Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 7 maart 2017

SAUL: Het ontwaken van de mensheid omvat het aanpakken en loslaten van al haar kernkwesties. / 2017/03/05 / door John Smallman


SAUL:
Het ontwaken van de mensheid omvat het aanpakken en loslaten van al haar kernkwesties.
2017/03/05 door John Smallman

Hier in de spirituele rijken zijn we allemaal in hoogste staat van paraatheid als het moment van de collectieve bewustwording van de mensheid dichterbij komt. Zoals jullie weten is er alleen het eeuwige NU moment, zelfs ondanks dat jullie onafgebroken en een soms schijnbaar eindeloze lineaire tijd ervaren - tijd met geen einde in zicht - maar zelfs voor jullie in jullie menselijke vorm komt er een einde aan de tijd als jullie binnen gaan in het volle besef van de realiteit van het altijd aanwezige NU moment.

Jullie zijn veel meer dan jullie fysieke lichaam, maar om zo volledig als mogelijk afscheiding te ervaren sloten jullie je af van jullie menselijke bewustzijn, de uitgestrektheid van jullie wezen, van jullie eeuwige en onverbrekelijke eenheid met de Bron. Intellectueel kunnen jullie de waarheid van dit accepteren, maar als gevolg van het alles doordringende gevoel van menselijke lichamelijkheid, dat jullie lichamen jullie de wetendheid hierover verstrekken, blijft ontoegankelijk, omdat als jullie het zouden weten jullie het in de volledige kracht van liefde zou brengen, en jullie lichamen werden alleen gebouwd om te aanvaarden en te werken met strenge beperkte energiestromen. Daardoor zouden jullie lichamen opbranden, desintegreren, dan wel onmiddellijk zouden ontbinden als jullie volledige energieveld zou proberen ze binnen te gaan.


Het ontwaken van de mensheid omvat het aanpakken en het loslaten van alle kernkwesties - bitterheid, wrok, haat, nijd, jaloezie - wat allemaal zichtbare aspecten zijn van de  A N G S T die onmiddellijk zou opkomen en onmiddellijk werd begraven of geweigerd wanneer jullie de illusie zouden binnen gaan. Te worden afgescheiden van De Bron is absoluut angstaanjagend! Afscheiding, zoals jullie zo vaak is verzekerd, is onmogelijk, maar de hele reden voor het bouwen en binnen gaan van de illusie was om het onmogelijke te ervaren, en daarom moest verschrikking zich voordoen. Net als de illusie zelf, is het onwerkelijk, maar jullie lichamen werden gebouwd om het onwerkelijke te ervaren en dus lijken ze heel echt, net als de pijn en het lijden dat ze ondergaan, totdat jullie die kernpunten loslaten en uit de angst gaan. En jullie kunnen dat doen!

Zonder angst is er geen lijden. Ja, er kan nog steeds fysieke pijn zijn hetgeen niets meer dan een indicatie is dat jullie meer aandacht moeten besteden aan de behoeften van jullie lichamen in dit nu moment - het verwijderen van je hand van de vlam, het kleden van je lichaam om het te beschermen tegen kou of warmte, het toestaan te rusten wanneer het moe is. Niets in de illusie is echt of duurt eeuwig, maar de dingen - fysieke spullen die jullie maken of vervaardigen - kunnen langer meegaan indien zij op passende wijze liefdevol worden behandeld en verzorgd, en hetzelfde geldt voor jullie lichaam. Jullie lichamen zullen jullie van dienst zijn voor zo lang als jullie hen nodig hebben of voor zo lang als jullie ervoor kiezen om het menselijke leven te ervaren, als jullie met liefde en zonder oordeel zorgen voor hun behoeften.

Jullie kozen de lichamen die jullie bewonen voor de lessen die jullie hebben gekozen om te leren, het feit dat jullie dit zijn vergeten verandert die keuze niet, hoewel het jullie perceptie van het doel ernstig kan beperken. Het is wat het is, door de keuze die jullie maakte voordat jullie incarneerde, en eens leren jullie te accepteren dat het leven een stuk makkelijker en rustiger voor jullie wordt als tevredenheid negatief zelf-oordeel vervangt.

