn van hun spirituele essentie, alleen de fysieke wereld zien en wensen hard te blijven oordelen over degenen met wie zij het oneens zijn als gevolg van hun eigen intense innerlijke gevoel van onwaardigheid van waaruit zij zich alleen kunnen verbergen of ontsnappen door het uitprojecteren van die onwaardigheid op anderen. Maar aangezien compassie voor anderen steeds meer en meer wordt verspreid, weigeren, degenen op wie zij boos hun angsten projecteren, in toenemende mate om terug te vechten of zich te verdedigen. Dat is een enorme verandering in houding.

Liefde omhult jullie allemaal op elk moment. Het is de levenskracht die door jullie lichaam stroomt en jullie bekrachtigd, en zelfs als je het ontkent of weigert te erkennen, is het altijd bij je, want het is wat je bent en je kunt er nooit van worden afgescheiden. Deze enorme verandering in houding is een direct gevolg van zo velen van jullie die jullie ware aard erkennen en omarmen. Ja, de wereld waarin jullie actief zijn als mens biedt jullie vele afleidingen van de waarheid over dit, maar in de rustige momenten, als jullie het erkennen, intensiveren jullie je bewustzijn ervan, en dat geeft jullie de kracht en het doorzettingsvermogen om competent en op bevredigende wijze met de menselijke problemen om te gaan waarmee jullie allemaal te maken hebben.

Velen van jullie voelen zich afgetapt op dit moment omdat, als jullie kernproblemen zich voordoen om te worden erkend en losgelaten, zijn jullie helemaal geschokt door de liefdeloze, zelfs gewelddadige gedachten die zich voordoen in jullie bewustzijn. Je kunt je afvragen waar ze vandaan zouden kunnen komen, aangezien het jullie bedoeling is anderen alleen lief te hebben, te eren, respectvol en medelevend te zijn, en toch zijn deze gedachten aanwezig en moedigen jullie aan om mensen te oordelen of te veroordelen die jullie zien lijden en pijn zien hebben, en voor wie jullie je geleid voelen om te helpen. Het lijkt krankzinnig, heel verwarrend, zelfs intens verontrustend. En dat is het ook, maar het spel van de afscheiding dat al eeuwen lopende is, is zeer gewelddadig en wreed geweest. Binnen het collectief blijven die gedachten van wraak, wrok, bitterheid, en het verlangen naar oordeel, veroordeling en bestraffing doorgaan van degenen die zich schuldig maken aan gewelddadig gedrag, en die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van ernstig lijden en pijn aan anderen en die moeten worden losgelaten voor genezing van het collectief kan optreden.

Dat is wat er nu gebeurt. Over de hele wereld zijn er plaatsen waar conflict, ernstige pijn en lijden plaatsvinden als gevolg van het lang gekoesterde geloof van de mensheid in het hebben van gelijk en het ervoor zorgen dat anderen het onjuist hebben en hen vervolgens pijn toe te brengen om "ze een lesje te leren." Als jullie ontwaken beginnen jullie te begrijpen dat dat soort willekeur alleen eindeloos en repetitieve cyclussen van bitterheid en wrok opbouwt, wat leidt tot meer van hetzelfde, zoals jullie geschiedenis zo duidelijk aantoont.

Jullie zijn Liefde, en alleen Liefde. Degenen in de spirituele rijken die er jullie hier aan blijven herinneren, en jullie blijven het vergeten, en dus hebben we jullie er nog maar eens aan herinnerd. Kleine kinderen leren door herhaling, en in spirituele termen zijn jullie kleine kinderen en dus moeten jullie er voortdurend aan herinnerd worden dat jullie allemaal, zonder uitzondering, de geliefde kinderen van God zijn, totdat jullie ervoor kiezen om die goddelijke waarheid te accepteren en vanuit dat opereren in plaats van de onechte personage die jullie geconstrueerd hebben om te presenteren aan anderen, terwijl jullie het leven ervaren in de illusie. De personage, waarachter zich zovelen verbergen, omdat ze bang zijn voor de schijnbare zwakte die een liefdevolle persoon uitstraalt, dient te worden weggeworpen, want het is een afweermechanisme dat gelooft in het onwerkelijke - afscheiding.

Zolang jullie je vastklampen aan onwerkelijke personages, of maskers, zo lang zullen jullie de Liefde buitensluiten die jullie ware natuur is, en leven in angst. Jullie zijn je vaak bewust van de valse personages die anderen presenteren aan de wereld, terwijl jullie onbewust blijven van of in ontkenning van je eigen. Of je gelooft dat je jou personage bent, zoals zo velen doen, en gebruikt het om te verschijnen als een sterke en bekwame volwassene. Aan de andere kant hebben de meeste van jullie op een bepaald moment in je leven iemand ontmoet en zijn beïnvloed, al was het maar heel kort, door iemand die alleen vanuit de staat van Liefde werkt. Die ontmoeting zal zijn sporen hebben achtergelaten op jullie, en je zult het nooit vergeten omdat de persoon zo krachtig en in vrede met zichzelf leek, en jullie allemaal dat krachtige gevoel van eigenwaarde willen bezitten.

Die staat is voor jullie beschikbaar als jullie je personages zullen opgeven, jullie onwerkelijke maskers zullen overgeven, en de Liefde toestaan vrij door jullie heen te stromen. Als jullie dat doen zullen jullie vrede en tevredenheid vinden, en het is alleen door dat te doen dat jullie rust en tevredenheid vinden. Maar jullie zijn bang om dat te doen, omdat jullie ervan uit gaan dat jullie zullen worden gebruikt, verraden, aangevallen, of op een andere manier pijn gedaan worden als jullie jezelf openstellen voor een dergelijke schijnbare kwetsbaarheid. Het ding is dat als jullie eenmaal de moed vinden om het te proberen jullie zullen merken dat door jezelf toe te staan ogenschijnlijk kwetsbaar te zijn jullie in feite onkwetsbaar zijn. Liefde kan niet worden gekwetst!

Wanneer je jezelf in Liefde opent heb je niets te verbergen, je bent gewoon jij - open, eerlijk, betrouwbaar - en allen voelen zich veilig en vereerd in jouw aanwezigheid, want jouw energieveld is liefdevol in plaats van oordelend en bedreigend.

Het proces van ontwaken is de beslissing en de keuze om jezelf te ontlasten door het loslaten van de valse of vervalste maskers of personages waarachter jullie je al eeuwen lang collectief in angst verstoppen, en door dan louter jouw te zijn. Het is een uiterst bevrijdende keuze om te maken, want, eenmaal gemaakt en opgevolgd, zullen jullie jezelf vrijer voelen dan jullie ooit geweest zijn, ook al is er niets in jullie omgeving wat lijkt te zijn veranderd.

Wanneer jullie dagelijks naar binnen gaan naar jullie heilige innerlijke heiligdommen om te mediteren, te bidden, of gewoon voor een moment van rust, open jullie harten op dat moment voor de Liefde die altijd aanwezig is en vraag om ondersteuning, zodat jullie de moed kunnen vinden open te zijn en liefdevol elk moment gedurende jullie dag. Jullie zullen onmiddellijk de ondersteuning voelen die jullie vierentwintig uur, zeven dagen per week wordt aangeboden. Dan laat los, laat je grip op je personage of masker los, en de angst dat het verbergt, en begroet de wereld buiten met een glimlach en geniet van de reactie dat het resultaat is. Iedereen wil alleen worden geaccepteerd en geliefd, als je liefdevol de wereld in gaat zal, wat jij te bieden hebt, honderdvoudig naar jou worden weerspiegeld.

Met heel veel liefde, Saul.

Bron: https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaling: wakkeremensen@blogspot.nl