Zoals wij jullie allemaal eraan blijven herinneren, zijn jullie, elk en ieder van jullie, een innig geliefd kind van God. Er is geen enkele entiteit, wezen, ziel, menselijk, of een andere levensvorm die niet eeuwig is geliefd door God. God is Liefde, en er is niets los van God, dus al het leven is eeuwig en eeuwig door God bemind. Oordeel is van de illusie, en het lijkt zeker dat er daar binnen veel is om te oordelen, maar dat geloof is natuurlijk ook, een illusie.

Zoals wij ook jullie blijven vertellen, en zojuist jullie hierboven hebben verteld, zijn jullie veel meer dan je fysieke lichamen, want toen God jullie creëerde gaf Hij jullie Alles dat Hij is en alles wat Hij heeft. God is oneindige Liefde, en Liefde is onvoorwaardelijk - liefde die voorwaarden stelt is geen liefde! Om te ontwaken, om terug te keren naar Huis, moeten jullie alles wat niet in volledige uitlijning met Liefde is loslaten en A N G S T is helemaal niet op één lijn met Liefde. A N G S T oordeelt, veroordeelt, verdedigt, valt aan, verbergt, en ontkent. Dat zijn de kernpunten die moeten worden gezien, erkend en losgelaten, terwijl jullie ze omarmen, hen voeden, en hen aanmoedigen als jullie onvervreemdbare rechten, zij zijn daden van jullie van het afsluiten van jullie harten voor Liefde, het afwijzen, en het weigeren om Zijn eeuwige Aanwezigheid. te erkennen.

Liefde omringt jullie altijd, want het is alles, jullie kunnen nooit zijn waar het niet is, maar jullie kunnen en blokkeren Het, hetzij door middel van oordeel over anderen - die allemaal de geliefde kinderen van God zijn - of van jullie zelf als onwaardig, schuldig, en beschamend. Die perceptie is endemisch in heel de mensheid en is de motivatie die leidt naar en moedigt conflict aan. Maar die perceptie is volledig ongeldig.

Het lijkt geldig binnen de illusie waar jullie allemaal deze spelletjes spelen van de afscheiding, maar als jullie voor een moment een stapje terug doen uit de spelletjes, en naar binnen gaan naar jullie heilige innerlijke heiligdom kunnen jullie de ongeldigheid van die perceptie beseffen en jullie harten openen voor de liefde die geduldig wacht op jullie acceptatie ervan. Wanneer jullie dat doen kunnen jullie de Liefde voelen die jullie ware natuur is en dat is jullie onverbrekelijke verbinding met jullie heilige en goddelijke Bron. De bron die van jullie houdt op elk moment, ongeacht van welke spellen waar jullie voor gekozen hebben om te spelen terwijl jullie jezelf verbergen binnen de illusie, en zien dat niet en blijven zich onbewust van deze spellen, omdat ze onwerkelijk zijn. Er is geen oordeel, er is slechts Liefde.

En omdat er slechts Liefde is, is alles wat jullie hoeven te doen te aanvaarden in plaats van jullie zelf onwerkelijk fouten, tekortkomingen of zonden in te beelden binnenin jullie pure en mooie zelven die zo zeer dierbaar zijn voor God, jullie eeuwige en altijd liefdevolle Vader. Er is niets wat jullie ooit kunnen doen om op enigerlei wijze Gods Liefde voor jullie te veranderen of te verminderen. Zijn Liefde voor jullie is oneindig, permanent, en voor eeuwig onveranderlijk.

In het aanvaarden van die warme goddelijke omarming staan jullie Liefde toe om jullie te vervullen en door je heen te stromen, wat jullie energievelden zal vergroten welke voortdurend in interactie zijn met die van de hele mensheid, en duwen hen ook naar de opening van het goddelijke veld van Liefde, dat ook hun ware aard is. Er is geen afscheiding, Allen zijn één, en hebben allemaal invloed op iedereen, en Liefde is de kracht die de hele schepping verlevendigt en onderhoudt. Ontspan in het goddelijke energieveld en trek er anderen samen met jullie in, want dat is jullie doel als jullie je schijnbaar individuele paden volgen die allemaal naar Huis leiden naar de Werkelijkheid, je ware en eeuwige Thuis van waaruit jullie nog nooit van zijn af gescheiden.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl